• VÅR UTROLIGE HVERDAG

    Satavuo Skole i Finland viser at et godt samarbeid er avgjørende for et godt resultat. I dette prosjektet samarbeidet vi med elever, lærere, foresatte og lokalsamfunnet i Laukaa for å skape en helt ny skole for fremtidens problemløsere. Ved å gjøre hvert prosjekt spesielt, gjør vi hverdagen utrolig.

    Les mer
  • Urban Insight

    Expert Knowledge, Innovative Thinking Putting the best information in front of the best people

    Les Mer

Building resilience: being young and getting old in a hotter Europe

Ekstremværet inntreffer hyppigere enn tidligere, og en av følgene er mer ekstremvarme. Ekstremvarme utgjør en trussel for noen av våre mest sårbare innbyggere, nemlig de yngste og de eldste. Vi blir stadig flere eldre, og når vi designer urbane miljøer må vi ta høyde for dette. Det betyr at vi må bygge sosiale og fysiske strukturer som sikrer at både de aller yngste og de aller eldste kan bo i trygge, gode og trivelige bymiljøer.  

Les rapporten her
/siteassets/nyheter/nyheter-juli-2020--urban-insight/ui_3_570x380_logo-1.jpg
/siteassets/nyheter/havnesak-ny.png

Sweco lanserer rapport om fremtidens smarte havner

For norsk havnedrift er de juridiske, økonomiske, miljømessige og
teknologiske rammebetingelsene stadig i endring. Det stilles kontinuerlig
nye krav til havnenes funksjon i byer, til havneinfrastruktur, oppfyllelse av
klimaforpliktelser og krav til nye måter å integrere havnene i byen på.

For å møte disse kravene og opprettholde sin posisjon, tror Sweco at fremtidens havner må bli Smarte Havner

Les mer

Kontakt oss

Sweco planlegger og former fremtidens byer og samfunn. Resultatet av arbeidet vårt er bærekraftige bygg, effektiv infrastruktur og tilgang til strøm og rent vann. Vi har 14.500 medarbeidere i Nord-Europa som sørger for at våre kundene får riktig ekspertise til alle typer prosjekter. Hvert år gjennomfører vi prosjekter i 70 land over hele verden.

Lokalt nærvær, internasjonal ekspertise 
Vår virksomhet er fordelt på syv forretningsområder: Sweco Sverige, Sweco Norge, Sweco Finland, Sweco Danmark, Sweco Nederland, Sweco Vest-Europa og Sweco Sentral-Europa. 

Les mer
/siteassets/ovrige-bilder/570x380_kontakt.jpg