0 of 0 for ""

nærbilde av trebru.

Infrastruktur

Bruer

Swecos eksperter prosjekterer alle typer brukonstruksjoner, i tillegg til ombygging, vedlikehold, reparasjon og forsterkning. Våre eksperter har lang erfaring med konseptvalg, dokumentasjon og utarbeidelse av arbeidsgrunnlag for alle faser av et prosjekt. Våre rådgivere har høy kompetanse på analyse av stål- og betongbruer og vi er markedsledende på trebruer og 3D-modellering av brukonstruksjoner.

Noen av våre prosjekter

Opsund bru
Opsund bru
Randselva bru
Illustrasjon av Randselva bru med grønn skog og blå himmel
Bruvedlikehold Vestland sør
Bildet viser undersiden av en bru med vann under, og en lift.

Levetid, bæreevne og forsterkningstiltak

Swecos har eksperter på betongbruer, og utfører avanserte beregningsanalyser og spesialinspeksjoner. Våre eksperter prosjekterer brukonstruksjonen som skal stå de neste 100 årene, uten store reparasjonsbehov. Swecos brurådgivere har også kompetansen som kreves for å finne de mest bærekraftige løsningene, og har god kjennskap til bruk av spesialbetong som reduserer CO2-avtrykket. Sweco utfører vurderinger av levetid, bæreevne og forsterkningstiltak på alle typer bruer og tunneler. I noen tilfeller er tilstanden på en bru eller tunnel så dårlig at den må forsterkes til opprinnelig tilstand. I andre tilfeller må konstruksjonen oppgraderes, og kanskje forsterkes, for å tilfredsstille nye krav og regler. 

Klassifisering av eksisterende bruer

Når bruer skal tåle mer enn de opprinnelig er prosjektert for, må de kontrolleres og klassifiseres etter gjeldende regelverk. Det gjelder ved behov for nye laster og engangstransport, og ved endringer i regelverk. Swecos eksperter vurderer bæreevne, gjør kontrollberegning og bistår kunden i gjeldene regelverk og prosess. Vi bistår også i utarbeidelsen av den formelle søknaden. Våre eksperter har lang erfaring med klassifisering og forsterking av eksisterende bruer, blant annet for tunge trafoer. 

Inspeksjon og prosjektering av reparasjon og vedlikeholdstiltak

Sweco vurderer skader og behov for reparasjonstiltak av både bruer og tuneller. Ved skade på konstruksjon kan våre eksperter vurdere hvilke konsekvenser skadene har for bruk og sikkerhet, og hvilke tiltak som må gjøres for å få tilstand opp på et akseptabelt nivå. Swecos eksperter gjennomfører vedlikeholdsrådgivning, prøving, betongtesting, trykktesting, kloridprøving og korrosjonsundersøkelse (EKP). Rådgiverne våre besitter utstyr som muliggjør grundig testing, og tilbyr komplett testing.

Digitalisering og BIM av samferdselskonstruksjoner

Sweco prosjekterer bruer, kulverter og tunnelportaler ved bruk av moderne 3D-dataverktøy. Våre eksperter har god kjennskap til regelverk samt lang erfaring med beregninger, tilrettelegging og gjennomføring av modellbaserte prosjekter, også kjent som tegningsløse prosjekter. Denne metodikken, kombinert med parametrisk design, øker effektiviteten og fleksibiliteten i våre prosjekter. På denne måten har Sweco levert en rekke modellbaserte prosjekter, blant annet verdens første bru bygget kun basert på modell (Berg bru) og verdens lengste bru bygget kun basert på modell (Randselva bru).  

Teknologi og tilhørende verktøy utvikles i stadig økende tempo. Dette er noe vi kontinuerlig kartlegger, tester og tar i bruk for å videreutvikle vår arbeidsmetodikk i samarbeid med byggherre, entreprenør og programvareutviklere. Våre eksperter kan bistå med det aller nyeste innen BIM-strategi, BIM-fremgangsmetodikkBIM-rådgivning og parametrisk design. 

Tilstandsvurderinger og bruinspeksjon

Med tiden vil bruens tilstand forringes, og det blir behov for en rehabilitering, Sweco gjennomfører bruinspeksjoner for å vurdere bruas tilstand og for å kartlegge behov for tiltak. 

Bruinspeksjonen går ut på å gjennomføre skadevurderinger og -registreringer i henhold til Statens vegvesen sin håndbok V441. Det utføres i hovedsak gjennom visuell kontroll, og dokumenteres med bilder. Ved behov vil inspeksjonen suppleres med ytterligere betongprøver og oppmålinger. Under bruinspeksjonen vurderer man punkter som nevnt i håndbokens sjekkliste.   

På grunnlag av inspeksjonen beskriver man tiltak for å ivareta og forlenge bruas levetid. Swecos eksperter har lang og god kompetanse på utførelse av inspeksjon av bruer og andre samferdselskonstruksjoner som for eksempel ferjekaier.

Bruelektro

Bruelektro inkluderer alt fra belysning og effektbelysning til jordingsanlegg og sikkerhetssystemer og har kompetanse innen fagfeltene SRO, tele, lavspenning og høyspenning med tele. Swecos eksperter jobber også med automatisering av anlegg og oppsett av preventivt vedlikehold. I tillegg vil sikkerhetssystemene kunne fortelle når det er for mye vind til at bruen er trygg å kjøre over. Våre eksperter tegner og beregner hva som skal til for å bygge de elektriske anleggene slik at de etterlever både tekniske regelverk og myndighetskrav. Vi bidrar også med uavhengig kontroll av prosjektert underlag og anleggsarbeide, blant annet som sakkyndige og eksperter.

I Sweco vektlegger vi tverrfaglighet, og kan bistå i alle roller i et prosjekt. Swecos elektromiljø består av om lag 140 rådgivere med erfaring fra konsulent-, anlegg- og byggherresiden.

Bilde av Trine Ruud Gjerde, store infrastrukturprosjekter

Trine Ruud Gjerde

Regionleder, Store samferdselsprosjekter

Arne Nilssen

Kontaktperson samferdsel, Vest og Sør
Bilde av Mette Eng Pedersen, regionleder sweco

Mette Eng Pedersen

Kontaktperson samferdsel, Oslo, Viken, Innlandet og Telemark
Bilde av Amund Geicke, avdelingsleder

Amund Geicke

Kontaktperson, entreprenørkontakt
Bilde av Jan Gunnar Simonhjell, team samferdsel

Jan Gunnar Simonhjell

Kontaktperson Samferdsel, Midt- og Nord-Norge
Bilde av Hilde B. Sund, regionleder sweco stavanger

Hilde Birkeland Sund

Regionleder, Stavanger

Usikker på hvem du skal kontakte?

Våre brueksperter jobber i prosjekter over hele Norge og bistår i alt fra store til mindre infrastrukturprosjekter. Vil du vite mer om hva vi tilbyr? Send oss en henvendelse, så hører du fra oss.
  • Fortell oss hvor du holder til, så blir det lettere for oss å sette deg i kontakt med riktig person.