0 of 0 for ""

Energi, miljø og industri

Industri

Sweco hjelper norsk industri med å finne gode og bærekraftige løsninger. I mer enn 100 år har Sweco levert tjenester til industrien, og våre industrirådgivere har erfaring fra alle typer industriprosjekter. Sweco har kunnskapen som trengs for å lose prosjektene fra de første analysene til realisering og ferdigstillelse. Vi kjenner industriens forskjellige problemstillinger, og  gjennom forståelse for kundens arbeidsrutiner, strenge krav til kvalitet og samhandling, skaper vi effektiv og ressursbesparende produksjon og trygge arbeidsmiljø.

 

Prosesskjemisk industri

Prosesskjemisk industri stiller svært strenge krav til risikoforståelse, rettidige leveranser med god kvalitet og miljøkompetanseSwecos spesialister bistår virksomheter innen uorganisk kjemisk industri, papir- og massefabrikker og gjødselproduksjon med å bygge nye fabrikker, oppgraderinger, forbedringer og kapasitetsøkninger som gir mer effektiv og lønnsom produksjon.  

Swecos industrispesialister leverer tjenester til tunge industribedrifter over hele landet, blant annet innen byggkonstruksjoner, stål, kjøleanlegg, ventilasjon, miljøløsninger, eksplosjonslastberegninger, elektro- og elkraft og prosessvann og avløp.  

Våre rådgivere legger til rette for å gjennomføre risikoanalyser og kostnadsoverslag til ulike beslutningsfaser i et prosjekt. Swecos eksperter kan også finne   løsninger som reduserer energiforbruk, utslipp og gjennomføringstiden i prosjekter. Sweco tilbyr heldigitale prosjekter og møteplasser for kunder som konkurrerer over hele verden.  

Ferrolegeringsindustri

Swecos rådgivere har inngående kjennskap til produksjonsprosessene i ferrolegeringsindustrien. Våre erfarne spesialister og prosjektledere bistår i alle faser av utviklings- eller forbedringsprosjekter som omfatter konseptutvikling, ingeniørtjenester, innkjøp, installasjon og igangsetting av maskiner, utstyr eller nye løsninger for å nå kundens målsettinger. Vi utvikler og optimaliserer produksjons- og driftsløsninger og tilrettelegger for god drift og enkelt vedlikehold. Vi hjelper også industrien med å ta i bruk mer miljøvennlige råvarer for å redusere CO2-utslipp og effektivisere bruken av råvarer. Våre eksperter har lang erfaring med å hente ut verdier av biprodukter, og dermed redusere svinn og kostnader knyttet til transport og deponering. 

Lettmetaller

Sweco tilbyr alle typer fagtjenester som legger til rette for god drift, enkelt vedlikehold, enkle oppgraderinger og god produksjonsflyt i lettmetallindustrien. Våre eksperter har levert tjenester til bransjen i mer enn 40 år, og mange av våre rådgivere har arbeidet med produksjon og produksjonsledelse i bedriftene som i dag er våre kunder. Derfor forstår vi hvordan prosessene foregår og hvilke behov kunden har, og kan omsette dette til gode, praktiske løsninger og anlegg av høy kvalitet. Vi leverer faglige tjenester og råd fra oppstart av nye prosjekter, hjelper til med forbedringer gjennom god planlegging av produksjonsanlegg, og bistår med å beregne utnyttelsesgrad og kostnader ved utbygginger og ombygginger.  

 Verksted- og leverandørindustri

Sweco tilbyr hjelp til strategiprosesser, konseptutvikling, forbedringsprosesser, analyser, logistikk og prosessutvikling for verksted- og leverandørindustrien. 

Våre rådgivere hjelper kunden med å optimalisere driften, slik at den blir mer effektiv uten at det krever store investeringer. Ved behov for tekniske endringer, kan vi planlegge og prosjektere endringene sammen med kunden – slik at produksjonstapet blir minst mulig. Swecos rådgivere har god kompetanse og erfaring fra produksjonsanalyser som identifiserer flaskehalser og muligheter for å øke kapasiteten og forbedre flyt og logistikk. Vi kan også bidra til å utvikle layout med kostnadseffektiv 3D-design slik at fremtidige endringer eller kapasitetsøkninger kan skje med minimale inngrep i produksjonen.

Industriventilasjon og gassrensing

I Sweco finner du i dag eksperter som har jobbet med industriventilasjon og gassrensing for ledende industribedrifter siden 1980-tallet. Vår jobb er å sørge for at våre kunder får de beste løsningene for å operere innenfor myndighetenes strenge krav til arbeidsmiljø og utslipp. Vi utvikler alle typer løsninger som reduserer eller fjerner utslipp fra industriproduksjon, og vi benytter anerkjente verktøy for å dimensjonere, beregne, simulere og dokumentere. Vi kommer ofte tidlig inn i prosessen for å ivareta et godt arbeidsmiljø og lave utslipp ved å skape gode og kostnadseffektive løsninger, enten det skal bygges et nytt anlegg eller om et eksisterende anlegg skal forbedres eller effektiviseres.  

Bilde av Arild Haugene, team industri

Arild Haugene

Kontaktperson Industri, Øst
Bilde av Phillip Pedersen, team industri

Philip Pedersen

Kontaktperson Industri, Sør

Jan Rune Sigurdsen

Regionleder, Vestfold og Telemark
Bilde av Kjell Einar Knutsen, Regionleder Bergen

Kjell Einar Knutsen

Regionleder, Bygg Bergen
Bilde av Regionleder, Torbjørn Sellæg

Torbjørn Sellæg

Regionleder, Steinkjer
Bilde av Hilde B. Sund, regionleder sweco stavanger

Hilde Birkeland Sund

Regionleder, Stavanger

Usikker på hvem du skal kontakte?

Trenger du rådgivning i forbindelse med et industriprosjekt? Send oss en henvendelse, så setter vi deg i kontakt med riktig rådgiver.
  • Fortell oss hvor du holder til, så sender vi deg til riktig kontor.