• Vår utrolige hverdag

    Vi kan ikke snu tidevannet, men vi kan sikre samfunnet mot flom. For eksempel har vi samarbeidet med den nederlandske byen Groningen om et vannforvaltningsprosjekt som forebygger store ødeleggelser For oss er hvert eneste prosjekt spesielt, og slik skaper vi vår utrolige hverdag

    Les mer

"Climate Action" er tema for årets Urban Insight-rapporter.

I løpet av året vil vi publisere seks rapporter som omhandler tema knyttet til «Climate Action». Her får du blant annet innsikt i hvordan man kan redusere karbonavtrykket i infrastrukturprosjekter og hvordan man kan implementere gode klimatilpasningstiltak i byene.

LES MER OM CLIMATE ACTION HER
/siteassets/nyheter/new-folder/ui-570-380.jpg
/siteassets/nyheter/havnesak-ny.png

Sweco lanserer rapport om fremtidens smarte havner

For norsk havnedrift er de juridiske, økonomiske, miljømessige og
teknologiske rammebetingelsene stadig i endring. Det stilles kontinuerlig
nye krav til havnenes funksjon i byer, til havneinfrastruktur, oppfyllelse av
klimaforpliktelser og krav til nye måter å integrere havnene i byen på.

For å møte disse kravene og opprettholde sin posisjon, tror Sweco at fremtidens havner må bli Smarte Havner

Les mer

Kontakt oss

Sweco planlegger og former fremtidens byer og samfunn. Resultatet av arbeidet vårt er bærekraftige bygg, effektiv infrastruktur og tilgang til strøm og rent vann. Vi har 14.500 medarbeidere i Nord-Europa som sørger for at våre kundene får riktig ekspertise til alle typer prosjekter. Hvert år gjennomfører vi prosjekter i 70 land over hele verden.

Lokalt nærvær, internasjonal ekspertise 
Vår virksomhet er fordelt på syv forretningsområder: Sweco Sverige, Sweco Norge, Sweco Finland, Sweco Danmark, Sweco Nederland, Sweco Vest-Europa og Sweco Sentral-Europa. 

Les mer
/siteassets/ovrige-bilder/570x380_kontakt.jpg