0 of 0 for ""

Energi, miljø og industri

Vi har ekspertisen som trengs for å sikre effektiv energiforsyning, ivareta miljøet og utvikle norsk industri på en bærekraftig måte.

Energi, miljø og industri

Swecos eksperter sikrer effektiv energiforsyning, ivaretakelse av miljø og en bærekraftig utvikling av norsk industri.

Overgangen til et mer klimavennlig og bærekraftig samfunn krever økt produksjon av fornybar energi, et solid kraftsystem, ivaretakelse og restaurering av natur som øker det biologiske mangfoldet og en bærekraftig omstilling av norsk industri.  

Swecos rådgivere, eksperter og fagspesialister bistår med alt fra tekniske løsninger til strategisk rådgivning, alltid med kundens behov i sentrum. I Sweco samarbeider vi på tvers av fag, lokalkontorer og landegrenser, og slik sikrer vi at vi alltid kan tilby riktig ekspertise.

Fornybar energi

Vannkraft

Kraftnett

Strategisk rådgivning

Miljø

Industri

Mat og medisiner

Mineraler og ressurser

Elisabeth Baird

Divisjonsdirektør, Energi