0 of 0 for ""

Arkitektur

Arkitektur og byplanlegging

Swecos arkitekter er involvert i alt fra infrastrukturprosjekter til boliger og næringsbygg. Uavhengig av prosjekt, har vi sluttbrukeren i fokus. For oss handler det om å skape bygninger og rom som har en positiv effekt på folks liv og hverdag. Swecos arkitekter samarbeider tett med kolleger fra andre fag, for å sikre et best mulig resultat.  

Utforming av stasjoner og holdeplasser

Sweco utformer fremtidens stasjoner og holdeplasser. Det handler ikke bare om byggemetode og utseende, men vel så mye om funksjonen holdeplassen vil ha for brukere, kollektivselskapene, de som drifter anleggene og ulike sikkerhetshensyn. Våre eksperter ser på hvordan stasjoner og holdeplasser bidrar til utvikling av attraktive og velfungerende steder, og jobber mye med materialbruk, vegetasjon og konstruksjon og ser hvordan disse harmonerer. I forbindelse med stasjoner og holdeplasser bistår vi med alt fra plassering til detaljutforming og tilknytninger, og arkitekter og mobilitetsrådgivere samarbeider for å sikre at plasseringen er hensiktsmessig for brukerne.

Byggesak og eiendomsrådgivning

Dagens byggeregler er kompliserte og gjenstand for hyppige endringer. Swecos eksperter på byggesaksreglene bistår med alt fra planlegging til avslutning av byggesaker. Vi har spesialisert oss på rollen som ansvarlig søker, slik at andre fag kan gjøre det de er best på. Vårt mål er å få en mest mulig smidig byggesak for kunden, og best mulig tilrettelagt byggesak for kommunen. Swecos rådgivere bistår i ulike søknadsprosesser og bistår med delingssøknader (grensejustering og overføring av arealer) og utarbeidelse av dispensasjonssøknader. Våre eksperter har erfaring fra både offentlig og privat sektor, og bistår også med eiendomsrådgivning. Her kan du lese mer om hva vi tilbyr innen byggesak og eiendomsfag. 

Eiendom- og områdeutvikling

Nye krav, nye behov eller klimatilpasning kan føre til at eiendommer og områder har behov for utvikling.  Sweco bistår med tidligfasevurderinger for eiendom- og områdeutvikling, og sikrer videre bruk av området. Våre eksperter utarbeider planvurderinger, mulighetsstudier, vurderer tilstand og ser på utviklingsmuligheter for både bygg og eiendommer. Vi kan også bistå med klimaregnskap, og sammenligne klimaavtrykk opp mot gevinster ved endrede reisevaner. Som et ledd i en bærekraftig utvikling er våre arkitekter opptatt av å bevare og rehabilitere eksisterende strukturer, og samarbeider tett med Swecos rehabiliteringsgruppe. Våre arkitekter samarbeider også tett med rådgivere innen bærekraft og miljø, for å sikre en best mulig fremtidsrettet utforming.

Her kan du lese mer om hvordan vi jobber med bærekraftige bygg.

Tekniske bygg

Tekniske bygg er bygninger som inneholder kritisk infrastruktur. Swecos bygningsingeniører og arkitekter samarbeider med andre fag for å skape bygninger som tilfredsstiller kundens krav og ønsker. Swecos arkitekter og byggingeniører bistår med utforming av bygg, materialvalg og valg av byggeteknikk, fra tidligfase til byggefase.  Sweco har prosjektert tekniske bygg i alle størrelser, både som egne prosjekter og som en del av større oppdrag. Vi jobber med oppdrag for både private og offentlige aktører som Jernbaneverket, Vegvesenet, Nye Veier og Sporveien. 

Våre arkitekter etterstreber å skape harmoniske og velproporsjonerte bygninger. 

Nærings- og industribygg

Sweco jobber med både nye og eksisterende nærings- og industribygg. Eksisterende nærings- og industribygg har gjerne behov for optimalisering eller modernisering, og det kan være behov for ombygging av lokaler, erstatte eldre bygg, øke arealet eller endre bruk. Swecos rådgivere har lang erfaring med alt fra lagerhaller, kontorer, utbygginger, ombygginger og rehabilitering for offentlige og private kunder. Våre eksperter bistår i alle faser av prosjektet, og utfører vurderinger, mulighetsstudier, skisseprosjekter og forprosjekter, samt utarbeidelse av komplett underlag til detaljprosjektering. Vi kan også bistå med miljøkrav og funksjonskrav. Vår styrke ligger i tverrfaglig prosjektering. Sweco har kompetanse innen alle relevante fag, blant annet miljø, byggfag, arkitektur, veg, logistikk og elektro. Våre rådgivere samarbeider tett med hverandre og med kunden for å komme frem til løsninger som tilfredsstiller kundens ønsker og behov.  

Swecos arkitekter samarbeider også tett med våre eksperter på dagslys

Johannes Goa Ludvigsen

Konstituert divisjonsdirektør, Sweco Architects

Guro Emilie Sverreng

Kontaktperson Byutvikling, Viken

Elin Lunde

Kontaktperson Byutvikling, Sør

Milan Dunderovic

Kontaktperson Byutvikling, Midt- og Nord-Norge

Arne Nilssen

Regionleder, Infrastruktur Bergen
Nyheter15/03/2023

Sweco Architects skal forme del av Trondheims nye bydel

Team TAG Arkitekter, nå Sweco Architects, har vunnet parallelloppdraget om detaljregulering av R. Kjeldsbergs eiendommer på Sluppen. Les mer

Nyheter14/03/2023

Nå lanseres Sweco Architects

Flere fag under samme tak for å transformere fremtidens samfunn. Les mer

Nyheter08/11/2022

KA23 – Norges første sirkulære bygg med vernestatus

KA23 er rehabilitert etter bærekraftige prinsipper, og følger FutureBuilts kriteriesett for sirkulære bygg. Bygget fra 50-tallet er landets første sirkulære bygg med vernestatus. Les mer

Nyheter28/10/2022

Sirkulært og sosialt hos Item Consulting

Da IT-konsulentselskapet skulle flytte inn i nye lokaler i Rosenkrantz` gate i Oslo, var ombruk og bærekraft et gjennomgående tema. TAGs interiørarkitekter har prosjektert de nye kontorlokalene og veiledet Item Consulting til å ta gode og miljøbevisste valg gjennom hele prosessen Les mer

Nysgjerrig på hva Swecos arkitekter og byplanleggere kan bistå med?

Send oss en e-post, så hører du fra oss.
  • Fortell oss hvor du holder til, så sender vi deg til riktig kontor.