0 of 0 for ""

Se alleNyheterKunngjøringerEvents

Detaljreguleringsplan for hydrogenfabrikk Fuella, i Hemnes kommune, plan 2022001

Sweco Norge AS, gir på vegne av Fuella AS melding om at følgende reguleringsarbeid startes opp i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-11: Detaljreguleringsplan for hydrogenfabrikk Fuella, i Hemnes kommune, plan 2022001 Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for å bygge og drive et grønt ammoniakkanlegg. Planområdet ligger i Hemnes… Les mer