0 of 0 for ""

Rådgiver peker utover byggeplass i grått vær. Rådgiver i hjelm og vernetøy ses bakfra og står ved siden av entreprenør.

Bygninger

Prosjektledelse og byggherrerådgivning

Uavhengig av kompleksiteten på ditt byggprosjekt, har Sweco rådgivere som bidrar til at du når dine mål. Våre prosjektledere, prosjekteringsledere og rådgivere bistår med rådgiving fra idé til ferdigstillelse, og har kompetansen som trengs for å sikre helhetlige, langsiktige og bærekraftige løsninger til både offentlige og private kunder. 

Vi deltar i prosjekter fra første strek og identifiserer og håndterer risiko underveis i prosjektet, slik at du, som byggherre, er sikret mot tap og forsinkelser.  

Noen av våre prosjekter

Fylkeshuset i Bergen Bygninger
Bildet viser en illustrasjon av hvordan auditoriet i fylkestingssalen i Bergen vil se ut. Vegger, gulv og tak er i tre, samt møblene. Vinduet dekker en hel vegg.
Nye Tøyenbadet Bygninger
Mjøstårnet Brumunddal Bygninger
Bilde av Mjøstårnet som blir bygget


Prosjektledelse

Swecos prosjektledere er opptatt av å skape verdi for kunden, og løfter blikket og ser hele prosjektet utover eget oppdrag.  Swecos prosjektledere er opptatt av å spille kunden god og har fokus på å skape velfungerende prosjektteam hvor det er rom for utvikling av prosjektmedarbeiderne. I Sweco handler prosjektledelse om å sikre at prosjektene når sine mål – til riktig tid, kost og kvalitet.  Swecos prosjektledere har lang erfaring med å lede alt fra små til store prosjekter. Swecos prosjektledere kan bidra i alle faser av et prosjekt; fra første idé til oppfølging i byggetid og ferdigstillelse og i bruktaking. Våre prosjektledere har ekspertise innen samhandling, tverrfaglig koordinering og medvirkning, samt styring av fremdrift og økonomi.

Prosjektstøtte

Sweco har egne prosjektstyrere, dokumentkontrollere, økonomikontrollere, fremdriftsplanleggere, kvalitetsledere og usikkerhetsstyrere som jobber sammen med prosjektledelsen i de største prosjektene våre. Disse ressursene er spesialister på sitt fagfelt og bistår våre prosjektledere, slik at ledelse og styring i prosjekt blir best mulig.  

Prosjekteringsledelse

Swecos prosjekteringsledere leder, koordinerer og styrer på en måte som sikrer at prosjektet leverer i henhold til definerte mål og krav til kvalitet tid og kostnad. I Sweco har vi har lang erfaring med prosjekteringsledelse for store og små kunder, eksempelvis totalentreprenører, private utbyggere og store, offentlige oppdragsgivere.   

Vi har VDC-sertifiserte rådgivere og våre eksperter benytter seg av prinsipper fra VDC-metoden. I tillegg samarbeider våre prosjekteringsledere tett med våre BIM-koordinatorer, og bruker ulike, digitale verktøy og metodikker i prosjektene. I Sweco er vi opptatt av å utarbeide, vedlikeholde og digitalisere prosjekteringsmetodikken gjennom prosjektet.   

Endrings- og forbedringsledelse

Endringene i markedet og teknologien skjer stadig raskere, og virksomheter må sikre en kontinuerlig utvikling for å møte dagens og fremtidens markedsbehov.I en analytisk endringsprosess bruker vi blant annet prosessidentifisering, møteledelse og problemløsning for å utvikle riktige løsninger for kunden. Løsningene er ofte både tekniske og organisatoriske. Vi involverer virksomhetens ansatte i prosessen, for å sikre at de får eierskap til løsningene. På den måten sikrer vi engasjement og god fremdrift når vi skal implementere de nye løsningene.Sweco har lang erfaring med å drive forbedrings- og endringsprosjekter, og med å finne de riktige løsningene. Vi bidrar også med å koordinere og lede implementering av løsninger. For tekniske løsninger kan vi også bidra med prosjektering.  

Byggesak

Dagens byggeregler er kompliserte og gjenstand for hyppige endringer. Swecos eksperter på byggesaksreglene bistår med alt fra planlegging til avslutning av byggesaker. Vi har spesialisert oss på rollen som ansvarlig søker, slik at andre fag kan gjøre det de er best på. Vårt mål er å få en mest mulig smidig byggesak for kunden, og best mulig tilrettelagt byggesak for kommunen. Swecos rådgivere bistår i ulike søknadsprosesser og bistår med delingssøknader (grensejustering og overføring av arealer) og utarbeidelse av dispensasjonssøknader. Våre eksperter har erfaring fra både offentlig og privat sektor, og bistår også med eiendomsrådgivning. Her kan du lese mer om hva vi tilbyr innen byggesak og eiendomsfag. 

Teknisk Due diligence

Sweco gjennomfører teknisk due diligence ved kjøp og salg av eiendom. Våre rådgivere gjør en tverrfaglig vurdering av eiendommen slik den fremstår og vurder nødvendig vedlikehold, og kostnader knyttet til vedlikehold og vedlikeholdsetterslep. Basert på en visuell kontroll lager de en kostnadskalkyle, slik at kunden kan gjøre en god vurdering.  Under arbeidet med due diligence involveres rådgivere fra ulike fagområder, slik at vurderingen blir best mulig. 

 

 

Eivind Thoresen Skarpaas

Divisjonsdirektør, prosjekt- og byggeledelse

Lena Grimsrud Aarrestad

Avdelingsleder PA, Oslo

Ingunn Olimstad Bjerkelo

Avdelingsleder PA, Stavanger

Svein Rune Ellingsen

Avdelingsleder PA, Bergen

Bård Eivind Steffensen

Regionleder, Trondheim

Arve Stenrud

Regionleder, Infrastruktur Oslo

Jan Øyvind Fjell-Olsen

Regionleder, Sør

Ken Are Kristiansen

Regionleder, Tromsø

Cato Berg

Regionleder, Bodø

Kine Hultin

Regionleder og partneransvarlig/tilbudsleder, divisjon prosjekt- og byggeledelse

Karianne Tvedt

Regionleder Øst, divisjon prosjekt- og byggeledelse

Magnar Rusten

Regionleder Vest, divisjon prosjekt- og byggeledelse

I Sweco har vi mange dyktige prosjektledere

Vil du komme i kontakt med en av dem? Send oss en henvendelse, så setter vi deg i kontakt med riktig person.
  • Fortell oss hvor du holder til, så sender vi deg til riktig kontor.