0 of 0 for ""

Tunnelskjæring ved inngang intercity. To rådgivere står i inngangen. Spregning i fjell.

Infrastruktur

Tunnel

Norge er et land fullt av fjell, og i Sweco jobber vi med mulighetene og utfordringene dette gir oss. Våre ingeniørgeologer, geoteknikere og hydrogeologer bruker sin spesialkompetanse til å levere komplette løsninger for tunneler og underjordsanlegg av ulikt omfang.  

Våre eksperter har lang erfaring med alt fra deponering i fjell og inspeksjon av kloakk til prosjektering av underjordsanlegg og tunneler. Anleggsgjennomføring, risikoanalyser, levetidsberegninger, konseptutvalgstudier, kostnadsvurderinger og ROS-analyser er en stor del av vår arbeidshverdag. 

Ingeniørgeologisk prosjektering

Swecos ingeniørgeologer benytter sin kompetanse til å prosjektere helhetlig bergsikring og utforming av skjæringer og bergrom for alle typer anlegg. Våre eksperter har erfaring med alt  arbeid som har med bergmasse å gjøre, uavhengig om det gjelder fundamentering, sprenging eller tilstandsvurdering av byggverk. Gjennom feltundersøkelser og teknisk-økonomiske vurderinger, undersøker våre eksperter gjennomførbarhet, mengde og hvilke type sikring som kreves for å unngå skred og ras, og gir et reelt kostnadsoverslag. I tilfeller hvor det er vanskelig eller tidkrevende å komme frem, benytter vi oss av våre egne eksperter på droner og dronebilder. 

I prosjektering av nye byggverk, kontorer og boliger bistår Swecos ingeniørgeologer kolleger fra andre fag i prosjekteringen. Denne prosessen må gjøres i henhold til planmyndighetenes regelverk, og innebærer søknader og prosjekteringsforutsetninger. Swecos ingeniørgeologer bistår med alt fra det formelle til det tekniske, og i alle faser av gjennomføringen. 

Tilstandskontroll

Under oppføring av en tunnel blir den sikret for å unngå stabilitetsproblemer og blokknedfall.  Til tross for dette kan det oppstå løse blokker og deformasjoner inne i tunnelen i årene etter driving – selv om bergsikring har lang levetid. Swecos rådgivere vurderer tilstanden på sprøytebetong, bolter, vannsikring og annen bergsikring, og forsikrer seg om at tunnelen er i god stand. Våre eksperter utfører lignende vurderinger etter hendelser som ras og utfall fra bergkonstruksjoner. Basert på erfaring og kunnskap, kombinert med bruk av nye digitale metoder, gjennomfører våre eksperter vurderinger av vedlikeholdsbehov i tunneler, bergrom og andre bergkonstruksjoner.  

Tunnelelektro

Swecos rådgivere innen baneelektro prosjekterer alt fra tunnelvifter og tunnellys til sikkerhetssystemer for tunneler for både vei og bane. Swecos elektrorådgivere jobber i alt fra de største nasjonale samferdselsprosjektene til små kommunale prosjekter, og bistår med kompetanse fra fagfeltene: SRO, Tele, lavspenning, høyspenning med tele og kontaktledning. Swecos eksperter jobber også med automatisering av anlegg og oppsett av preventivt vedlikehold. Våre rådgivere sørger for at prosjekteringen av anleggene leder til nyvinnende, bærekraftige og samfunnsøkonomiske løsninger som er gjennomførbare i henhold til lover, regler og teknisk forskrift. Vi bidrar også med uavhengig kontroll av prosjektert underlag og anleggsarbeider, blant annet som sakkyndige og eksperter.

I Sweco vektlegger vi tverrfaglighet, og kan bistå i alle roller i et prosjekt. Swecos elektromiljø består av om lag 140 rådgivere med erfaring fra konsulent-, anlegg- og byggherresiden.

Bilde av Per Ivar Bergan, team energi

Per Ivar Bergan

Kontaktperson Energi, Midt- og Nord-Norge
Bilde av Anne Bjørkenes Christiansen, team energi

Anne Bjørknes Christiansen

Kontaktperson Energi, Sør

Elisabeth Baird

Divisjonsdirektør, Energi

Usikker på hvem du skal kontakte?

Send oss en henvendelse så setter vi deg i kontakt med riktig person.
  • Fortell oss hvor du holder til, så sender vi deg til riktig kontor.