0 of 0 for ""

Rådgiver peker utover byggeplass i grått vær. Rådgiver i hjelm og vernetøy ses bakfra og står ved siden av entreprenør.

Bygninger

Byggeledelse

Nøkkelen til vellykkede byggeprosjekter er god samhandling på byggeplassen. Med struktur og tydelighet sørger Swecos byggeledere for at arbeidet går fremover, og at de ulike aktørene på byggeplassen samarbeider på en effektiv måte.

Vi har rådgivere som er spesialisert i byggherreforskriften og rådgivere med lang erfaring fra koordinering i prosjektering- og utførelsesfasen av et prosjekt.

Byggherreforskriften

Byggherreforskriften pålegger byggherren et stort ansvar som kan være vanskelig å navigere. Våre rådgivere innen byggherreforskriften jobber utelukkende med å fordype seg i faget, og er del av et større fagmiljø. Slik holder vi oss oppdatert på det siste innen risiko og beredskap, og kan hjelpe byggherren best mulig. I Sweco har vi lang erfaring i rollene som KP, KU og byggherrens representant. Vi har lang erfaring fra prosjektering, utførelsesfase, utarbeidelse av SHA-plan, risikovurdering og oppfølging på byggeplass. Forebyggende tiltak, kontroll av lønns- og arbeidsforhold og ytre miljø er noen av tilleggsoppgavene våre koordinatorer ofte hjelper byggherren å ivareta.   

SHA-rådgivning, KP og KU

Swecos eksperter har lang erfaring med koordinering i prosjekteringsfasen (KP), koordinering i utførelsesfasen (KU) og SHA-rådgivning (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø). Disse rollene er ofte pålagt av byggherreforskriften, som blant annet innebærer plikt til å koordinere de aktivitetene som foregår på byggeplassenNår våre eksperter tiltrer rollen som koordinator i prosjekteringsrollen sørger vi for at fagene, entreprenørene og alle involverte snakker godt sammen. Vi utarbeider risiko- og mulighetsvurderinger, og tiltaksplaner for å redusere risiko. I SHA-rollen ivaretar våre eksperter byggherrens ansvar for de som skal jobbe på byggeplassen. Gjennom dette arbeidet fungerer vi som byggherrens representant, og ivaretar byggherres ansvar i henhold til byggherreforskriften.   

Uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll er kontroll av et annet foretaks prosjektering eller utførelse. Swecos rådgivere innen uavhengig kontroll har lang erfaring innen kvalitetssikring og kontroll, og tilfredsstiller de strenge kravene til kompetanse i byggesaksforskriften. I Sweco er vi opptatt av å kun kontrollere det forskriften sier du skal kontrollere. Slik kan vi levere et effektivt resultat til våre kunder. Våre eksperter utfører kontroll av kvalitetssikringssystemer, rutiner, prosjektering, utførelse og tar stikkprøver i tråd med regelverket. Våre medarbeidere utfører også utvidet kontroll etter standard (Eurokode 0/ NS-EN 1990:2002) der prosjektering og utførelse følger standard. De kan da også påta seg uavhengig kontroll etter loven. Vi kan utføre kontroll innen alle fag, for eksempel geoteknikk, bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet og brannsikkerhet. 

Anne Lise Haakaas Schei

Avdelingsleder PA, Oslo

Svein Rune Ellingsen

Avdelingsleder PA, Bergen

Hilde Birkeland Sund

Regionleder, Stavanger

Bård Eivind Steffensen

Regionleder, Trondheim

Jan Øyvind Fjell-Olsen

Regionleder, Sør

Ken Are Kristiansen

Regionleder, Tromsø

Kari Lundeby Tunli

Konstituert regionleder, Viken

Svein Helge Eidissen

Regionleder, Bodø

Vil du vite mer om hva vi tilbyr innen byggeledelse?

Send oss en forespørsel, så kontakter vi deg.
  • Fortell oss hvor du holder til, så sender vi deg til riktig kontor.