0 of 0 for ""

Se allePressemeldingerNyheterKunngjøringerEvents

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

Sweco Norge AS, på vegne av Wergeland Eigedom AS, gjer i samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 melding om at følgjande reguleringsarbeid blir satt i gang: Reguleringsendring for: Detaljregulering Gulen industrihamn, Gbnr. 63/15 Plan-id: 2013003. Les mer

MELDING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID

Sweco Norge AS, på vegne av Feelgood Holding AS og Inverto AS, gir i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 melding om at følgende reguleringsarbeid settes i gang: Detaljregulering for bustader i Arne Garborgs veg 51, 53 og 55, plan 0557.00. Les mer