0 of 0 for ""

Nærbilde av kraftledning mot blå himmel

Energi, miljø og industri

Kraftnett

Sweco har kompetansen som kreves for å bidra til elektrifiseringen av det norske samfunnet. Swecos energieksperter jobber med hele kraftforsyningsskjeden; fra produksjon av energi til distribusjon og forbruk 

Sweco tilbyr transmisjons- og distribusjonstjenester i samtlige prosjektfaser og på alle spenningsnivåer. Våre eksperter dekker alle relevante fagområder. 

Noen av våre prosjekter

Elektrifisering av norske havner Energi, miljø og industri | Infrastruktur
Bilde av lasteskip som ligger til kai i Larvik havn
Samnanger transformatorstasjon Energi, miljø og industri
Rådgivere statnett, kraft

Kraftledninger og kabler

Swecos kraftnettrådgivere bidrar i alle faser av kraftutbyggingsprosjekter. Våre rådgivere utfører planlegging, prosjektering, og bistår i både utbyggingsfasen og i rehabiliteringen av det norske strømnettet.  

Våre rådgivere gjennomfører alt fra planlegging av trasealternativer, utarbeiding av konsesjonssøknader, detaljprosjektering og oppfølging i byggetid. Vi har lang erfaring fra å søke om tillatelser, planlegge traseer, utarbeide konsekvensutredninger, gjennomføre kostnadsestimat, detaljplanlegge, utarbeide tilbudsforespørsler, gjennomføre evaluering og kontrahering. Våre eksperter kan også gjøre samfunnsøkonomiske vurderinger og utarbeide MTA-planer.  

Transformatorstasjoner

Sweco er en komplett leverandør innenfor prosjektering av transformatorstasjoner på alle spenningsnivåer (22, 132 og 420 kV).  Våre rådgivere har bred erfaring fra kartlegging av muligheter, konsesjonssøknader, detaljplanlegging av tomter, prosjektering av adkomstveier og tilhørende konstruksjoner i forbindelse med etablering av transformatorstasjoner. Våre kraftnettrådgivere samarbeider tett med geoteknikere, miljørådgivere, veiingeniører og kolleger i bygg- og konstruksjonsmiljøet for å sikre en best mulig transformatorstasjon.  

Våre rådgivere utarbeider også miljø-, transport- og anleggsplaner (MTA-planer), og har erfaring fra oppfølging i byggetid. De senere årene har vi også opparbeidet oss kompetanse innenfor prosjektering av heldigitale trafostasjoner og GIS-anlegg.  

Nettanalyse

I takt med det grønne skiftet og elektrifiseringen av Norge, forventer vi en økning av strømforbruket både sentralt og lokalt. For å sikre at kapasiteten utvides på riktig sted til riktig tid det viktig å gjennomføre gode nettanalyser. Her har Swecos kraftnettrådgivere lang erfaring. Vi bidrar til å utarbeide grunnlaget som trengs for å lage en trinnvis plan som sikrer at kapasiteten utvikler seg i takt med behovene i samfunnet. 

Elektrifisering

Elektrifisering en viktig del av løsningen på klimakrisen. Skal vi lykkes med elektrifiseringen, må vi tenke helhetlig. Swecos rådgivere kan rådgi i alle faser av et prosjekt; fra tidligfase til detaljprosjektering for alle kjøretøyer og fartøyer. Vi leverer strategisk rådgivning knyttet til tekno-økonomiske muligheter i forbindelse med omlegging fra fossil til utslippsfri transport, og kan utvikle tilhørende ladekonsepter. Vi har erfaring fra utvikling av modeller og metoder for å lokalisere ladeinfrastruktur og beregning av energi- og ladebehov. Våre rådgivere tenker helhetlig og finner optimaliserte løsninger som ikke overbelaster strømnettet.   

Vi har bred erfaring med små og store prosjekter, og fra samarbeid med både offentlige og private aktører i hele Norge. 

 Swecos energirådgivere har kjennskap til ulike støtteprogram og bistår med søknadsprosessen.  

Elektrifisering av havner

Sweco kan bidra med både tekniske og økonomiske beregninger knyttet til elektrifisering av alle prosesser i en havn, både direkte og indirekte elektrifisering (hydrogen/energihub). Vi har utarbeidet modeller og arbeidsmetoder i flere havneprosjekter. Våre rådgivere har kompetansen som trengs for å kartlegge hva som må til for å gjøre en havn utslippsfri, hvorvidt det er mulig og hva det vil koste. Vi etterstreber en helhetlig og sirkulær tankegang. Våre eksperter kartlegger tilgjengelig nettkapasitet, ser etter muligheter og kobling av ressurser og bistår i valg av løsning og konseptvalg. Vi kan også prosjektere og utarbeide anbudsgrunnlag. Swecos energirådgivere har kjennskap til ulike støtteprogram og bistår med søknadsprosessen. 

Bilde av Anne Bjørkenes Christiansen, team energi

Anne Bjørknes Christiansen

Kontaktperson Energi, Sør
Bilde av Harald Birkeland, team energi

Harald Birkeland

Kontaktperson Energi, Øst og eksport

Anders Bostad

Regionleder, Energi Oslo

Kari Haugan

Kontaktperson Energi, Midt- og Nord-Norge

Jørgen Ferstad

Kontaktperson Energi, Vest

Usikker på hvem du skal kontakte?

Våre rådgivere og eksperter bistår deg gjerne. Send oss en henvendelse, så hører du fra oss.
  • Fortell oss hvor du holder til, så sender vi deg til riktig kontor.