0 of 0 for ""

Landskap

Vi har den tverrfaglige kompetansen som trengs for å få på plass helhetlige planer for blågrønne strukturer.

I Sweco Architects skaper vi uterom med liv, det seg være byliv, menneskeliv og naturliv. Liv til å vokse, leve og trives. Vi er opptatt av verdiene som bygges inn i våre fysiske omgivelser, og drøfter hele veien de prioriteringer som må gjøres for å skape morgendagens landskap. 

Sweco Architects baserer sitt arbeid på estetikk, funksjonalitet og bærekraft når vi utformer fremtidens uterom. Urbanisering og en økende befolkning gjør at vi lever tettere og tettere. Det stiller høyere krav til våre fellesarealer. I fremtidens samfunn vil uterommene bli viktigere for å bedre folks trivsel og levekår. Økologisk, økonomisk og sosial bærekraft er derfor selvfølgelige prinsipper vi jobber etter i alle våre prosjekter. 

Vi samarbeider tett med både offentlige og private aktører, og jobber med alt fra store infrastruktur- og kraftanlegg, overordnede beplantningsplaner og utvikling av parker, til grønne drag, byrom og nabolag. Med tilstedeværelse i hele Norge har vi omtanke og kjennskap til de lokale normene. 

Våre landskapsarkitekter og urbanister samarbeider tett med fageksperter fra andre miljøer for å sikre best mulige løsninger, og sørger for at alle relevante forhold og lokale tekniske krav er kvalitetssikret. Det er kanskje ikke alltid så mange virkemidler som skal til for å lykkes, men det som tilføres må være helhetlig utformet og inngå i et sterkt konsept som bygger opp under stedsidentitet og lager gode rom. 

Johannes Goa Ludvigsen

Konstituert divisjonsdirektør, Sweco Architects

Nysgjerrig på hvordan vi jobber med landskapsarkitektur?

Eller vil du vite mer om hvordan vi kan bistå deg i ditt prosjekt? Fyll ut kontaktskjemaet, så hører du fra oss!
  • Fortell oss hvor du holder til, så sender vi deg til riktig kontor.