0 of 0 for ""

Energi, miljø og industri

Fornybar energi

Dersom vi skal nå klimamålene vi har satt oss, er vi nødt til å erstatte fossil energi med fornybar elektrisitet. Swecos energieksperter jobber med hele kraftforsyningskjeden og har kompetansen som trengs for å sikre overgangen til det grønne skiftet. Våre eksperter har fokus på effektivitet i alle ledd, fra produksjon av energi til distribusjon og forbruk, og tilbyr sin kompetanse innen både tradisjonell fornybar og nyfornybar energi.  

Rehabilitering av Dam Finnflot Vannkraft og fornybar energi
Bilde av Dam FInflot, platedam
Rehabilitering av Dam Skjerkevatn Vannkraft og fornybar energi
Kartlegging av solcellemuligheter for Bergen kommune Fornybar energi
Nærbilde av Solceller på tak,

Solkraft

Sweco har energirådgivere som er spesialisert på solkraft, og som kan hjelpe deg med alt fra kartlegging til sluttkontroll i ditt solenergiprosjekt.  

Våre eksperter rådgir i alle faser av solenergiprosjekter og gjennomfører markedsanalyser, konsekvensutredninger, mulighetsstudier, behovskartlegging og prosjektering. Vi bistår også med strategisk rådgivning og estimerer lønnsomheten ditt solenergiprosjekt vil ha. Våre solkraftrådgivere har lang erfaring med utarbeidelse av kravspesifikasjoner og anskaffelser, i tillegg til at vi også kan bistå med oppfølging i byggetid.  

Vi har prosjektert solenergiløsninger for både offentlige og private byggherrer. 

Vindkraft

Våre eksperter tilbyr tjenester i alle faser av vindenergiprosjekter, fra konsekvensutredninger, lokasjonsvalg, forstudier og miljøvurderinger til prosjektering av infrastrukturen som kreves for å legge til rette for vindproduksjon. Våre miljørådgivere har lang erfaring med miljøvurderinger i forbindelse med konsekvensutredninger av vindkraft. Våre nettrådgivere kan bistå med kraftlinjer, trafo og nett.  

I vindprosjekter samarbeider vi tett med kolleger i andre land, og leverer også strategisk rådgivning i forbindelse med oppkjøp og utbygging internasjonalt. Vi har innsikt og god kjennskap til både norsk og internasjonalt regelverk.  

Hydrogen

I fremtidens energisystem vil hydrogen være et viktig tillegg til elektrisitet fra vann-, vind- og solkraft. Våre rådgivere, i Norge og i resten av Europa, kan bistå med alt du trenger i forbindelse med hydrogenprosjekter. Vi har kompetansen til å gjennomføre tidlige markedsvurderinger, vi kan utføre konseptstudier, prosjektere anlegg, rådgi ved valg av teknologi, gjennomføre sikkerhetsvurderinger og innhente tillatelser.  

I Norge har vi vært involvert i flere fyllestasjoner, samtidig som vi har gjennomført vurdering av muligheter innenfor maritimsektor. Internasjonalt har vi erfaring fra prosessindustrien, brede utviklingsprosjekter og strategisk rådgivning. 

Dam

Sweco har 100 års erfaring med damprosjektering og jobber i dag med dammer i alle konsekvensklasser. Våre damrådgivere bistår i alle faser av et damprosjekt; fra planlegging og forprosjekt, til oppfølging i byggetid og ferdigstillelse. Våre eksperter har erfaring fra rehabilitering og utviding av eksitrerende dammer og oppføring av nye damanleggVi utarbeider også revurderinger, tekniske planer, kontrollplaner, konsekvensklasseutredninger, hovedtilsyn og beredskapsplaner for prosjekter av ulik størrelse.  

Sweco ligger i front når det kommer til heldigital damprosjektering. Vi løser tradisjonelle utfordringer på nye måter med ny teknologi, noe som sparer både tid og kostnader – uten at det går på bekostning av kvalitet. Vi har NVEgodkjente fagansvarlige innenfor fagområde I, II, III, IV og V for alle konsekvensklasser. 

Les mer om våre tjenester innen kraftsystemer og elektrifisering her

Bilde av Ingvill Storøy, team energi

Ingvill Storøy

Kontaktperson Energi, Vest
Bilde av Anne Bjørkenes Christiansen, team energi

Anne Bjørknes Christiansen

Kontaktperson Energi, Sør

Anders Bostad

Regionleder, Energi Oslo

Kari Haugan

Kontaktperson Energi, Midt- og Nord-Norge

Ingunn Olimstad Bjerkelo

Avdelingsleder PA, Stavanger

Usikker på hvem du skal kontakte?

Send oss en henvendelse, så tar en av våre rådgivere kontakt med deg.
  • Fortell oss hvor du holder til, så sender vi deg til riktig kontor.