0 of 0 for ""

Transformasjon

Vi har respekt for det eksisterende, samtidig som vi tør å utfordre etablerte sannheter og måter å tenke på.

Som Europas største fagmiljø for arkitekter og landskapsarkitekter jobber Sweco Architecs hver dag for bærekraftig byutvikling og arkitektur.

Når vi tilfører nye funksjoner og programmer, får byggene våre et lengre liv og kan fortsette sin historie. Bevaring av eksisterende bygg og strukturer er viktig for både miljøet, men også stedsidentiteten. Det gir oss en følelse av å høre til, og være del av en større sammenheng og historie. 

Området og byggets arkitektur og historie er utgangspunktet for våre prosjekters konseptuelle identitet. Det er viktig for oss å kartlegge informasjon om det eksisterende bygget, som eksempelvis tidligere byggeteknikker, men også forståelse for hvordan bygget er blitt brukt og skal brukes i fremtiden.  

Vi kler av bygget for å finne de opprinnelige styrkene og kvalitetene det har slik at det kan bli en synlig del av resultatet. Samtidig er det viktig at transformasjonsprosjekter tydelig er tilpasset fremtidens bruk og tekniske krav. Ved å bruke en fleksibel struktur reduserer vi behovet for fremtidig bygningsmessig ombygging.  

Transformasjon av eksisterende bygg krever at man følger prosessen tett og har kunnskap til å kunne ta beslutninger underveis. I dag er det viktigere enn noen gang å ta vare på det vi har, samtidig som vi har kunnskap om totaliteten av klimagassregnskapet. Vedlikehold, materialbruk, drift og historisk verdi er alle viktige elementer som krever riktig og tverrfaglig kompetanse inn i fremtiden. Det oppstår alltid uventede ting underveis i et transformasjonsprosjekt, og det er noe av det vi opplever er sjarmerende med både prosessen og resultatet. Vi utfordrer hverandre internt, men også kundene våre, ingeniørene og håndverkerne for å kunne finne frem til den riktige løsningen for akkurat den oppgaven vi til enhver tid jobber med.   

Vi gleder oss til nye transformasjonsprosjekter som kan utfordre og dyrke vår faglige kunnskap. 

Johannes Goa Ludvigsen

Konstituert divisjonsdirektør, Sweco Architects

Nysgjerrig på hvordan vi jobber med transformasjon?

Eller vil du vite mer om hvordan vi kan bistå deg i ditt prosjekt? Fyll ut kontaktskjemaet, så hører du fra oss!
  • Fortell oss hvor du holder til, så sender vi deg til riktig kontor.