0 of 0 for ""

Karriere

Møt våre medarbeidere og les om deres arbeidshverdag

Har du lyst til å jobbe med noe som gjør en forskjell for samfunnet vårt? Da er Sweco stedet for deg. I 100 år har vi bidratt til den norske samfunnsutviklingen, og det skal vi fortsette med. Vi stiller høye krav til våre ansatte, samtidig som vi sørger for at alle som jobber hos oss får alle muligheter for å nå personlige og faglige mål. Nysgjerrig på hvordan det er å jobbe i Sweco? Her kan du møte noen av våre ansatte.   

Ingeniørgeolog Saman

Det er givende å jobbe med prosjekter som er av stor samfunnsmessig betydning

Bilde av Saman Mameghani

Saman Mameghani er seniorrådgiver innen ingeniørgeologi og bergmekanikk, og har jobbet i Sweco siden 2015.   

Som ingeniørgeolog får man jobbe i utfordrende prosjekter som bidrar til at jeg får faglig utvikling. Det siste året har jeg jobbet i et prosjekt hvor vi går gjennom alle kritiske bergskjæringer over fem meter langs E18 i Larvik og ettersikrer der det er behov. Her jobber jeg tett med vår oppdragsgiver som er Statens vegvesen, og det er givende å jobbe med et prosjekt som er av så stor samfunnsmessig betydning. Det skjer stadig nye ting, og nå skal vi begynne å ta i bruk drone i våre prosjekter. Dette gjør vi for å hente informasjon om bergsprekker og deres orientering gjennom fotogrammetri. Når dronebruken er ferdig implementert vil det bidra til en enorm effektivisering av datainnsamling i felt, og vi vil få tilgang på mye mer data. Det er givende å se hvordan faget stadig utvikler seg. 

Hydrolog Eirik

Jeg elsker å jobbe i et selskap som er så tverrfaglig at jeg kan finne folk som kan absolutt alt. Å løse oppgaver sammen med andre er det beste jeg vet, og det får jeg jobbet mye med i Sweco

Bilde av Eirik Vee Natvik

Eirik Vee Natvik er sivilingeniør innen hydrologi og hydraulikk, og har jobbet i Sweco siden 2017.  

Eg elskar at miljøet i Sweco er så tverrfagleg at eg kan finne folk som kan absolutt alt. Det kjekkaste eg veit er å løyse oppgåver saman med andre, og det får eg gjera mykje av. I tillegg får eg lov og tillit til å gjera andre ting eg tykkjer er moro, og ved å tørra å stikka nasen fram har eg fått jobba med alt frå psykisk helse til strategisk berekraftsarbeid, i tillegg til min daglege jobb med flaumsikring og vasskraft.  

I alle mine prosjekt er klimatilpassing viktig. I det strategiske berekraftsarbeidet mitt jobbar eg med rammeverk for å gjera det enklare å setja berekraft på agendaen i prosjekt og bryta det ned i handterbare og konkrete element. Berekraft er komplekst, men ingen skal løysa alt åleine. Det handlar om å finna dei områda du kan ha en positiv påverknad på. 

Gruppeleder Safra

Jeg trives godt med en fleksibel arbeidshverdag, og setter pris på all friheten man får som ansatt i Sweco

Bilde av Safra Abdeen

Safra er utdannet sivilingeniør innen bygg- og anleggsteknikk, og har jobbet i Sweco siden 2019.  

Det tverrfaglige miljøet, fokus på personlig utvikling, dyktige kolleger og muligheten til å delta i prosjekter på tvers av landet, er noe av det jeg liker best med å jobbe i Sweco. Som gruppeleder har jeg stor frihet og mye fleksibilitet når det kommer til å lede mine kolleger, og til å styre min egen arbeidshverdag.  

Ørjan Rasmussen

Psykolog, Fagansvarlig Rekruttering & Talent Acquisition

Vil du vite mer om en karriere i Sweco?

Fyll ut kontaktskjemaet og send oss dine spørsmål, så hører du fra oss.
  • Fortell oss hvor du holder til, så sender vi deg til riktig kontor.