0 of 0 for ""

Infrastruktur

Landskapsarkitektur

Våre omgivelser påvirker vår trivsel, levevilkår og fysiske og mentale helse. Swecos landskapsarkitekter baserer sitt arbeid på estetikk, funksjonalitet og bærekraft, når de utformer morgendagens uterom. 

Landskapsplaner

Swecos landskapsarkitekter tilbyr bistand i tidlige planfaser, og er erfarne innen utredninger til kommuneplaner, innledende stedsanalyserkonseptutvikling, utarbeidelse av visualiseringer til planforslag og reguleringsplaner. Våre landskapsarkitekter utarbeider også planer i forbindelse med utbygging av enkelttomter, både større områder og enkelteiendommer, i disse planene inngår visualiseringer av løsninger knyttet til terrengutforming og overvannsituasjoner. Utover dette tilbyr vi også detaljprosjektering av ulike anlegg, deriblant landskaps- og miljøplaner for større anlegg i forbindelse med konsesjonssøknader.  

Når vi utarbeider landskapsplaner samarbeider vi ofte tett med veiingeniører, VA-rådgivere og andre tekniske fag, slik at alle relevante forhold og lokale tekniske krav er kvalitetssikret.  

Blågrønne strukturer

Gode løsninger for blågrønne strukturer er avgjørende for å ruste byene for konsekvensene av klimaendringene. Våre landskapsarkitekter og urbanister samarbeider tett med fageksperter fra andre miljø, for eksempel VA, for å sikre best mulige løsninger for blant annet overvannshåndtering.  

Uavhengig av om man jobber med kommuneplaner eller reguleringsplaner, må de overordnede grøntstrukturene vurderes tidligSwecos landskapsarkitekter har kompetansen som trengs for å få på plass helhetlige planer for blågrønne strukturer. Våre landskapsarkitekter samarbeider tett med Swecos arkitekter og arealplanleggere, og utarbeider også konsekvensutredninger. Vi samarbeider med både offentlige og private aktører, og jobber med alt fra overordnede beplantningsplaner og utvikling av parker, til grønne drag og nabolag.  

Landskapsarkitektur

Våre omgivelser påvirker vår trivsel, levevilkår og fysiske og mentale helse. Swecos landskapsarkitekter baserer sitt arbeid på estetikk, funksjonalitet og bærekraft, når de utformer morgendagens uterom. Swecos landskapsarkitekter bistår med alt fra analyser og utredninger til detaljprosjektering av store infrastruktur- og kraftanlegg, parker, friområder, skoler, helsebygg, institusjoner, blågrønne strukturer og byrom. Med tilstedeværelse i hele Norge kjenner vi også til lokale normer og lokalt klima.  

Økologisk, sosial og økonomisk bærekraft er prinsipper som ivaretas i våre oppdrag. Swecos landskapsarkitekter dyrker dette gjennom alle prosjektstadier og ser på løsningene med et helhetlig blikk. Tverrfaglig samarbeid og dialog med både kunden og brukere er en selvfølge i prosjektene vi jobber med. 

Bærekraftig byrom

Bærekraftige byrom er gode møteplasser, parker og oppholdsrom i en by, samtidig som det inkluderer gater og holdeplasser. Swecos rådgivere samarbeider på tvers av fagområder for å sikre at byrommene blir tilpasset alle brukergrupper. Bærekraftige byrom skal legge til rette for sosial kontakt og skape økt livskvalitet for byens innbyggere. Dette sikres gjennom bevisst bruk av materialer, etablering av blågrønne strukturer og beplantning, og gjennom å fremme bærekraftig mobilitet. Det innebærer også at vi gjennom grundige analyser og medvirkningsprosesser skaper rom der mennesker trives og opplever trygghet, og der vi legger til rette for det lokale næringsliv gjennom å sørge for effektiv varelevering og tilgjengelighet. 

Klimatilpasset utbygging ved sjøen
Tinghuset- Tullins gate
Tullins gate i oslo på kveldstid . 1b-C-J-Hambros-plass-og-Tinghuset-L194@300-foto-Amund-Johne.jpg

Johannes Goa Ludvigsen

Konstituert divisjonsdirektør, Sweco Architects

Guro Emilie Sverreng

Kontaktperson Byutvikling, Viken

Elin Lunde

Kontaktperson Byutvikling, Sør

Milan Dunderovic

Kontaktperson Byutvikling, Midt- og Nord-Norge

Arne Nilssen

Regionleder, Infrastruktur Bergen

Hilde Birkeland Sund

Regionleder, Stavanger

Nysgjerrig på hvordan Swecos landskapsarkitekter kan bistå deg i ditt prosjekt?

Send oss en e-post, så setter vi deg i kontakt med riktig person.
  • Fortell oss hvor du holder til, så sender vi deg til riktig kontor.