0 of 0 for ""

Personvernerklæring

1. Introduksjon

Sweco Norge AS, org. nr. 967032271, («vi», «oss» eller «vår») behandler dine personopplysninger når du samhandler med oss i ulike sammenhenger.

Vi respekterer ditt personvern og beskytter de personopplysninger vi behandler. All behandling av personopplysninger utføres i samsvar med kravene som er fastsatt i personvernforordningen og annet gjeldende lovgivning om personvern.

Vi kan etter eget skjønn oppdatere denne personvernerklæringen når som helst (se datoen for når denne erklæringen sist ble oppdatert i slutten av dokumentet). Hvis det gjøres vesentlige endringer, vil vi gi beskjed på dette nettstedet før endringen trer i kraft.

I denne personvernerklæringen brukes begrepet «behandling» for å dekke alle aktiviteter som involverer dine personopplysninger, f.eks. innsamling, håndtering, lagring, deling, tilgang, bruk, og overføring. Begrepet «personopplysninger» refererer til all informasjon som gjelder en identifiserbar fysisk person. Du kan lese denne erklæringen som (i) besøkende på nettsiden, (ii) representant for eller ansatt hos leverandør, (iii) kunderepresentant eller ansatt hos kunde, (iv) jobbsøker, (v) potensiell kunde eller (vi) representant for eller ansatt i offentlig myndighet eller offentlig organisasjon. For å gjøre denne erklæringen mer relevant for deg, er erklæringen delt inn i seksjoner med spesifikk informasjon knyttet til de ulike rollene du kan ha når vi behandler dine personopplysninger.

2. Nettsidebesøkende

2.1 Hvordan samler vi inn dine personopplysninger?

Vi samler inn personopplysninger direkte fra deg eller informasjon som genereres av deg, inkludert dine elektroniske enheter, når du besøker vår nettside.

2.2 Formål med behandlingen av dine personopplysninger

2.2.1 Vedlikeholde, beskytte og utvikle nettsiden

Når du besøker nettsiden vår, vil vi behandle din IP-adresse og Bruker agentstreng («User-Agent-streng») for å oppdage spam (søppelpost). I tillegg kan dine personopplysninger behandles for å administrere og forbedre denne nettsiden, for våre interne arkiv og for statistisk analyse. Vi forbedrer nettstedsopplevelsen ved å bruke Microsoft Clarity til å se hvordan du bruker nettstedet vårt. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan informasjonskapsler og sporing brukes på nettstedene våre, kan du lese vår erklæring om informasjonskapsler eller gå til Administrer samtykke for samtykkealternativer.

Kategorier av personopplysningerRettslig grunnlag
·         IP-adresse

·         Bruker agentstreng (User-Agent-streng)

 

Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse i å sikre at vår nettside kontinuerlig vedlikeholdes og oppdateres, og beskyttes mot skadelige angrep.

 

Samtykke. Personopplysninger som samles inn for formål som ikke er knyttet til vår berettigede interesse, vil kun samles inn med ditt samtykke.

2.2.2 Kommunisere med deg og svare på dine spørsmål eller tilbakemeldinger

Når vi gir deg muligheten til å kommunisere med oss ved å stille spørsmål eller gi tilbakemeldinger angående våre tjenester og vår virksomhet, vil vi behandle dine personopplysninger når du sender inn spørsmål, kommentar, tilbakemelding eller annen melding. Formålet med behandlingen er å kunne kommunisere med deg.

Kategorier av personopplysningerRettslig grunnlag
·         Navn

·         E-postadresse

·         Adresse (hvis nødvendig for kommunikasjon)

·         Telefonnummer (hvis oppgitt av deg)

·         All informasjon inkludert i meldingen din.

Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse i å kommunisere med våre nettsidebesøkende, for eksempel for å utvikle vår virksomhet.

2.2.3 Fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettslige krav

For å fastsette, gjøre gjelende eller forsvare rettslige krav (for eksempel i forbindelse med en tvist eller rettslig prosess), kan vi behandle dine personopplysninger.

Kategorier av personopplysningerRettslig grunnlag
·         All informasjon som er nevnt ovenfor.Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse av å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettslige krav, for eksempel i forbindelse med en tvist eller rettslig prosess.

2.2.4 Nyhetsbrev

Hvis du melder deg på våre nyhetsbrev, vil vi behandle din e-postadresse for å sende nyhetsbrev til deg.

Kategorier av personopplysningerRettslig grunnlag
·         Kontaktinformasjon

 

Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse av å gi deg ønskede nyhetsbrev og markedsføre vår virksomhet. Siden denne behandlingen er begrenset til det som er nødvendig for å oppfylle din forespørsel og du til enhver tid kan melde deg av, har vi konkludert med at vår berettigede interesse av å behandle dine personopplysninger veier tyngre enn din interesse av å ikke ha dine personopplysninger behandlet til slike formål.
2.3 Hvem deler vi dine personopplysinger med?

2.3.1 Generelt

Når det er nødvendig for å oppnå formålene som er beskrevet i seksjon 2, deler vi dine personopplysninger med andre enheter, myndigheter eller aktører. Vær oppmerksom på at vi, uavhengig av mottaker, kun deler dine personopplysninger med betrodde aktører og bare i den utstrekning som er nødvendig.

2.2.3 Databehandlere som handler på våre vegne

For å oppfylle formålene med behandlingen av dine personopplysninger og som en del av vår forretningsdrift, overfører vi personopplysninger til eksterne parter, for eksempel tredjeparts tjenesteleverandører som vi har engasjert, samt andre partnere. Disse eksterne partene vil handle som våre databehandlere og kan bare behandle dine personopplysninger i samsvar med våre instruksjoner og ikke for egne formål. Vi er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som disse eksterne partene utfører på våre vegne. Formålene med behandlingsaktivitetene som utføres av oss, er beskrevet i seksjon 2.2.

2.3.3 Mottakere som opptrer som behandlingsansvarlige

Kategoriene av mottakere nevnt i tabellen nedenfor vil behandle personopplysninger som behandlingsansvarlige, det vil si at disse mottakerne vil bestemme formålene og midlene for behandlingen uten vår involvering.

MottakereFormålRettslig grunnlag
·         Domstoler og voldgiftsretter

·         Offentlige myndigheter

·         Eksterne rådgivere

·         Motparter

For å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettslige krav, se seksjon 2.2.3.For å ivareta vår berettigede interesse av å håndtere og forsvare rettslige krav, for eksempel i forbindelse med en tvist.
2.4 Hvor lenge behandler vi dine personopplysninger?

Dine personopplysninger vil bli behandlet så lenge det er nødvendig for formålene som er beskrevet her. For eksempel, når vi behandler dine personopplysninger for formålet å vedlikeholde nettsiden, vil vi anonymisere dine personopplysninger så snart det er praktisk mulig og deretter bruke anonymiserte opplysninger for videre utvikling av nettsiden. Når det gjelder vår kommunikasjon med deg, vil vi behandle dine personopplysninger så lenge det er relevant avhengig av grunnen til vår kommunikasjon, og når det gjelder våre tilbud om nyhetsbrev, vil vi behandle dine personopplysninger inntil du velger å melde deg av og ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrevene.

3. Representant for eller ansatte hos leverandører (inkludert agenter, underleverandører, selskaper, tjenesteytere, konsulenter og andre motparter)

3.1 Hvordan samler vi inn dine personopplysninger?

Vi samler inn personopplysninger som vi har fått av deg eller av den aktuelle leverandøren som du representerer innenfor rammen av vårt forretningsforhold med den aktuelle leverandøren.

3.2 Formål med behandlingen av dine personopplysninger

3.2.1 Administrasjon av leverandørforhold

Dine personopplysninger vil bli behandlet fordi vi har en berettiget interesse av å administrere forholdet til våre leverandører, og for å kunne administrere samarbeidet og daglige aktiviteter knyttet til for eksempel bestilling av produkter og tjenester.

Kategorier av personopplysningerRettslig grunnlag
·         Kontaktinformasjon

·         Identitetsopplysninger

Berettiget interesse. Behandlingen av dine personopplysninger er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse av å kunne administrere våre leverandørforhold, og f.eks. forenkle den daglige kommunikasjonen.

3.2.2 Kommunikasjon med deg

Innenfor rammen av vårt forretningsforhold vil vi behandle dine personopplysninger når vi kommuniserer gjennom ulike kanaler. Formålet med behandlingen er å kunne kommunisere med deg innenfor rammen av leverandørforholdet.

Kategorier av personopplysningerRettslig grunnlag
·         Kontaktinformasjon

·         Identitetsopplysninger

·         All informasjon som inngår i vår kommunikasjon med deg

Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse i å kommunisere med våre leverandører innenfor rammen av vårt forretningsforhold.

3.2.3 KYC («Know Your Costumer») og andre bakgrunnsjekker

Når en leverandør inngår en forretningsrelasjon med Sweco, kan vi behandle personopplysninger om personer i ledende stilling hos leverandøren for å gjennomføre KYC eller andre bakgrunnssjekker. Slike kontroller er en del av våre standardprosedyrer når vi anskaffer leverandører.

Kategorier av personopplysningerRettslig grunnlag
·         Identitetsopplysninger

·         Kontaktinformasjon

·         Kopi av ID

·         Finansiell informasjon, for eksempel informasjon hentet fra bakgrunnsjekker

 

Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse av å overholde våre etiske retningslinjer (Code of Conduct).

3.2.4 Sanksjonskontroll

Sweco kan, før en forretningsrelasjon etableres, gjennomføre sanksjonskontroll for å sikre at Sweco ikke inngår en forretningsrelasjon med noen som er underlagt EU- eller FN-sanksjoner.

Kategorier av personopplysningerRettslig grunnlag
·         Identitetsopplysninger

·         Kontaktinformasjon

·         Potensielle opplysninger hentet fra sanksjonskontroll, som kan inkludere opplysninger om kriminelle forhold.

 

Rettslig forpliktelse. Behandlingen av personopplysninger er nødvendig for å ivareta våre rettslige forpliktelser.

 

Behandling av opplysninger om kriminelle forhold gjøres i slike tilfeller på grunnlag av vår rettslige forpliktelse til å behandle slike opplysninger.

 

Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse av å overholde våre etiske retningslinjer (Code of Conduct).

3.2.5 Fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettslige krav

For å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettslige krav (for eksempel i forbindelse med en tvist eller rettslig prosess) kan vi behandle dine personopplysninger.

Kategorier av personopplysningerRettslig grunnlag
·         All informasjon nevnt ovenfor.

 

Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse av å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettslige krav, for eksempel i forbindelse med en tvist eller rettslig prosess.

3.2.6 Deling av informasjon med offentlige myndigheter og internasjonale organisasjoner, samt gjennomføring av interne undersøkelser ved mistanke om brudd

Vi kan behandle dine personopplysninger for formålet å gi tilbud på eller delta i prosjekter som involverer offentlige myndigheter og/eller internasjonale organisasjoner, og samarbeide med slike offentlige myndigheter og internasjonale organisasjoner for å forebygge og motvirke kriminell aktivitet, kontraktsbrudd og andre brudd. For å oppnå dette målet kan det være nødvendig å overføre visse nødvendige opplysninger til offentlige myndigheter eller internasjonale organisasjoner for deres lovlige undersøkelser og prosesser. Slike overføringer vil kun skje unntaksvis, og omfanget av de overførte opplysningene vil være begrenset til det som er nødvendig for å gjennomføre relevante undersøkelser eller prosesser. Vi kan også behandle dine opplysninger for å gjennomføre interne etterforskninger i tilfelle mistanke om brudd på gjeldende lover.

Kategorier av personopplysningerRettslig grunnlag
·         All informasjon nevnt ovenfor.

 

Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse av å gi tilbud på eller delta i prosjekter, samt å oppfylle våre rettslige forpliktelser (inkludert kontraktsforpliktelser) og vår bredere berettigede interesse av å samarbeide med offentlige myndigheter eller internasjonale organisasjoner, og å gi dem nødvendige opplysninger for deres lovlige undersøkelser og prosesser.

 

Behandlingen er også nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse av å gjennomføre interne undersøkelser i tilfelle mistanke om brudd for å sikre at vi overholder gjeldende lover.

 

3.3 Hvem deler vi dine personopplysninger med?

3.3.1 Generelt

Når det er nødvendig for å oppnå formålene som er beskrevet i denne seksjon 3, deler vi dine personopplysninger med andre enheter, myndigheter, aktører eller internasjonale organisasjoner. Vær oppmerksom på at uansett mottaker, vil vi kun dele dine personopplysninger med betrodde aktører og bare i den grad det er nødvendig.

3.3.2 Databehandlere som handler på våre vegne

For å oppfylle formålene med behandlingen av dine personopplysninger og for at vi skal kunne bedrive vår virksomhet, overfører vi personopplysninger til eksterne parter som tredjeparts tjenestetilbydere som vi har engasjert, samt andre partnere. Disse eksterne partene vil opptre som våre databehandlere og kan kun behandle dine personopplysninger i samsvar med våre instruksjoner og ikke for egne formål. Vi er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som disse eksterne partene utfører på våre vegne. Formålene med behandlingsaktivitetene som utføres av oss, er beskrevet i seksjon 3.2.

3.3.3 Mottakere som opptrer som behandlingsansvarlige

Kategoriene av mottakere som nevnt i tabellen nedenfor vil behandle personopplysninger som behandlingsansvarlige, det vil si at disse mottakerne vil bestemme formålene og midlene for behandlingen uten vår involvering.

MottakereFormålRettslig grunnlag
·         Domstoler og voldsgiftsretter

·         Offentlige myndigheter

·         Eksterne rådgivere

·         Motparter

·         Internasjonale organisasjoner

 

For å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettslige krav (se seksjon 3.2.2.), og sikre overholdelse av lov og våre kontraktsforpliktelser.For å ivareta vår berettigede interesse av å håndtere og forsvare rettslige krav, for eksempel i forbindelse med en tvist. For å ivareta vår berettigede interesse av å overholde våre kontraktsforpliktelser iht. kontraktene vi har inngått, og vår bredere berettigede interesse av å samarbeide med offentlige myndigheter eller internasjonale organisasjoner, og å gi dem nødvendige opplysninger for deres lovlige undersøkelser og prosesser.
·         KunderAdministrering av kunderelasjoner, se seksjon 4.2.1.For å ivareta vår berettigede interesse av å administrere kunderelasjoner, for eksempel å kommunisere med kunden og levere våre tjenester.
·         Internasjonale organisasjonerFor å muliggjøre at en internasjonal organisasjon kan gjennomføre sin undersøkelse eller prosess og oppfylle sine lovpålagte og internasjonale rettslige forpliktelser.For å ivareta den berettigede interessen til en tredjepart (internasjonal organisasjon) i å kunne gjennomføre en undersøkelse eller prosess og oppnå sine mål, samt oppfylle sine lovpålagte og internasjonale rettslige forpliktelser.
3.4 Hvor lenge behandler vi dine personopplysninger?

Dine personopplysninger vil bli behandlet så lenge det er nødvendig for formålene som er beskrevet her, som generelt sett vil være så lenge du er representanten for vår leverandør eller så lenge vi har et pågående forretningsforhold med selskapet du representerer. Når vi gjennomfører KYC og bakgrunnssjekker, vil vi slette eventuelle personopplysninger så snart som mulig etter at vi har vurdert resultatet. Med hensyn til sanksjonskontroller eller andre rettslige forpliktelser, vil vi behandle personopplysninger så lenge det foreligger en rettslig forpliktelse til å gjøre dette.

4. Kunderepresentant eller ansatt hos kunde

4.1 Hvordan samler vi inn dine personopplysninger?

Vi samler inn personopplysninger som du, eller kunden du representerer, har gitt oss innenfor rammen av vårt forretningsforhold med aktuelle kunde.

4.2. Formål med behandlingen av dine personopplysninger

4.2.1 Administrasjon av kunderelasjonen

Dine personopplysninger vil bli behandlet fordi vi har en berettiget interesse av å administrere forholdet til våre kunder og for å kunne håndtere det overordnede samarbeidet og de daglige aktiviteter som er nødvendig for å levere våre produkter og tjenester.

Kategorier av personopplysningerRettslig grunnlag
·         Kontaktinformasjon

·         Identitetsopplysninger

 

 

Berettiget interesse. Behandlingen av dine personopplysninger er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse av å administrere våre kunderelasjoner og eksempelvis legge til rette for daglig kommunikasjon.

4.2.2 Levere støttetjenester

Vi vil behandle kontakinformasjonen til de kontaktpersoner som representerer våre kunder og som tar kontakt med oss for støtte. Dine personopplysninger vil bli behandlet fordi vi har en berettiget interesse av å tilby støtte til våre kunder og muliggjøre bruk av våre tjenester.

Kategorier av personopplysningerRettslig grunnlag
·         Kontaktinformasjon

·         Identitetsopplysninger

 

Berettiget interesse. Behandlingen av dine personopplysninger er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse av å kunne tilby våre støttetjenester til våre kunder.

4.2.3 Sanksjonskontroll

Sweco kan, før en forretningsrelasjon etableres, gjennomføre sanksjonskontroll for å sikre at Sweco ikke inngår en forretningsrelasjon med noen som er underlagt EU- eller FN-sanksjoner.

Kategorier av personopplysningerRettslig grunnlag
·         Identitetsopplysninger

·         Kontaktinformasjon

·         Potensielle opplysninger hentet fra sanksjonskontroll, som kan inkludere opplysninger om kriminelle forhold.

 

Rettslig forpliktelse. Behandlingen av personopplysninger er nødvendig for å overholde våre rettslige forpliktelser.

 

Behandling av opplysninger om kriminelle forhold gjøres i slike tilfeller på grunnlag av våre rettslige forpliktelse til å behandle slike opplysninger.

 

Berettiget interesse. Behandlingen av dine personopplysninger er nødvendig for å ivareta vår legitime interesse av å overholde våre etiske retningslinjer.

4.2.4 Fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettslige krav

For å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettslige krav (for eksempel i forbindelse med en tvist eller rettslig prosess) kan vi behandle dine personopplysninger.

Kategorier av personopplysningerRettslig grunnlag
·         All informasjon nevnt ovenfor.

 

Berettiget interesse.  Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse av å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettslige krav, for eksempel i forbindelse med en tvist eller rettslig prosess.

4.2.5 Deling av informasjon med offentlige myndigheter og internasjonale organisasjoner, samt gjennomføring av interne undersøkelser ved mistanke om brudd

Vi kan behandle dataene dine for å levere tilbud på, eller delta, i prosjekter som involverer  offentlige myndigheter og/eller internasjonale organisasjoner,  og samarbeide med slike offentlige myndigheter og internasjonale organisasjoner for å forhindre og motvirke kriminell aktivitet, kontraktsbrudd og andre brudd. For å nå dette målet kan det være nødvendig å overføre visse nødvendige opplysninger til offentlige myndigheter eller internasjonale organisasjoner for deres lovlige undersøkelser og saksbehandling. Slike overføringer vil være  unntaksvise, og omfanget av de overførte opplysningene vil være begrenset til det som er nødvendig for å gjennomføre den relevante undersøkelsen eller prosessen. Vi kan også behandle opplysningene dine med det formål å gjennomføre interne undersøkelser i tilfelle mistanke om brudd på gjeldende lover.

Kategorier av personopplysningerRettslig grunnlag
·         Informasjon nevnt ovenfor og all informasjon som inngår i vår kommunikasjon med deg.

 

Berettiget interesse.  Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår legitime interesse av å gi tilbud på eller delta i prosjekter, samt oppfylle våre rettslige forpliktelser (inkludert kontraktsforpliktelser) og vår bredere legitime interesse av å samarbeide med offentlige myndigheter eller internasjonale organisasjoner, og gi dem nødvendige opplysninger for deres lovlige undersøkelser og prosesser.

Behandlingen er også nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse av å gjennomføre interne undersøkelser ved mistanke om brudd for å sikre at vi overholder gjeldende lover.

 

4.3 Hvem deler vi personopplysningene dine med?

4.3.1 Generelt

Når det er nødvendig for å oppnå formålene som er angitt i denne seksjon 4, deler vi dine personopplysninger med andre enheter, myndigheter, aktører eller internasjonale organisasjoner. Vær imidlertid oppmerksom på at uansett mottaker, vil vi kun vil dele dine personopplysninger med betrodde aktører og bare i den utstrekning det er nødvendig.

4.3.2 Databehandlere som handler på våre vegne

For å oppfylle formålene med behandlingen av dine personopplysninger og for at vi skal kunne bedrive vår virksomhet, overfører vi personopplysninger til eksterne parter som tredjeparts tjenesteleverandører som vi har engasjert, samt andre partnere. Disse eksterne partene vil fungere som våre databehandlere og kan bare behandle dine personopplysninger i samsvar med våre instruksjoner og ikke for egne formål. Vi er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som disse eksterne partene utfører på våre vegne. Formålene med behandlingsaktivitetene som utføres av oss, er beskrevet i avsnitt 4.2.

4.3.3 Mottakere som opptrer som behandlingsansvarlige

Kategoriene av mottakere nevnt i tabellen nedenfor vil behandle personopplysninger som behandlingsansvarlige, det vil si at disse mottakerne vil bestemme formålene og midlene for behandlingen uten vår involvering.

MottakereHensiktRettslig grunnlag
·         Domstoler og voldgiftsdomstoler

·         Offentlige myndigheter

·         Eksterne rådgivere

·         Motparter

·         Internasjonale organisasjoner

 

For å fastsette, gjøre gleldende eller forsvare rettslige krav (se avsnitt 4.2.3.), sikre overholdelse av lov og våre kontraktsforpliktelser.For å ivareta vår berettigede interesse av å håndtere og forsvare rettslige krav, f.eks. i forbindelse med en tvist.

For å ivareta vår berettigede interesse av å oppfylle våre kontraktsforpliktelser i henhold til kontraktene vi har inngått, og vår bredere berettigede interesse av å samarbeide med offentlige myndigheter eller internasjonale organisasjoner, og gi dem nødvendige opplysninger for deres lovlige undersøkelser og prosesser.

 

·         Internasjonale organisasjonerÅ gjøre det mulig for en internasjonal organisasjon å gjennomføre sine undersøkelser eller prosesser, og oppfylle sine lovbestemte eller internasjonale rettslige forpliktelser.For å ivareta den berettigede interessen til en tredjepart (internasjonal organisasjon) av å kunne gjennomføre en undersøkelse eller prosess og oppnå sine mål, samt oppfylle sine lovbestemte eller internasjonale rettslige forpliktelser.

4.4. Hvor lenge behandler vi dine personopplysninger?

Dine personopplysninger vil bli behandlet så lenge det er nødvendig for de formålene som er beskrevet her, som vanligvis er så lenge du er representant for vår kunde eller så lenge vi har et pågående forretningsforhold med selskapet du representerer. Når det gjelder sanksjonskontroll eller andre rettslige forpliktelser, vil vi behandle personopplysninger så lenge det foreligger en rettslig forpliktelse til å gjøre dette.

5. Rekruttering (jobbsøker)

5.1 Hvordan samler vi inn dine opplysninger?

Vi samler inn dine personopplysninger fra:

Deg selv; opplysninger som du sender til oss når du søker på en av våre stillinger, f.eks. CV og søknadsbrev.

Offentlig tilgjengelige kilder, f.eks. ved utførelse av bakgrunnssjekker.

Eksterne rekrutterere, som har vært involvert i rekrutteringsprosessen og som har gitt oss informasjon om deg.

5.2 Formål med behandling av dine personopplysninger

5.2.1 Håndtering og administrasjon av rekrutteringsprosessen

Dine personopplysninger vil bli behandlet av oss innenfor rammen av den alminnelige håndteringen av rekrutteringsprosessen. Behandlingsaktiviteter som inngår i denne prosessen er f.eks. innsamling av dine personopplysninger, gjennomgang av CV og søknadsbrev, gjennomføring av intervjuer, evaluering av deg som kandidat og kommunikasjon med deg innenfor rammen av rekrutteringsprosessen.

Kategorier av personopplysningerRettslig grunnlag
·         Kontaktinformasjon

·         CV

·         Søknadsbrev

·         Interne notater knyttet til evaluering av deg som kandidat

 

Berettiget interesse. Behandlingen av dine personopplysninger er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse av å gjennomføre rekrutteringsprosessen for å sikre at vi ansetter de mest egnede kandidatene.

5.2.2 Evaluering av jobbsøkere

Innenfor rammen av rekrutteringen gjennomfører vi en evalueringsprosess av potensielle ansatte. Dette kan omfatte bakgrunnssjekker, og, der det er tillatt i henhold til nasjonal lovgivning, kriminell bakgrunnssjekk. Evalueringsprosessen kan også omfatte skanning av aktivitet på sosiale medier og andre fotavtrykk avlagt på internett.

Kategorier av personopplysningerRettslig grunnlag
·         Identitetsopplysninger

·         Kontaktinformasjon

·         Informasjon om ferdigheter

·         Aktivitet på sosiale medier og internett

 

Berettiget interesse. Behandlingen av personopplysningene dine er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse av å utføre bakgrunnssjekker for å sikre at vi ansetter egnede kandidater.

 

Vi vil ikke behandle noen opplysninger om kriminelle forhold. Eventuelle kriminelle bakgrunnskontroller vil bli gjenstand for en manuell prosess.

5.2.3 Inngåelse av arbeidsavtale

Vi vil behandle personopplysningene dine i forbindelse med inngåelsen av ansettelsesavtalen med deg, f.eks. ved innsamling av referanser. Dine personopplysninger vil også bli behandlet i ansettelsesavtalen som vi inngår og ved oppstart av onboarding-prosessen. Nyansatte vil motta en mer detaljert intern personvernerklæring under onboarding.

Kategorier av personopplysningerRettslig grunnlag
·         Kontaktinformasjon

·         Personnummer

·         Organisasjonsinformasjon, for eksempel arbeidsgiverbedrift, ansettelsesstatus, driftsavdeling, geografisk plassering, koststed, organisasjon, arbeidssted

·         Lønn

·         Opplysninger om fordeler

·         Referanser

 

Avtale. Behandlingen av dine personopplysninger er nødvendig for at vi skal kunne iverksette tiltak før vi inngår en avtale (ansettelsesavtale) med deg.

5.2.4 Kandidatdatabase

Dersom du ikke får jobben du har søkt på, kan vi likevel ha interesse av å beholde personopplysningene dine for å kontakte deg i forbindelse med fremtidige ledige stillinger som passer profilen din. Vi vil kun beholde dine personopplysninger for dette formålet dersom du samtykker til behandlingen.

Kategorier av personopplysningerRettslig grunnlag
·         Kontaktinformasjon

·         CV

·         Søknadsbrev

 

Samtykke. Vi vil bare beholde dine personopplysninger i en kandidatdatabase hvis du gir oss ditt samtykke. Vi vil årlig be deg om å fornye ditt samtykke dersom du ønsker å forbli registrert i kandidatdatabasen.

5.2.5 Fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettslige krav

For å fastsette, gjøre gjeldende og forsvare rettslige krav (for eksempel i forbindelse med en tvist eller rettslig prosess) kan vi behandle dine personopplysninger.

Kategorier av personopplysningerRettslig grunnlag
·         All informasjon nevnt ovenfor.

 

Berettiget interesse.  Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse av å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettslige krav, for eksempel i forbindelse med en tvist eller rettslig prosess.

5.2.6 Oppfylle rettslige forpliktelser

I tillegg til rettslige forpliktelser innen ansettelsesområdet, vil vi behandle dine personopplysninger med det formål å oppfylle rettslige forpliktelser knyttet til arbeidstillatelseskontroller, inkludert lagring av relatert dokumentasjon.

Kategorier av personopplysningerRettslig grunnlag
·         Identitetsopplysninger

·         Personnummer

·         Dokumentasjon av arbeidstillatelse

Rettslig forpliktelse. Behandlingen er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.
5.3 Hvem deler vi dine personopplysninger med?

5.3.1 Generelt

Der det er nødvendig for å oppnå formålene som er angitt i dette avsnitt 5, deler vi personopplysningene dine med andre enheter, myndigheter eller aktører. Kategoriene av mottakere nevnt i punkt 5.3.2 vil behandle personopplysninger på vegne av oss i egenskap av databehandlere (dvs. slike aktører vil bare behandle dine personopplysninger i samsvar med våre instruksjoner). Kategoriene av mottakere nevnt i punkt 5.3.3 vil behandle personopplysninger i egenskap av behandlingsansvarlige, det vil si at disse mottakerne vil bestemme formålene og midlene for behandlingen uten at vi er involvert. Vær imidlertid oppmerksom på at vi, uavhengig av mottaker, kun vil dele dine personopplysninger med betrodde aktører og bare i den utstrekning det er nødvendig.

5.3.2 Databehandlere som handler på våre vegne

For å oppfylle formålene med behandlingen av dine personopplysninger, og for å kunne bedrive vår virksomhet, overfører vi personopplysninger til eksterne parter som tredjeparts tjenesteleverandører som vi har engasjert, samt andre partnere. Disse eksterne partene vil fungere som våre databehandlere og kan bare behandle dine personopplysninger i samsvar med våre instruksjoner og ikke for egne formål. Vi er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som disse eksterne partene utfører på våre vegne. Formålene med behandlingsaktivitetene som utføres av oss, er beskrevet i denne seksjonen 5.

5.3.3 Mottakere som opptrer som behandlingsansvarlige

Kategoriene av mottakere nevnt i tabellen under vil behandle personopplysninger i egenskap av behandlingsansvarlige, det vil si at disse mottakerne vil bestemme formålene og midlene for behandlingen uten at vi er involvert.

MottakereHensiktRettslig grunnlag
·         Domstoler og voldgiftsdomstoler

·         Offentlige myndigheter

·         Eksterne rådgivere

·         Motparter

 

For å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettslige krav, se punkt 5.2.5.For å ivareta vår berettigede interesse av å håndtere og forsvare rettslige krav, f.eks. i forbindelse med en tvist.
·         Eksterne rekrutterereHåndtering og tilrettelegging av rekrutteringsprosessen, se punkt 5.2.1.For å ivareta vår berettigede interesse av å sikre at rekrutteringsprosessen gjennomføres så effektivt som mulig, og at vi kan ansette de beste kandidatene.
·         Eksterne bakgrunnssjekkselskaperGjennomføring av kontrollprosessen, se punkt 5.2.2.For å ivareta vår berettigede interesse av å utføre en undersøkelsesprosess før vi ansetter en person for å sikre at vi ansetter passende kandidater.
·         ReferansepersonerInnhenting av referanser før beslutning om inngåelse av arbeidsavtale, se punkt 5.2.3.Nødvendig som et tiltak for å inngå arbeidsavtale med deg.
5.4 Hvor lenge behandler vi dine personopplysninger?

Dine personopplysninger vil bli behandlet så lenge det er nødvendig for de formålene som er beskrevet her, som vanligvis er så lenge du er i rekrutteringsprosessen. Hvis du ikke får jobben du søkte på, lagrer vi personopplysningene dine så lenge du kan reise søksmål knyttet til avslaget på søknaden din. Hvis du samtykker til det, kan vi lagre dataene dine i vår kandidatdatabase for fremtidige rekrutteringsprosesser. I slike tilfeller vil opplysningene dine bli lagret i opptil ett år etter at rekrutteringsprosessen er avsluttet.

5.5 Ytterligere informasjon

Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om hvordan personopplysningene dine behandles i en spesifikk rekrutteringsprosess, kan du gå til informasjonen som er tilgjengelig via din lokale rekrutteringskanal.

6. Kontakt med potensielle kunder

6.1 Hvordan samler vi inn opplysningene dine?

Vi samler inn og behandler opplysninger som er gitt av deg, eller en annen representant for den potensielle kunden, innen rammen av vår vurderingsprosess og ved kommunikasjon med våre potensielle kunder.

6.2 Formål med behandlingen av dine personopplysninger

6.2.1 Håndtering og administrasjon av potensielle kunder

Vi vil behandle dine personopplysninger med det formål å håndtere og administrere den overordnede prosessen med å kontakte og vurdere potensielle kunder.

Kategorier av personopplysningerRettslig grunnlag
·         Kontaktinformasjon

·         Identitetsopplysninger

 

 

Berettiget interesse. Behandlingen av dine personopplysninger er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse av å kunne administrere og håndtere potensielle kunder.

6.2.2 Markedskommunikasjon

Vi vil behandle dine personopplysninger med det formål å markedsføre våre tjenester overfor din organisasjon. Du vil når som helst kunne velge bort vår markedsføringskommunikasjon, i så fall vil vår kommunikasjon opphøre.

Kategorier av personopplysningerRettslig grunnlag
·         Kontaktinformasjon

 

 

Berettiget interesse. Behandlingen av dine personopplysninger er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse av å kunne markedsføre våre tjenester ovenfor potensielle kunder.

6.2.3 Fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettslige krav

For å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettslige krav (for eksempel i forbindelse med en tvist eller rettslig prosess) kan vi behandle dine personopplysninger.

Kategorier av personopplysningerRettslig grunnlag
·         All informasjon nevnt ovenfor.

 

Berettiget interesse.  Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse av å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettslige krav, for eksempel i forbindelse med en tvist eller rettslig prosess.

6.2.4 Deling av informasjon med offentlige myndigheter og internasjonale organisasjoner, samt gjennomføring av interne undersøkelser ved mistanke om brudd

Vi kan behandle dataene dine for å gi tilbud på eller delta i prosjekter som involverer  offentlige myndigheter og/eller internasjonale organisasjoner, og samarbeide med slike offentlige myndigheter og internasjonale organisasjoner for å forhindre og motvirke kriminell aktivitet, kontraktsbrudd og andre brudd. For å nå dette målet kan det være nødvendig å overføre visse nødvendige opplysninger til offentlige myndigheter eller internasjonale organisasjoner med henblikk på deres lovlige undersøkelser og saksbehandling. Slike overføringer vil skje unntaksvis, og omfanget av de overførte opplysningene vil være begrenset til det som er nødvendig for å gjennomføre den relevante undersøkelsen eller prosessen. Vi kan også behandle opplysningene dine med det formål å gjennomføre interne undersøkelser i tilfelle mistanke om brudd på gjeldende lover.

Kategorier av personopplysningerRettslig grunnlag
·         Informasjon nevnt ovenfor og all informasjon som er inkludert i vår kommunikasjon med deg.

 

Berettiget interesse.  Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse av å gi tilbud på eller delta i prosjekter, samt oppfylle våre rettslige forpliktelser (inkludert kontraktsforpliktelser)  og vår bredere berettigede interesse av å samarbeide med offentlige myndigheter eller internasjonale organisasjoner og gi dem nødvendige opplysninger for deres lovlige undersøkelser og prosesser.

Behandlingen er også nødvendig for å oppfylle vår berettigede interesse av å gjennomføre interne undersøkelser ved mistanke om brudd for å sikre at vi overholder gjeldende lover.

 

6.3 Hvem deler vi personopplysningene dine med?

6.3.1 Generelt

Der det er nødvendig for å oppnå formålene som er angitt i dette avsnitt 6, deler vi personopplysningene dine med andre enheter, myndigheter, aktører eller internasjonale organisasjoner. Kategoriene av mottakere nevnt i punkt 6.3.2 vil behandle personopplysninger på vegne av oss i egenskap av databehandlere (dvs. slike aktører vil bare behandle dine personopplysninger i samsvar med våre instruksjoner). Kategoriene av mottakere nevnt i punkt 6.3.3 vil behandle personopplysninger i egenskap av behandlingsansvarlige, det vil si at disse mottakerne vil bestemme formålene og midlene for behandlingen uten vår involvering. Vær imidlertid oppmerksom på at vi, uavhengig av mottaker, kun vil dele dine personopplysninger med betrodde aktører og bare i den utstrekning det er nødvendig.

6.3.2 Databehandlere som handler på våre vegne

For å oppfylle formålene med behandlingen av dine personopplysninger og for å kunne bedrive vår virksomhet, overfører vi personopplysninger til eksterne parter som tredjeparts tjenesteleverandører som vi har engasjert, samt andre partnere. Disse eksterne partene vil fungere som våre databehandlere og kan bare behandle dine personopplysninger i samsvar med våre instruksjoner og ikke for egne formål. Vi er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som disse eksterne partene utfører på våre vegne. Formålene med behandlingsaktivitetene som utføres av oss, er beskrevet i denne seksjonen 6.

6.3.3 Mottakere som opptrer som behandlingsansvarlige

Kategoriene av mottakere nevnt i tabellen under vil kunne behandle personopplysninger i egenskap av behandlingsansvarlige, det vil si at disse mottakerne vil bestemme formålene og midlene for behandlingen uten vår involvering.

MottakereHensiktRettslig grunnlag
·         Domstoler og voldgiftsdomstoler

·         Offentlige myndigheter

·         Internasjonale organisasjoner

·         Eksterne rådgivere

·         Motparter

 

For å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettslige krav (se avsnitt 6.2.1.), sikre overholdelse av lov og våre kontraktsforpliktelser.For å ivareta vår legitime interesse av å administrere og forsvare rettslige krav, f.eks. i forbindelse med en tvist.

For å ivareta vår legitime interesse av å oppfylle våre kontraktsforpliktelser i henhold til kontraktene vi har inngått og vår bredere legitime interesse av å samarbeide med offentlige myndigheter eller internasjonale organisasjoner og gi dem nødvendige opplysninger for deres lovlige undersøkelser og prosesser.

 

·         Internasjonale organisasjonerÅ gjøre det mulig for en internasjonal organisasjon å gjennomføre sine undersøkelse eller prosesser og oppfylle sine lovbestemte og internasjonale rettslige forpliktelser.For å ivareta den berettigede interessen som  innehas av en tredjepart (internasjonal organisasjon) i å gjennomføre en etterforskning eller prosess og oppnå sine mål, samt å oppfylle sine lovbestemte og internasjonale rettslige forpliktelser.
6.4 Hvor lenge behandler vi personopplysningene dine?

Dine personopplysninger vil bli behandlet så lenge det er nødvendig for de formålene som er beskrevet her, som vanligvis er så lenge vi er i kontakt med deg angående et potensielt forretningsforhold eller inntil du bestemmer deg for å velge bort kommunikasjon fra oss. Generelt vil vi ikke lagre dataene dine lenger enn ett år fra vår siste kommunikasjon, med unntak av et inngått forretningsforhold med selskapet du representerer.

7. Ansatte i offentlig myndighet eller internasjonale organisasjoner

7.1 Hvordan samler vi inn personopplysningene dine?

Vi samler inn personopplysningene som du, eller den relevante offentlige myndighet eller den internasjonale organisasjonen du representerer, har gitt oss innenfor rammen av vårt profesjonelle, kommersielle eller offentligrettslige forhold.

7.2 Formål med behandling av dine personopplysninger

7.2.1 Administrasjon av profesjonelt, kommersielt eller offentligrettslig forhold

Dine personopplysninger vil bli behandlet fordi vi har en berettiget interesse av å administrere et profesjonelt, kommersielt eller offentligrettslig forhold til en enhet du representerer, og for at vi skal være i stand til å administrere det overordnede samarbeidet og de daglige aktivitetene knyttet til f.eks. våre prosjekter som den offentlige myndigheten eller organisasjonen du representerer finansierer, medfinansierer eller på annen måte er involvert i.

Kategorier av personopplysningerRettslig grunnlag
·         Kontaktinformasjon

·         Identitetsopplysninger

Berettiget interesse. Behandlingen av dine personopplysninger er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse av å kunne administrere våre profesjonelle, kommersielle eller offentlig rettslige forhold med den enhet som du representerer, og legge til rette for f.eks. daglig kommunikasjon.

7.2.2 Kommunikasjon med deg

Innenfor rammen av det profesjonelle, kommersielle eller offentligrettslige forholdet til en enhet som du representerer, vil vi behandle dine personopplysninger når vi kommuniserer gjennom ulike kanaler. Formålet med behandlingen er å kunne kommunisere med deg innenfor rammen av vår relasjon.

Kategorier av personopplysningerRettslig grunnlag
·         Kontaktinformasjon

·         Identitetsopplysninger

·         All informasjon inngår i vår kommunikasjon med deg

 

Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse i å kommunisere med våre leverandører innenfor rammen av vårt kommersielle forhold.

7.2.3 Fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettslige krav

For å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettslige krav (for eksempel i forbindelse med en tvist eller rettslig prosess) kan vi behandle dine personopplysninger.

Kategorier av personopplysningerRettslig grunnlag
·         All informasjon nevnt ovenfor.

 

Berettiget interesse.  Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse av å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettslige krav, for eksempel i forbindelse med en tvist eller rettslig prosess.

7.2.4 Deling av informasjon med offentlige myndigheter og internasjonale organisasjoner, samt gjennomføring av interne undersøkelser ved mistanke om brudd

Vi kan behandle dine opplysninger for å levere tilbud på eller delta i prosjekter som involverer  offentlige myndigheter og/eller internasjonale organisasjoner,  og samarbeide med slike offentlige myndigheter og internasjonale organisasjoner for å forhindre og motvirke kriminell aktivitet, kontraktsbrudd og andre brudd. For å nå dette målet kan det være nødvendig å overføre visse nødvendige opplysninger til offentligemyndigheter eller internasjonale organisasjoner med henblikk på deres lovlige undersøkelser og saksbehandling. Slike overføringer vil skje unntaksvis, og omfanget av de overførte opplysningene vil være begrenset til det som er nødvendig for å gjennomføre den relevante undersøkelsen eller prosessen. Vi kan også behandle dataene dine med det formål å gjennomføre interne undersøkelser i tilfelle mistanke om brudd på gjeldende lover.

Kategorier av personopplysningerRettslig grunnlag
·         All informasjon nevnt ovenfor.

 

Berettiget interesse.  Behandlingen er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse av å gi tilbud på eller delta i prosjekter, samt oppfylle våre rettslige forpliktelser (inkludert kontraktsforpliktelser) og vår bredere berettigede interesse av å samarbeide med offentlige myndigheter eller internasjonale organisasjoner, og gi dem nødvendige opplysninger for deres lovlige undersøkelser og prosesser.

Behandlingen er også nødvendig for å oppfylle vår berettigede interesse av å gjennomføre interne undersøkelser ved mistanke om brudd for å sikre at vi overholder gjeldende lover.

 

7.3 Hvem deler vi personopplysningene dine med?

7.3.1 Generelt

Der det er nødvendig for å oppnå formålene som er angitt i dette avsnitt 7, deler vi personopplysningene dine med andre enheter, myndigheter, aktører eller internasjonale organisasjoner. Vær imidlertid oppmerksom på at vi, uavhengig av mottaker, kun vil dele dine personopplysninger med betrodde aktører og bare i den utstrekning det er nødvendig.

7.3.2 Databehandlere som handler på våre vegne

For å oppfylle formålene med behandlingen av dine personopplysninger og for å kunne bedrive vår virksomhet, overfører vi personopplysninger til eksterne parter som tredjeparts tjenesteleverandører som vi har engasjert, samt andre partnere. Disse eksterne partene vil fungere som våre databehandlere, og kan bare behandle dine personopplysninger i samsvar med våre instruksjoner, og ikke for egne formål. Vi er behandlingsansvarlige for behandlingen av personopplysninger som disse eksterne partene utfører på våre vegne. Formålene med behandlingsaktivitetene som utføres av oss, er beskrevet i avsnitt 7.2.

7.3.3 Mottakere som opptrer som behandlingsansvarlige

Kategoriene av mottakere nevnt i tabellen nedenfor vil behandle personopplysninger i egenskap av behandlingsansvarlige, det vil si at disse mottakerne vil bestemme formålene og midlene for behandlingen uten vår involvering.

MottakereHensiktRettslig grunnlag
·         Domstoler og voldgiftsdomstoler

·         Offentlige myndigheter

·         Eksterne rådgivere

·         Motparter

·         Internasjonale organisasjoner

 

For å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettslige krav (se avsnitt 3.2.2.), for eksempel sikre overholdelse av loven og våre kontraktsforpliktelser.For å oppfylle vår legitime interesse av å håndtere og forsvare rettslige krav, f.eks. i forbindelse med en tvist.

For å oppfylle vår legitime interesse av å kunne oppfylle våre kontraktsforpliktelser i henhold til kontraktene vi har inngått og vår bredere legitime interesse av å samarbeide med offentlige myndigheter eller internasjonale organisasjoner og gi dem nødvendige opplysninger for deres lovlige undersøkelser og prosesser.

 

·         Internasjonale organisasjonerÅ gjøre det mulig for en internasjonal organisasjon å gjennomføre sin undersøkelse eller prosedyre og oppfylle sine lovbestemte og internasjonale rettslige forpliktelser.For å oppfylle den berettigede interessen som  innehas av en tredjepart (internasjonal organisasjon) i å kunne gjennomføre en undersøkelse eller prosess, og oppnå sine mål, samt oppfylle sine lovbestemte og internasjonale rettslige forpliktelser.
7.4 Hvor lenge behandler vi personopplysningene dine?

Dine personopplysninger vil bli behandlet så lenge det er nødvendig for de formålene som er beskrevet her, som vanligvis er så lenge du er representant for eller ansatt hos den aktuelle offentlige myndighet  eller  den internasjonale organisasjonen, eller  så lenge vi har et pågående profesjonelt, kommersielt eller offentligrettslig forhold med enheten du representerer.

8. Egnede sikkerhetstiltak for overføring av personopplysninger utenfor EU/EØS

Vi kan overføre eller utlevere personopplysninger til mottakere som befinner seg utenfor EU/EØS (tredjeland), hovedsakelig i situasjoner der vi bruker tredjeparts databehandlere som vil behandle opplysninger i et tredjeland.

Når vi overfører eller utleverer personopplysningene dine til en mottaker i et land utenfor EU/EØS, vil vi alltid sørge for at passende sikkerhetstiltak er iverksatt (for eksempel EU-kommisjonens standard kontraktsklausuler, inkludert andre tilleggsgarantier som kreves i hvert tilfelle) for å beskytte personopplysningene. Videre gjennomfører vi regelmessig risikovurderinger for å vurdere hvilke supplerende tiltak som må iverksettes for å beskytte de personopplysninger som overføres eller utleveres.

Vi kan også overføre dine personopplysninger til internasjonale organisasjoner i forbindelse med deres undersøkelser eller prosesser som berører Sweco-prosjekter, som disse organisasjonene finansierer eller medfinansierer, eller som av andre grunner er nødvendig for å oppfylle våre kontraktsforpliktelser for disse prosjektene eller i forbindelse med tilbud på slike prosjekter. Ved fravær av beslutning fra EU-kommisjonen om tilstrekkelig beskyttelsesnivå i en slik internasjonal organisasjon, og fravær av å kunne anvende passende garantier, vil vi kunne overføre opplysningene dine basert på unntak for særlige situasjoner i henhold til artikkel 49 (1) (d) GDPR. Slik overføring vil skje unntaksvis og kun der det er nødvendig av hensyn til viktige allmenne interesser.

Hvis du vil ha mer informasjon om behandlingen av personopplysningene dine, og om personopplysningene dine overføres til et tredjeland eller en internasjonal organisasjon, kan du kontakte oss via kontaktinformasjonen som er angitt nedenfor under avsnitt 9.

9. Dine rettigheter

I henhold til gjeldende regelverk innen personvern, har du visse rettigheter hva gjelder behandlingen av dine personopplysninger. Vi behandler dine personopplysninger i den grad det er nødvendig for å oppfylle dine rettigheter. Hvis du ønsker å utøve rettighetene dine, kan du kontakte oss via kontaktinformasjonen som er angitt i avsnitt 9 nedenfor.

Du har, under visse omstendigheter, rett til å utøve følgende rettigheter:

Tilgang

Du kan be om bekreftelse på om personopplysninger behandles, og hvis det er tilfelle, få tilgang til dine personopplysninger og tilleggsinformasjon, for eksempel formålene med behandlingen. Du har også rett til å motta en kopi av personopplysningene som behandles. Hvis forespørselen er gjort elektronisk, vil informasjonen bli gitt i et vanlig elektronisk format dersom du ikke ber om noe annet.

Protestere mot bestemt behandling

Du har rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger basert på en berettiget interesse av grunner som angår din speisfikke situasjon. I en slik situasjon vil vi slutte å behandle dine personopplysninger der behandlingen er basert på en berettiget interesse, med mindre vi kan vise at vår interesse veier tyngre enn din personverninteresse, eller at behandling av dine personopplysninger er nødvendig for å håndtere eller forsvare rettslige krav.

Retting

Du har til enhver tid rett til å få unøyaktige personopplysninger om deg rettet, og, med hensyn til formålene med behandlingen, få ufullstendige personopplysninger som gjelder deg komplettert.

Sletting

Du kan få personopplysningene dine slettet under visse omstendigheter, for eksempel når personopplysningene dine ikke lenger er nødvendige for formålene de ble samlet inn for. Vi kan imidlertid ikke slette personopplysningene dine hvis vi f.eks. er lovpålagt å oppbevare opplysningene.

Begrensning av behandling

Du kan be oss om å begrense behandlingen av dine personopplysninger til kun å omfatte lagring av dine personopplysninger under visse omstendigheter, for eksempel når behandlingen er ulovlig, men i et tilfelle der du ønsker at personopplysningene dine ikke skal slettes. Hvis behandlingen av dine personopplysninger har blitt begrenset, kan vi bare, foruten å lagre dataene, behandle dine personopplysninger med ditt samtykke, eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettslige krav eller for å forsvare andres rettigheter.

Tilbaketrekking av samtykke

Du har rett til når som helst å trekke tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysninger i den grad behandlingen er basert på ditt samtykke.

Dataportabilitet

Du kan be om å motta en maskinlesbar kopi av personopplysningene som behandles på grunnlag av ditt samtykke eller på grunnlag av at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg, og hvilke personopplysninger du har gitt oss (dataportabilitet). Du har rett til å be om at informasjonen overføres til en annen behandlingsansvarlig (der det er mulig).

Klage til tilsynsmyndighet

Du har alltid rett til å sende inn klager knyttet til behandlingen av dine personopplysninger til Datatilsynet.

10. Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående behandlingen av dine personopplysninger, kan du kontakte groupprivacyofficer@sweco.se.