0 of 0 for ""

Næringsbygg

Sweco Architects tegner morgendagens næringsbygg som forener estetikk og identitet med funksjonalitet.

Næringsbygg danner rammen for mange menneskers arbeidsliv, kontor så vel som barnehager. Derfor er det avgjørende at vi som arkitekter designer rom og bygninger som tilrettelegger for godt arbeidsmiljø, og som gjenspeiler virksomhetens verdier, arbeidsmønstre, kultur og arbeidsflyt – et godt sted å være.  

Sweco Architects tegner bærekraftige og fremtidsrettede næringsbygg som forener estetikk og identitet med funksjonalitet der teknologien bidrar til å bruke bygget og gjøre hverdagen enklere. Vår visjon er å skape rause rom og møteplasser hvor sterke arbeidsfellesskap kan utfolde seg, med utgangspunkt i helhetlige og fleksible løsninger tilpasset virksomhetens utvikling og skiftende forutsetninger over tid. Utformingen og designet skal være en naturlig medspiller i en aktiv hverdag, og dyrke idéutveksling og verdiskaping.

Velfungerende kontor- og næringsbygg tar hensyn til mer enn bare virksomhetens behov. De skal dyrke og underbygge sine omgivelser, og reflektere fellesskapets behov, ambisjoner og idealer. Vår arkitektur går i dialog med omgivelsene, tilskuere og brukere, med mål om å både ivareta og videreutvikle kulturelle og naturlige landskap.

Swecos styrke ligger i tverrfaglig prosjektering. Vi sitter på kompetanse og lang erfaring innen alle relevante fagområder, blant annet miljø, byggfag, arkitektur, vei, landskap og plan. Våre rådgivere utfører vurderinger, mulighetsstudier og bistår i alle faser av prosjektet – fra skissefasen til ferdigattest. Vi også har bred erfaring innen ulike miljø- og energiklassifiseringer, og med støtte fra Swecos klimarådgivere bygger vi fremtidens byer og samfunn.

Johannes Goa Ludvigsen

Konstituert divisjonsdirektør, Sweco Architects

Nysgjerrig på hvordan vi jobber med næringsbygg?

Eller vil du vite mer om hvordan vi kan bistå deg i ditt prosjekt? Fyll ut kontaktskjemaet, så hører du fra oss!
  • Fortell oss hvor du holder til, så sender vi deg til riktig kontor.