Nyheter

/siteassets/nyheter/new-folder/heldigital-trafo---770.jpg

Prosjekterer Norges første heldigitale transformatorstasjon

23 januar 2020
Trafostasjonen på Torsbulia i Tørdal blir den første av sitt slag i Norge. Den nye transformatorstasjonen er nemlig heldigital.
/siteassets/nyheter/new-folder/skred-sweco.no-stein-i-vegen.jpg

Med naturen som premissgiver

16 januar 2020
Espen Eidsvåg har jobbet med skredfarevurdering i syv år. Det medfører av og til en litt annerledes hverdag.
/siteassets/nyheter/new-folder/maland-770.jpg

Østlandets lengste tunnel er åpnet

23 desember 2019
– En stor dag for tungtransporten, uttalte samferdselsministeren under åpningsseremonien av Mælefjelltunnelen.
/siteassets/nyheter/new-folder/rammeavtale-fjordkrysninger-770.jpg

Signerte rammeavtale for fergefri E39

19 desember 2019
Tre av syv fjordkrysninger på E39 skal bli ferjefrie. Nå har Sweco signert rammeavtale med Statens vegvesen, og skal bidra i utformingen av de nye bruene.
/siteassets/nyheter/new-folder/oslo-havn-770.jpg

Skal gjøre Oslo Havn elektrisk

17 desember 2019
Oslo Havn KF har mål om å kutte 85 prosent av sine utslipp innen 2030, og i 2050 er målet å bli utslippsfri. Nå jobber to av våre energirådgivere med å utvikle et konsept for et nytt energisystem for godshavnen.
/siteassets/nyheter/new-folder/nationaltheatret-770.jpg

Ivaretar norsk kulturarv

16 desember 2019
Det skjer spennende ting på Nationaltheatret. Hele bygget skal gjennom en omfattende rehabilitering, et nytt bygg skal oppføres og uteområdet oppgraderes.

Rullering av kommuneplanens arealdel, Tydal kommune - Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram

09 desember 2019
Tydal kommune skal rullere kommuneplanens arealdel. Med medhold i plan- og bygningsloven §§ 11-12 og 11-13 varsles det oppstart av planarbeidet, og planprogram legges ut til offentlig ettersyn.
/siteassets/nyheter/new-folder/cibse-nominasjon-88.jpg

Sweco-bygget i Bergen kan vinne internasjonal prestisjepris

06 desember 2019
Bærekraftige løsninger og energieffektivitet har sikret Sweco-bygget i Bergen en plass på listen over nominerte til CIBSE Building Performance Awards 2020.
/siteassets/nyheter/new-folder/ui-6-770-380.jpg

Små endringer kan få store ringvirkninger

05 desember 2019
Dersom gjennomsnittsvarmen i europeiske husstander ble redusert med 1 °C, kunne vi spart nok energi til å forsyne en by på størrelse med Amsterdam med strøm i 29 år.
/siteassets/nyheter/new-folder/sykkelstamveg-modell-770-380.png

Skal prosjektere andre etappe av Sykkelstamvegen i Stavanger

05 desember 2019
Sykkelstamvegen er prosjektet med høyest prioritet i Bymiljøpakken i Stavanger. – Sweco skal levere detaljprosjektering for 2.6 kilometer av strekningen, og vi gleder oss til å komme i gang, sier regionleder for Sweco i Stavanger, Hilde Birkeland Sund.