0 of 0 for ""

Se allePressemeldingerNyheterKunngjøringerEvents

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Sweco Norge AS, gir på vegne av Bane NOR melding om at følgende reguleringsarbeid startes opp i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8: Detaljreguleringsplan for Sanering av planoverganger Våler Kåten planID 20240001. Les mer

Melding om oppstart av reguleringsarbeid

Sweco Norge AS, på vegne av Bergen kommune/Bymiljøetaten, gir i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang: Detaljregulering for Årstad. Gnr. 160, Bnr. 750 mfl., Wiers-Jenssens vei i Bergen kommune. Arealplan-ID 71280000. Les mer