0 of 0 for ""

Bygninger

Tekniske fag

Fremtidens bygg krever gode, tekniske løsninger. Swecos rådgivere deltar i alle faser av prosjektet. Med bakgrunn i våre strukturerte arbeidsmetoder og verktøy, styrer vi komplekse prosjekter i riktig retning – uavhengig om det er totalrådgivning, eller om det er faglig rådgivning i et byggeprosjekt.  

Vi ser helheten i våre prosjekter, og sikrer dermed at de bærende konstruksjoner er tilpasset bygningens design, arkitektoniske kvaliteter, bærekraftsmål og ønsket inneklima.  

Kartlegging av solcellemuligheter Bygninger, Energi, miljø og energi
Nærbilde av Solceller på tak,
Mjøstårnet Brummundal Bygninger
Bilde av Mjøstårnet som blir bygget
Høgskulen på Vestlandet Bygninger
Høgskulen på Vestlandet

VVS og ventilasjon

VVS er avgjørende for et velfungerende bygg, og det merkes raskt når ting ikke fungerer. Swecos VVS-eksperter sørger blant annet for at bygninger får riktig ventilasjon, stabil oppvarming og kjøling og velfungerende sanitære forhold. Våre VVS-ingeniører befinner seg over hele landet og gjør alle typer oppdrag – fra kontor og næringsbygg, til boligprosjekter, offentlige bygninger, sykehus og sykehjem. Vi har blant annet spisskompetanse på inneklima, energi og miljø i bygg. Vi jobber tett med de øvrige fagmiljøene, holder et høyt faglig nivå og har god bredde i både praktisk og teoretisk kompetanse. 

Energioptimalisering og inneklima 

Dagslysberegninger

Daglys påvirker psyken og helsen vår, og myndighetene stiller strenge krav til nok dagslys i rom for varig opphold. Våre eksperter hjelper deg med gode løsninger som tilfredsstiller alle lovpålagte krav til dagslys i kontorbygg, skoler, barnehager, sykehjem, sykehusbygg og privatboliger. Vi sørger for at disse står i samsvar med krav til inneklima, energi og miljø, passivhus og BREEAM. Vi jobber tett med arkitekter og byggherre i tidlig fase av både nybygg- og rehabiliteringsprosjekter, og bistår med å sette premisser for fasader, vinduer og utforming av romløsninger.  

Inneklima

Energibruk står vanligvis for den største andelen av et byggs klimagassavtrykk. Inneklima er en viktig faktor i energieffektive, bærekraftige bygg. Swecos rådgivere har lang erfaring med inneklimaberegninger for ulike typer bygg. For å sikre at inneklimaet i bygget ikke blir for varmt analyserer våre inneklimaeksperter hvordan mennesker, tekniske installasjoner og solvarme påvirker innetemperaturen. Disse analysene brukes for å utvikle forebyggende tiltak som sørger for god innetemperatur og lavt energiforbruk.

Elektro i bygninger

Sweco har et ledende elektro- og elektro-IKT-miljø med høy kompetanse innen bygg, anlegg og infrastruktur. Vi har også lang erfaring fra arbeid  innen helsebygg, skole, industri, forsvarsektoren og samferdsel. Swecos elektrorådgivere planlegger og prosjekterer alle tekniske løsninger og elektriske installasjoner i bygg. Vi har fokus på en energieffektive løsninger i alt vi gjør og jobber bevist med å tilpasse løsning til kundens mål. Vi jobber med prosjekter i alle faser fra tidligfase, til oppfølging i drift. Vi prosjekterer trygge og gode løsninger og har ekspertise innen alt fra elektrisk infrastruktur i bygg, reservekraftanlegg, nødstrømanlegg til belysningsplanlegging.  Skal du bygge landstrømsanlegg, bygge ut ladeinfrastruktur eller vurdere om solceller er hensiktsmessig? Sweco har kompetansen.  

IKT og elektrisk kommunikasjon (EKOM)

Sweco er bransjeledende innen IKT og EKOM, og har spesialister innen mange felt. Våre rådgivere bidrar med rådgivning og prosjektering til ulike sektorer og bransjer, og har lang erfaring fra for eksempel kontorbygg, helse, utdanning/skole, industri, energiforsyning, kraft, nettstasjoner, samferdsel, politi, forsvar, datahaller, nødkommunikasjon og fengselsbygg. 

Vi prosjekterer sikre løsninger for systemer innen SD/automasjon, gassdeteksjon, sikkerhet, kameraovervåking, alarmer og adgangskontroll. Vi kan bistå med alt fra 4G, 5G, fiber, WiFi og nettverk i ditt bygg til SRO for vei og tunnel.  

Automatikk

Swecos automatikkrådgivere jobber med design og arkitektur av tekniske anlegg for industri-, kraft-, vei-, bygg- og anleggsbransjen. Våre tekniske rådgivere samarbeider på tvers av tekniske fag, og bidrar fra prosjektering til ferdigstillelse. Design av SD-anlegg og automatikkanlegg, IKT-nettverk, romregulering med KNX, DALI, EOS-systemer, energimåling og IoT er noen av arbeidsoppgavene vi kan bistå med. Tilstandsanalyser, energieffektivisering og teknisk byggeledelse er også viktige deler av Swecos automatikkrådgiveres arbeidshverdag. Swecos styrke ligger i automatisering med fokus på bærekraftige, effektive og energismarte løsninger. Flere av våre automatikkspesialister jobber med standardisering og sitter i nasjonale bransjefora som Norsk Standard.   

ITB

Gode og funksjonelle bygninger krever god planlegging av helhetlige tekniske løsninger, fremdrift og effektiv drift av den ferdige bygningen. Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) omfatter samtlige tekniske- installasjoner og funksjoner. Swecos ITB-rådgivere arbeider med prosesser for design, planlegging, anskaffelse, installering, test, dokumentasjon og idriftsettelse av integrerte tekniske bygningsinstallasjoner. Sweco leverer alle ITB-roller som beskrevet i NS3935. Swecos ITB-rådgivere inntar rollen som prosjektledere, teknisk byggherreombud eller tekniske prosjekteringsgruppeledere, og er en del av digitaliseringsprosessen i byggebransjen. Våre eksperter arbeider på tvers av tekniske fag, og bistår fra prosjektering til systematisk ferdigstillelse. Vi tenker sikkerhet i alle ledd og har prosesser, verktøy og rutiner for både store og små prosjekter.  

Swecos ITB-rådgivere gjennomfører prosjekter i henhold til NS6450 og BA2015 med høyt fokus på bærekraftige, effektive og energismarte løsninger som gjennomføres riktig på første forsøk.  

Bygningsfysikk

Moderne byggeskikk og arkitektur medfører komplekse bygg med mange overganger. Konstruksjonens oppbygning spiller  en stor rolle for byggets energibruk og levetid. Et energieffektivt og bærekraftig byggeprosjekt starter med en energieffektiv og sterk bygningskropp.  Swecos spesialister innen bygningsfysikk bidrar til å redusere risikoen i prosjektene vi er involvert i, og sørger for at byggene som oppføres i dag er robuste nok til å møte fremtidens generasjoner og klima.  Vi har spisskompetanse innen energibehov, fuktsikring, materialvalg, kuldebroer, innemiljø, tilstandsvurdering og rehabilitering.  

I tillegg til god kjennskap til eldre byggeskikk og anbefalt ny byggeskikk, har vi kompetanse og erfaring til å gjennomføre svært detaljerte fukt- og varmeanalyser av konstruksjoner som ikke har vært utprøvd ennå. 

Anette Svortevik Sunde Amble

Avdelingsleder VVS, Energi og Miljø, Bergen

Siv Hilde Bjørkkjær

Avdelingsleder Tekniske Installasjoner, Oslo

Terje Schutz Pettersen

Avdelingsleder Elektro-IKT, Bergen

Monika Vangstad Reitan

Avdelingsleder Bygg, Trondheim

Jone Hauge

Avdelingsleder Tekniske Installasjoner, Stavanger

Arve Stenrud

Regionleder, Infrastruktur Oslo

Jan Rune Sigurdsen

Regionleder, Vestfold og Telemark

Ken Are Kristiansen

Regionleder, Tromsø

Cato Berg

Regionleder, Bodø

Usikker på hvem du skal kontakte?

Vi er lokalisert på tvers av Norge og bistår i små og store prosjekter over hele landet. Trenger du bistand i et prosjekt eller er nysgjerrig på hva Sweco kan hjelpe med? Send oss en henvendelse, så hører du fra oss.
  • Fortell oss hvor du holder til, så blir det lettere for oss å sette deg i kontakt med riktig person.