0 of 0 for ""

Byutvikling

Vi skaper rammer for fellesskap

Klima og miljø, urbanisering, teknologi, familiemønstre og levesett er i stadig endring, og stiller høyere krav til byenes funksjonalitet, verdi og livskvalitet. Vi jobber med alle aspekter av byplanleggingsfaget – fra gode rammer for menneskemøter til strategisk rådgivning for infrastruktur. 

Urbanisering og en økende befolkning fører til at vi stadig lever tettere, og for å bedre folks trivsel og levekår, vil uterommene bli enda viktigere i fremtidens samfunn. Det stiller også høyere krav til oss som utformer fellesarealene. Vi setter menneskene som skal bruke byen først. Økologisk og sosial bærekraft er derfor en selvfølge i prosjektene våre.

Med tilstedeværelse i hele Norge har vi omtanke og kjennskap til de lokale normene. Vi samarbeider tett med både offentlige og private aktører, og jobber med alt fra store infrastruktur- og kraftanlegg, overordnede beplantningsplaner og utvikling av parker, til grønne drag, byrom og nabolag.

For å velge de beste løsningene og kvalitetssikre alle relevante forhold og lokale tekniske krav, har vi god kontakt med fageksperter fra andre miljøer. Når vi lager gode byrom tenker vi alltid på at elementene som tilføyes skal være helhetlig utformet og bygge opp under stedets identitet.

 

 

Johannes Goa Ludvigsen

Konstituert divisjonsdirektør, Sweco Architects

Nysgjerrig på hvordan vi jobber med bærekraftig byplanlegging?

Eller vil du vite mer om hvordan vi kan bistå deg i ditt prosjekt? Fyll ut kontaktskjemaet, så hører du fra oss.
  • Fortell oss hvor du holder til, så sender vi deg til riktig kontor.