0 of 0 for ""

Infrastruktur

Havner og kystnære konstruksjoner

Havner er en sentral del av landets infrastruktur og kommer til å spille en viktig rolle i omstillingen til en grønnere økonomi. Da må nye havner bygges, og eksisterende anlegg må oppgraderes og tilpasses nye behov. Morgendagens havner må også tilpasses økende forekomster av ekstremvær og havnivåstigning.

I Sweco kombinerer vi spisskompetanse med tverrfaglighet og bidrar på tvers av alle fagområder for et vellykket prosjekt. Vi mener at faglig bredde og metode utgjør nøkkelen til vellykkede prosjekter som gagner samfunnet som helhet.

Våre rådgivere er en del av et bredt kunnskapsmiljø, og gjennom grundige analyser av bølge- og vindforhold benytter vi vår ekspertise til å optimalisere plasseringen og utformingen av fremtidens havner.

Northern Lights – karbonfangst Øygarden
Boliden – industrikai Odda
Nye Øybrygger Nakholmen og Lindøya Oslo

Havneanlegg

Sweco prosjekterer alle typer havneanlegg, industrikaier, baser for havvind (tørrdokk, dypvannskai, assembling site, commissioning site, osv.), fiskerikaier, bulkterminaler, containerterminaler, RoRo-kaier, cruisekaier, fergekaier, badebrygger og sjøpromenader.

Våre rådgivere har spisskompetanse innen prosjektering av alle typer havneanlegg og leverer tjenester i alle prosjektfaser – mulighetsstudier, konseptvalg, for- og detaljprosjekter, kalkyler, anbuds- og arbeidsunderlag. Vi er med fra idé til gjennomføring og oppfølging av prosjekt.

Tilstandsvurdering, reparasjon og levetidsforlengelse

En stor del av dagens havneinfrastruktur i Norge er moden for både oppgradering og utskifting.  Derfor begynner mange prosjekter med en tilstandsvurdering av et eksisterende anlegg og en vurdering av restlevetiden. I Sweco har vi utstrakt erfaring fra inspeksjon, prøvetaking og vurdering av oppgraderingsbehov. Våre eksperter innen rehabilitering har erfaring fra katodisk beskyttelse, realkalisering m.m. Vi utfører inspeksjoner over vann og jobber sammen med sertifiserte dykkerfirmaer for inspeksjoner under vann.

En grundig, tverrfaglig vurdering av anleggets tilstand, kundens behov, framtidig bruk samt miljø og bærekraft ligger så til grunn for anbefaling av videre tiltak. Om det nå blir rehabilitering eller nybygg, bistår Sweco med utarbeidelse og beskrivelse av utbedringstiltak, mulighetsstudier, for- og detaljprosjekt, kalkyler og planlegging av gjennomføring av tiltak under drift.

Smarte havner

Fremtidens transport er rask, effektiv, utslippsfri og sannsynligvis også førerløs. For å opprettholde havnenes konkurransekraft og posisjon må transportsystemene bli enda mer effektive og miljøvennlige. Dette vil for mange havner forutsette at det tas i bruk ny teknologi og andre energikilder. Dette krever en omstillingsvilje og prosessoptimalisering også hos norske havner både med tanke på utslipp og effektivitet. Disse utfordringene kan kun oppfylles av de havner som investerer smart i digitalisering og automatisering, for å gjøre seg selv og sjøtransporten mer konkurransedyktig.

Les mer om hvordan Sweco kan bistå med smarte havner i brosjyren «Smarte havner – hvordan ser en smart og integrert havnedrift ut i fremtiden?».

Elektrifisering, landstrøm og nullutslippsløsninger

Elektrifisering av havnene er en viktig del for å senke utslippene til sjøtransporten. Sweco har lang erfaring fra utvikling av landstrømsløsninger for store havneanlegg. Gjennom vårt engasjement har vi deltatt i flere prosjekter, inkludert viktige havner som Oslo Havn og Larvik Havn, samt en rekke andre.

Sweco har veiledet havneorganisasjoner gjennom ulike faser av prosjektene ved å ta del i konseptuelle vurderinger, hvor vi hjelper havneorganisasjonene med å identifisere de mest hensiktsmessige løsningene for implementering av landstrømsanlegg. I tillegg har vi utført grundige lønnsomhetsstudier og beregninger av utslippskutt for å evaluere kostnadseffektiviteten av prosjektene på lang sikt.

Videre har vi prosjektert og detaljert flere landstrømsanlegg for utførelse med flerfaglige team fra nettilkobling, elektriske anlegg og byggemessige tilpasninger.

Philipp Rohrer-Baumgartner

Forretningsutvikler, Havner og industri

Ane Katrine Aarbergsbotten Moe

Gruppeleder, Havner

Usikker på hvem du skal kontakte?

Våre rådgivere og eksperter bistår deg gjerne. Send oss en henvendelse, så hører du fra oss.
  • Fortell oss hvor du holder til, så sender vi deg til riktig kontor.