0 of 0 for ""

haug med stein utenfor Haugesund sykehus.

Energi, miljø og industri

Mineraler og ressurser

Bærekraftige løsninger, minimering av miljøbelastninger og lønnsom drift er avgjørende for gruveindustrien. Swecos eksperter har internasjonal erfaring med å utvikle gruver, oppredning og gruveproduksjon. Våre tjenester innenfor prosjektledelse, prosjektering og rådgivning dekker alle faser i et gruveprosjekt.

Gruvevirksomhet

Swecos gruveindustrispesialister tilbyr komplette tjenester i alle faser av et gruveprosjekt.  Vår kunnskap om gruvevirksomhet er bygget opp gjennom prosjektledelse, prosjektering og rådgivning siden 1970-tallet, og vi har inngående kjennskap til regelverk, nødvendige tillatelser, interessenthåndtering og hvordan du skaper gode og lønnsomme miljøløsningene innenfor rammene av lovverket. Våre tekniske spesialister hjelper deg med å planlegge og gjennomføre prosessen fra oppstart til nøkkeloverlevering, og vi bistår med å optimalisere driftsmessige forhold. Vi har et utstrakt samarbeid med Sweco Sverige og Finland, og har gjennom dette opparbeidet en betydelig internasjonal erfaring og ekspertise på bærekraftig utvinning av metallmalm. Vi samarbeider med internasjonalt anerkjente aktører om ressurs- og reserveberegninger etter JORC- eller NI 43-101-standarden. Vi kan også gjennomføre vurderinger etter Towards Sustainable Mining (TSM) om ønskelig. 

Byggeråstoffer

Sweco tilbyr komplette tjenester i alle faser av et utvinningsprosjekt for byggeråstoffer som naturstein, pukk og grus. Vi har inngående kjennskap til regelverk, nødvendige tillatelser, interessenthåndtering og hvordan du skaper de beste miljøløsningene innenfor rammene av lovverket. Våre geologer, miljøingeniører og øvrige eksperter dekker alle aspektene i prosessen med å utvinne byggeråstoffer, inkludert verdivurderinger knyttet opp mot transportbehov og lønnsom drift.  

Industrimineraler

Swecos eksperter tilbyr komplette tjenester i alle faser av et utvinningsprosjekt for industrimineraler som brukes i industrielle prosesser. Vi har inngående kjennskap til regelverk, nødvendige tillatelser, interessenthåndtering, og hvordan du skaper de beste miljøløsningene innenfor rammene av lovverket. Våre tekniske spesialister hjelper deg med å planlegge og gjennomføre prosessen fra oppstart til nøkkeloverlevering, og vi bistår med å optimalisere driftsmessige forhold og vurdere lønnsomhet. Vi har et utstrakt samarbeid med Sweco Sverige og Finland, og har gjennom dette opparbeidet en betydelig internasjonal erfaring og ekspertise på bærekraftig utvinning av mineraler. Vi samarbeider med internasjonalt anerkjente aktører om ressurs- og reserveberegninger etter JORC- eller NI 43-101-standarden.  

Bilde av Arild Haugene, team industri

Arild Haugene

Kontaktperson Industri, Øst
Bilde av Phillip Pedersen, team industri

Philip Pedersen

Kontaktperson Industri, Sør

Jan Rune Sigurdsen

Regionleder, Vestfold og Telemark
Bilde av Kjell Einar Knutsen, Regionleder Bergen

Kjell Einar Knutsen

Regionleder, Bygg Bergen
Bilde av Regionleder, Torbjørn Sellæg

Torbjørn Sellæg

Regionleder, Steinkjer

Vil du vite mer om hva vi kan tilby innen mineraler og ressurser?

Våre rådgivere er involvert i industriprosjekter på tvers av landet og av ulik karakter. Vil du vite mer om hva vi kan tilby eller lurer du på hvem du skal kontakte? Send oss en henvendelse, så hører du fra oss.
  • Fortell oss hvor du holder til, så sender vi deg til riktig kontor.