0 of 0 for ""

Interiørarkitektur

Vi setter menneskets behov og bevegelser i sentrum for utformingen av rom og arealer.

Interiørarkitektens virkemiddel ligger i bevisst materialbruk, fleksibilitet og forståelse for hvordan mennesker interagerer med både sine omgivelser og andre mennesker. Interiørarkitektur handler om å sette menneskets behov og bevegelser i sentrum for utformingen av rom og arealer.

 

 

 

 

 

I Sweco Architects jobber vi tverrfaglig med interiørarkitektur fra tidlig fase, gjerne allerede fra mulighetsstudier, frem til valg av konkrete materialer, farger og møbler. Vi tror på at gode rom er funksjonelle, fleksible og enkle å orientere seg i, samtidig som de skaper trygghet, identitet og atmosfære. 

I Sweco har vi lenge ønsket å kunne levere full pakke og dekke våre kunders behov, og ser at det finnes et stort potensial – spesielt i tidligfase av prosjekter. Kompleksiteten i prosjektene har økt og det kreves mer og mer spesialkompetanse, og koblingen mellom arkitekt- og ingeniørfag er viktigere enn noensinne. Behovet for tett tverrfaglig samarbeid mellom arkitekter, landskapsarkitekter, arealplanleggere, ingeniører og interiørarkitekter er dermed fundamentet til Sweco Architects. I tverrfagligheten løfter vi også blikket og ser helheten i hvordan ting henger sammen, i kontekst av hverandre. På denne måten kan vi utfordre oppdragsgiver til å visualisere og velge helt nye muligheter, og dermed skape arkitektur der det er godt å være menneske.  

Alle prosjekter er ulike og varierer i størrelse, art og behov. Vi kan både være en sparringspartner fra start til slutt, eller kun i enkelte deler av prosjektet. Med TAG og Arcasa med på laget, har Sweco Architects lang erfaring innen private boliger, næringsbygg, offentlige prosjekter, nybygg og rehabilitering. 

Bærekraftig utvikling handler ikke alene om energibruk og miljøsertifisering av bygg, men også forståelse for hvordan det vi utformer har en innvirkning på menneskers trivsel og felleskap. I tillegg handler det også om holdbarhet og økonomisk bærekraftighet. Interiørarkitektens virkemiddel ligger i bevisst materialbruk, fleksibilitet og forståelse for hvordan mennesker interagerer med både sine omgivelser og andre mennesker. I Sweco Architects jobber vi derfor med å ha bærekraft som hjørnestein i alle prosjekter, for å ivareta både den økologiske, økonomiske og den sosiale dimensjonen.  

Verden endrer seg kjapt. Det påvirker hvordan vi bor og jobber, og måten vi beveger oss på. For oss som er interiørarkitekter betyr det at vi må tenke fleksibelt og ta høyde for at behovene i samfunnet vårt stadig forandres. Fleksibilitet handler også om inkludering. Universell utforming er et prinsipp myntet på tilgjengelighet for alle, uansett alder, funksjonsevne og utdanningsnivå. Som interiørarkitekter jobber vi for at tilrettelegging, funksjonalitet og estetikk skal fungere godt sammen.

Johannes Goa Ludvigsen

Konstituert divisjonsdirektør, Sweco Architects

Nysgjerrig på hvordan vi jobber med interiørarkitektur?

Eller vil du vite mer om hvordan vi kan bistå deg i ditt prosjekt? Fyll ut kontaktskjemaet, så hører du fra oss.
  • Fortell oss hvor du holder til, så sender vi deg til riktig kontor.