0 of 0 for ""

Sweco inviterte til VDC-kurs i verdensklasse

25 av Swecos kunder, samarbeidspartnere og egne ansatte har gjennomført et intensivt kurs i VDC.

Virtual Design and Construction er en måte å tenke og tilnærme seg et prosjekt på, styre informasjon og organisere mennesker og arbeidsmetoder. VDC-sertifiseringsprogrammet hos Sweco var fulltegnet, med 25 interesserte og aktive deltagere.

Det er Martin Fischer, Stanford-professor og direktør for CIFE (Center for Integrated Facility Engineering) som ledet kurset. Han er ikke i tvil om at VDC er fremtiden.

– I tiden fremover vil stadig flere prosesser bli automatisert og kreve samhandling. Da er det viktig med et godt verktøy. VDC legger til rette for bedre resultater og krever færre ressurser, sier han.

Halvparten av kursdeltakerne var Swecos egne ansatte, mens den andre halvdelen kom fra andre bransjeaktører. –  Deltakerne kommer fra en rekke selskaper, og jeg håper at deres bruk av VDC vil inspirere andre aktører i det norske markedet til å følge etter, sier Fischer.

Bedre sammen

For Grete Aspelund, adm. direktør i Sweco, er det et viktig poeng at man snakker samme språk for å få til utvikling. – For å implementere VDC trenger vi et bredt spekter av deltakere, og en enighet om prosessen vi bruker i prosjekter. Vi har invitert kunder og samarbeidspartnere til å bli med oss på dette programmet fordi vi ser at vi sammen må utvikle nye måter å samhandle på, sa hun da hun åpnet kurset.

Harald Monsen er disiplinleder prosjektering i Nye Veier. Han sier seg enig med Aspelund.

– Det har vært interessant å være her sammen med entreprenør og rådgiver. Det er spennende å se hvordan vi kan samhandle for å gjøre prosjektene enda bedre. Gjennom dette kurset får vi samme forståelse av prosessen, og vi ser hvordan vi kan jobbe sammen med VDC, sier han.

Monsen ser flere fordeler ved VDC. – Denne typen samhandling bidrar til at vi får tatt beslutninger og gjort avklaringer både raskt og riktig. Her er målet satt i system. VDC gir oss muligheten til å forbedre resultatene våre, og vil kunne bidra til enda bedre veibygging i Norge, sier han.

Neste skritt for deltagerne er å levere inn seks rapporter eller presentasjoner om bruk av metodikken i prosjekter de arbeider med. Parallelt vil de gjennomføre oppfølgingssamtaler med CIFE Stanford. Sertifiseringen avsluttes med to kursdager høsten 2018, hvor deltagerne skal diskutere sine erfaringer og veien videre.

Professorene Martin Fischer og Mike Williams