0 of 0 for ""

Erklæring om personvern for Sweco

Hos Sweco respekterer vi personvernet til enkeltpersoner og anerkjenner viktigheten av personopplysningene som er betrodd oss ​​av våre kunder, våre ansatte og andre parter. Det er vårt ansvar å – på en relevant og riktig måte – behandle og beskytte all personlig informasjon som er i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

De generelle prinsippene for beskyttelse av personopplysninger i Sweco:

 • Vi er åpne om hvordan vi overholder gjeldende personvernlovgivning.
 • Vi begrenser innsamling og behandling av personopplysninger.
 • Vi behandler (sensitive) personopplysninger bare hvis behandlingen har et klart juridisk grunnlag.
 • Vi registrerer detaljer om enkeltpersoner som er begrenset til å oppnå formålet med behandlingen.
 • Vi informerer enkeltpersoner hvilke personopplysninger vi samler inn og hvordan disse dataene vil bli brukt.
 • Vi behandler personopplysninger som strengt konfidensielle og tar passende tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger mot tap eller ulovlig behandling.
 • Vi oppbevarer bare personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene det ble samlet inn for eller lokal lov krever.
 • Hvis vår behandling av personopplysninger sannsynligvis vil utgjøre en høy risiko for enkeltpersoners rettigheter og friheter, vil vi utføre en konsekvensanalyse av databeskyttelse og om nødvendig iverksette passende sikkerhetstiltak.
 • Våre systemer og prosesser støtter beskyttelse av personopplysninger.
 • Vi dokumenterer at systemene og prosessene våre fungerer etter hensikten.
 • Når vi outsourcer behandlingen av personopplysninger, pålegger vi avtaleforpliktelser for å beskytte disse dataene.

Contact 
Hvis du har spørsmål eller kommentarer i forbindelse med denne personvernerklæringen eller behandlingen av dine personopplysninger fra Sweco, kan du sende en e-post til: groupprivacyofficer@sweco.se

Sweco Norge AS
Drammensveien 260
0283 Oslo