0 of 0 for ""

Bygninger

Konstruksjoner

Bygg og konstruksjoner handler mye om livslang sikkerhet både over og under bakken. Swecos fageksperter vet hva som skal til for å realisere bærekraftige og funksjonelle bygg-, industri- og anleggsprosjekter. Vi har en flerfaglig tilnærming til ethvert prosjekt og sørger for at hensynet til økonomi, miljø og mennesker blir ivaretatt på en helhetlig måte. 

Noen av våre prosjekter

Mjøstårnet Brumunddal Bygninger
Bilde av Mjøstårnet som blir bygget
Opsund Bru Infrastruktur
Opsund bru

Bygg- og konstruksjonsteknikk   

Vårt mål er å realisere byggherren og arkitektenes visjoner ved hjelp av konstruksjoner. Våre bygningsingeniører har kompetansen som trengs for å ivareta kravene som stilles til bygg og konstruksjoner og prosjekterer i henhold til det. Alle konstruksjoner skal planlegges med tilstrekkelig sikkerhet i henhold til plan- og bygningsloven. Materialprøvetakning, tilstandsanalyser, BIM, gjenbruk, optimalisering og valg av bærekraftige materialer og bæresystemer utgjør en stor del av vår arbeidshverdag. Swecos eksperter har lang erfaring med både nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg, og vi kan bistå i alle faser av prosjektet. Vi følger opp alle prosjekter som innebærer bygg, bruer eller konstruksjoner. I Sweco sitter også landets største miljø innen prosjektering av trekonstruksjoner.

Trekonstruksjoner 

Trekonstruksjoner er bærekraftige, både klimamessig og økonomisk. I Sweco er vi markedsledende innen trekonstruksjoner, og har allerede prosjektert verdens høyeste trehus (Mjøstårnet). Våre eksperter arbeider med alle konstruksjoner som benytter seg av treverk, alt fra bygg til bru. Gjennom lang erfaring fra detaljprosjektering vet vi at de beste resultatene kommer ved tidlig involvering. Våre ingeniører kan gå inn i alle faser; fra rådgivning i skisseprosess til detaljprosjektering. Ettersom trekonstruksjoner er lette konstruksjoner, kan de være utsatte for svingninger. Dynamiske analyser og global statikk er derfor en viktig del av vår arbeidshverdag, i tillegg til dimensjonering av tverrsnitt og knutepunkter. Swecos rådgiveres prosjektering vil være med å sikre trygge og ikke minst rasjonelle bygg. Vårt fagmiljø samarbeider tett med industrien, og tilegner seg dermed førstehåndkompetanse innen både leveranse og montering.     

Betong- og stålkonstruksjoner  

Betong er det mest brukte materialet i bærekonstruksjoner i bygninger i dag, ofte kombinert med stålkonstruksjoner. I Sweco sitter det et stort fagmiljø innen betong og stålkonstruksjoner, og våre rådgivere har lang erfaring med å designe og beregne, analysere og optimalisere disse, slik at vi finner den beste løsningen for kunden. I våre prosjekter inkluderer vi ytre påkjenninger som vindmiljø og jordskjelv, og utfører seismiske beregninger og stabilitetsberegninger deretter. Vår viktigste jobb er å ivareta sikkerhet når det kommer til bæreevne. Ingeniørene våre kan bistå i alle faser, fra konsept- og skisseprosjekt til utførelse og oppfølging i byggetid. Vi lytter til kunden for å forsikre oss om at leveransen er i henhold til ønsker og behov.  

I Sweco sitter det også en egen gruppe som spesialiserer seg på rehabilitering, med spisskompetanse innen betongprøver. Ved hjelp av kjerneboring, karbonatisering- og kloridinnholdsmåling, overdeknings- og armeringsmåling, fasthetsbestemmelse og EKP-måling kan våre eksperter si om strukturen holder lenger, eller om den krever rehabilitering.

Murkonstruksjoner

Murbygg utgjør en stor andel av dagens eksisterende bygningsmasse. Ved ombygging, bruksendring eller rehabilitering av eldre murte bygninger vil kjennskap til eldre byggeskikk og materialbruk være avgjørende for å oppnå et forventet, varig resultat.

Sweco kan levere tekniske tjenester knyttet til prosjektering, detaljering, beskrivelser og prosjektoppfølging av gamle og nye murbygg. Våre rådgivere kan bistå i prosjekter hvor murverk skal benyttes som konstruksjonsmateriale eller som fasademateriale. I dag er det i hovedsak blokkmurverk (betong- og lettklinkerblokker) som benyttes i den bærende konstruksjonen, mens tegl benyttes som fasadematerial. Bruken av tegl, eller teglforblending, som fasademateriale øker, og kjennetegnes i dag av en mer utfordrende uttrykksmåte. Våre mureksperter kan bistå i prosjekter hvor mur benyttes som bærende konstruksjon og i prosjektering av teglforblending.

Daniel Adolfsson

Avdelingsleder Bygg, Oslo

Kristian Rommetveit Dahl

Avdelingsleder Bygg og anlegg, Bergen

Monika Vangstad Reitan

Avdelingsleder Bygg, Trondheim

Torbjørn Sellæg

Regionleder, Steinkjer

Ken Are Kristiansen

Regionleder, Tromsø

Ingrid Søraas

Regionleder, Narvik

Otto Klippen

Avdelingsleder Bygg og Bru, Stavanger

Usikker på hvem du skal kontakte?

Swecos rågivere innen konstruksjon befinner seg i hele landet og bistår i prosjekter av ulik størrelse. Vil du vite mer om hva vi tilbyr eller lurer på hva vi kan bistå deg med? Send oss en henvendelse, så hører du fra oss.
  • Fortell oss hvor du holder til, så sender vi deg til riktig kontor.