0 of 0 for ""

Se alleNyheterKunngjøringerEvents

Vant prosjekteringsoppdrag for Statnett

Sweco vant oppdraget om ekstern prosjektering av transformatorstasjoner i prosjektet «Spenningsoppgradering Songdal-Modalen-Kollsnes». Med dette blir Sweco rådgiver for prosjektering av minst syv transformatorstasjoner mellom Sognefjorden og Hardangerfjorden. Les mer

Detaljreguleringsplan for hydrogenfabrikk Fuella, i Hemnes kommune, plan 2022001

Sweco Norge AS, gir på vegne av Fuella AS melding om at følgende reguleringsarbeid startes opp i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-11: Detaljreguleringsplan for hydrogenfabrikk Fuella, i Hemnes kommune, plan 2022001 Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for å bygge og drive et grønt ammoniakkanlegg. Planområdet ligger i Hemnes… Les mer

Bygger sykehus med gode relasjoner

Som prosjektleder for utbyggingen av Nye Aker Sykehus sitter Trond Øverland med førstehånds kunnskap om hva som kreves for å sørge for god prosjektledelse. Les mer

Copy link
Powered by Social Snap