0 of 0 for ""

Urban Insight

Swecos over 20 000 eksperter planlegger og utformer fremtidens bærekraftige byer og samfunn. For å dele av kunnskapen vår har vi lansert Urban Insight – en global samarbeidsplattform.

Årets tema: Hvordan skape robuste samfunn?

I en tid der vi opplever flere kriser i verden på en gang blir det viktigere enn noen gang å skape byer og samfunn som kan håndtere fremtidens uforutsigbarhet. Det handler om å redusere klimagassutslippene, ta vare på naturen, bidra til energiomstillingen, klimatilpasse byene og nabolagene våre, og å skape bygg og infrastruktur som tåler fremtidens vær og klima.

Hvordan bygge motstandsdyktige byer som står imot fremtidens flommer?

Få svaret i den nye Urban Insight-rapporten fra Sweco om flom og kritisk infrastruktur. Les rapporten og få innsikt i hvordan europeiske byer burde forberede seg på ekstremvær og styrke både by- og infrastrukturresiliens: Rapporten «Expect the Unexpected: Floods and Critical Infrastructure

Ressurssterke samfunn

Globale kriser har de siste årene avdekket sårbarhetene i samfunnet vårt, som er sterkt avhengig av forsyningene på global skala. Imidlertid representerer kriser også muligheter til å lære og forberede seg på fremtiden.

Ved å utforske nødvendige tiltak for å utvikle «Ressurssterke samfunn», fremhever Sweco-eksperter flere handlinger som er nødvendige for å øke samfunnenes evne til å vurdere, tilpasse og handle; på metoder for å støtte alternative forsyningskjeder og kollektiv forvaltning av ressurser; og på strategier for å optimalisere ressurser og utvikle bærekraftige og motstandsdyktige mat-, vann- og energisystemer.

Motstandsdyktighet i en tid med polykriser

Polykriser påvirker ulike samfunnssektorer samtidig. I rapporten «Jakten på motstandsdyktighet i en tid med polykriser» tar Sweco opp motstandsdyktighet, globale risikoer og nødvendige handlinger for å planlegge og designe motstandsdyktige samfunn.

«Risikoene er langt fra uavhengige av hverandre. Vi vil sannsynligvis i økende grad bli utsatt for situasjoner der risikoer samhandler og fører til hendelser vi ikke forventet,» sier Thomas Elmqvist, professor i forvaltning av naturressurser ved Stockholm Resilience Centre, Stockholm Universitet.

For å lykkes med motstandsdyktighet, må vi forstå hva vi ønsker å beskytte og holde trygt.

Motstandsdyktig infrastruktur

EU har ett av verdens tetteste nettverk av transportinfrastruktur, men alder og økende press på grunn av økende trafikk tar sin toll. Dessuten forverrer klimaendringenes påvirkning situasjonen, noe som ble tydelig etter stormen Hans som rammet de skandinaviske landene hardt i august 2023, og flommen som herjet Nederland, Belgia og den nordvestlige delen av Tyskland i løpet av sommeren 2021. Reparasjon av skadede veier og jernbaner i Tyskland etter stormen kostet anslagsvis 2 milliarder euro.

Ressurssterke samfunn

Globale kriser har de siste årene avdekket sårbarhetene i samfunnet vårt, som er sterkt avhengig av forsyningene på global skala. Imidlertid representerer kriser også muligheter til å lære og forberede seg på fremtiden.

Ved å utforske nødvendige tiltak for å utvikle «Ressurssterke samfunn», fremhever Sweco-eksperter flere handlinger som er nødvendige for å øke samfunnenes evne til å vurdere, tilpasse og handle; på metoder for å støtte alternative forsyningskjeder og kollektiv forvaltning av ressurser; og på strategier for å optimalisere ressurser og utvikle bærekraftige og motstandsdyktige mat-, vann- og energisystemer.

Motstandsdyktighet i en tid med polykriser

Polykriser påvirker ulike samfunnssektorer samtidig. I rapporten «Jakten på motstandsdyktighet i en tid med polykriser» tar Sweco opp motstandsdyktighet, globale risikoer og nødvendige handlinger for å planlegge og designe motstandsdyktige samfunn.

«Risikoene er langt fra uavhengige av hverandre. Vi vil sannsynligvis i økende grad bli utsatt for situasjoner der risikoer samhandler og fører til hendelser vi ikke forventet,» sier Thomas Elmqvist, professor i forvaltning av naturressurser ved Stockholm Resilience Centre, Stockholm Universitet.

For å lykkes med motstandsdyktighet, må vi forstå hva vi ønsker å beskytte og holde trygt.

Bybanen i Bergen er bare ett av flere tusen prosjekter Sweco er involvert i hvert år. Den former byen, og bidrar til at nye blågrønne områder som Mindemyren oppstår. I forbindelse med arbeidet med Bybanen har vi flyttet over hundre trær og tilrettelagt for sjøørrett i en åpen kanal som tidligere var lagt i rør.

Les mer om Bybanen og Mindemyren i denne Urban Insight-rapporten.

Lytt til løsningene

Nysgjerrig på hvordan det er å planlegge en 2,9 kilometer lang gang- og sykkeltunnel?  Eller vil du vite hva som har blitt gjort for å lokke ørreten tilbake til Mindemyren? Sjekk ut Urban Insight-podkasten!

Lær mer om hva vi jobber med i Sweco

Sweco er med når fremtidens sykehus og helsebygg skal skapes. Bli kjent med våre eksperter og les mer om prosjektene vi er involvert i her. 

Sweco har vært involvert i Bybanens fjerde byggetrinn siden 2015.

Her kan du lese mer om hva Swecos rådgivere har bidratt med i prosjektet.