Nyheter

/siteassets/nyheter/new-folder/svalbard---sweco-1.jpg

Boligmangel på Svalbard

20 februar 2020
Det bor totusen trehundre og syttini mennesker på Svalbard. Kathinka Martinsen er en av dem, som den eneste ansatte på Swecos Svalbardkontor. Nå har hun fått dobbelt så mange kollegaer.
/siteassets/nyheter/new-folder/bytrar-bergen-sweco-kommune.jpg

FLERE BYTRÆR I BERGEN

17 februar 2020
I konkurranse mot åtte andre firma, har Sweco vunnet oppdraget med å utarbeide en helhetlig plan for trebeplantning i Bergen.
/siteassets/nyheter/new-folder/avlopskontrakt-ivar-iks-sweco.jpg

Sweco har vunnet stor avløpskontrakt i sør-Rogaland

14 februar 2020
Sweco skal utarbeide forprosjekt for en 22 kilometer lang avløpstrase fra Bråstein i Sandnes kommune til Vik renseanlegg i Klepp kommune. Kontrakten inkluderer også detaljprosjektering av tre pumpestasjoner.

Kunngjøring:Nytt varsel om oppstart av detaljregulering for Sinnesodden, Seljord kommune

13 februar 2020

Tidenes beste resultat for Sweco Norge

12 februar 2020
Sweco leverte det høyeste driftsresultatet i selskapets historie i 2019. Høy rekrutteringstakt og sterkere priser i markedet er blant forklaringene til det gode resultatet.

Kunngjøring av oppstart på reguleringsarbeid

06 februar 2020
I henhold til henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-9, kunngjøres det oppstart av detaljreguleringsplan for Dusavik II, gnr. 31/bnr. 1, 19 m.fl. – Tasta kommunedel, Stavanger kommune.
/siteassets/nyheter/new-folder/dam-finnflot-sweco-no.jpg

Dam Finnflot tildelt Damkrona 2019

06 februar 2020
Det var rekordmange nominasjoner til årets Damkrona, men til slutt var det Dam Finnflot i Sauda som stakk av med Den Norske Damkomiteens hederspris.
/siteassets/nyheter/new-folder/fotogammetri-sweco-ingeniorgeologi.jpg

Fotogrammetri i skredsikringsarbeid

29 januar 2020
I februar 2018 startet arbeidet med å utbedre syv strekninger på fylkesvei 715 i Osen kommune. Swecos team har brukt fotogrammetri for å kontrollere fjellveggen langs veien. '
/siteassets/nyheter/new-folder/heldigital-trafo---770.jpg

Prosjekterer Norges første heldigitale transformatorstasjon

23 januar 2020
Trafostasjonen på Torsbulia i Tørdal blir den første av sitt slag i Norge. Den nye transformatorstasjonen er nemlig heldigital.
/siteassets/nyheter/new-folder/skred-sweco.no-stein-i-vegen.jpg

Med naturen som premissgiver

16 januar 2020
Espen Eidsvåg har jobbet med skredfarevurdering i syv år. Det medfører av og til en litt annerledes hverdag.