0 of 0 for ""

Bygninger

Akustikk i bygninger

Gode lydforhold er viktig for å skape gode boliger, et godt arbeidsmiljø, og en behagelig opplevelse enten man er på restaurant, i svømmehallen, hjemme eller på skolen.  Byggeteknisk forskrift (TEK17) stiller krav til lyd og vibrasjoner, og lyd er også et tema for å oppnå universell utforming av bygg.  

Swecos rådgivende ingeniører innenfor akustikk har lang og variert erfaring med lydprosjektering og bygningsakustikk i alle typer bygg. Vi kan bistå byggherre og utbygger med riktige lydkrav og prinsippløsninger for sitt utbyggingsprosjekt, og kan følge entreprenører gjennom detaljprosjektering og byggefase for å sikre at lydkravene blir ivaretatt.   

Bygningsakustisk rådgivning

Kontor, boliger, helsebygg, konsertlokaler og skoler har ulike krav til lydnivå og akustikk. Swecos akustikere utfører lydmålinger, prosjekterer løsninger og beregner tiltak for å skape optimale lydforhold i alle typer bygninger. Vi tilpasser akustikken i et rom i henhold til bruken av rommet, og sørger for å redusere støy fra tekniske installasjoner og utendørs støykilder, alt i tråd med myndighetenes krav til byggeteknikk og universell utforming. Å etablere riktige lydforhold tidlig i utbyggings- eller rehabiliteringsprosjekter er viktig for å spare kostnader. Derfor jobber vi tett med kunden i tidlig prosjektfase for å definere krav og prinsippløsninger som ivaretar lydkravene.  

Lyd- og vibrasjonsmålinger

Dårlige lydforhold i bygg kan være skadelig for helse, miljø og trivsel. Swecos akustikere utfører lyd- og vibrasjonsmålinger underveis og i ettertid av byggeprosessen. Vi utfører også målinger i tilknytning til veitrafikk og jernbane, og i forbindelse med BREEAM-sertifiseringer som stiller krav til at det skal være gjennomført lyd- og vibrasjonsmålinger i ferdig bygg.  

Støy og vibrasjoner

Sweco prosjekterer løsninger for vibrasjonsisolering for å forhindre at vibrasjoner forplanter seg i bygg. Vi gjør tiltak på vibrasjonskilden, men kan også gjøre tiltak på bygningskonstruksjonene for å eliminere at støy og vibrasjoner brer seg i bygget. Vi behersker alle beregningsverktøy på markedet og kan gjøre alle typer lydmålinger og vibrasjonsmålinger.  

Akustikk, oslo

Pål Szilvay

Akustikk, Øst
Bilde av Kjell olav Aalmo, akustikk

Kjell Olav Aalmo

Akustikk, Midt og Nord
Jenny Luneng

Jenny Luneng

Akustikk, Vest

Nysgjerrig på hvordan våre akustikere kan hjelpe deg?

Usikker på hvem du skal kontakte eller er du nysgjerrig på hvordan våre akustikere kan bistå deg i ditt prosjekt? Send oss en henvendelse, så hører du fra oss.
  • Fortell oss hvor du holder til, så blir det lettere for oss å sette deg i kontakt med riktig person.