0 of 0 for ""

BIM-modell som viser tekniske installasjoner i renseanlegg

Bygninger

BIM i bygninger

Moderne 3D-dataverktøy har blitt en viktig del av dagens bygg- og infrastrukturprosjekter, og gir oss uendelige muligheter til å forenkle kommunikasjon og effektivisere prosjektgjennomføring i prosjekter av ulik størrelse. BIM er en forkortelse for ‘Building Information Modelling’ og handler om bruken av integrerte verktøy for analyser, simuleringer og visualiseringer i komplekse byggeprosjekter.  

Swecos BIM-eksperter samarbeider med alle aktører i prosjektet, og er på denne måten bindeleddet mellom mennesker, prosjekter og teknologi. Våre BIM-rådgivere kan bistå i alle faser av prosjektet.  

Noen av våre prosjekter

Utvidelse av Gardermoen Renseanlegg (UGRA) Bygninger, Infrastruktur
Utvidelse av Gardermoen Renseanlegg (UGRA)
Hams Møller Gasmans vei 7 Bygninger
Hans Møller Gasmanns vei 7

BIM-strategi

En god BIM-strategi er et viktig fundament for utvikling, og stadig flere prosjekter innebærer BIM-krav. Sweco skal ligge et skritt foran med fagkompetanse og erfaring som styrker kundens virksomhet. Swecos BIM-eksperter bistår kunden med å bruke BIM i et prosjekt eller en organisasjon på en effektiv og smart måte. Vi skreddersyr implementeringen av BIM slik at kunden oppnår rask gevinst, og gir råd om hvilket BIM-nivå som er fornuftig for prosjektet. Hvilke tiltak gir størst nytteverdi, og hvilke investeringer vil lønne seg? Vi har lang erfaring med å etablere BIM-strategier for en rekke bedrifter og enkeltprosjekter. Vi hjelper kunden med å kartlegge BIM-kompetanse i bedriften, etablere mål, rutiner og retningslinjer for BIM-samordning og prosjektering.    

BIM-koordinering og BIM-koordinator

Swecos BIM-koordinatorer sikrer at alle involverte aktører i prosjektet oppnår målene sine.  

Våre BIM-eksperter setter fagmodellene sammen til en samhandlingsmodell, og kontrollerer den i henhold til prosjektert kontrollplan. Vi koordinerer at BIM-leveransen samsvarer med oppdragsgiverens krav til leveranse, hva de ønsker å oppnå ved bruk av BIM, og hvilket geometrisk informativt nivå modellene til enhver tid skal ligge på. I Sweco bistår vi med gjennomføring av BIM-prosesser i prosjektet, tilrettelegger for effektiv gjennomføring av BIM i prosjektgruppen, samt mot bruker og byggherre. Våre BIM-koordinatorer påser også at nødvendige rutiner utarbeides, implementeres, vedlikeholdes og kontrolleres. Våre eksperter omsetter BIM-strategiens mål til konkrete leveransekrav, etablerer og vedlikeholder prosjektets BIM-gjennomføringsplan, og forankrer denne med prosjekteringsgruppen og oppdragsgiver, og sørger for distribusjon av grunnlagsdata og grunnlagsmodeller. Våre BIM-koordinatorer gjennomfører tverrfaglige møter, koordinering og rapportering for kunden. Slik sikrer vi at rutiner og BIM-leveranser er i henhold til avtalte nivåer.     

Formidling av informasjon fra BIM-modell

BIM-modeller gir oss en rekke muligheter til å effektivisere våre prosjekter, men for at de skal kunne brukes er det viktig at alle i prosjektet har nok basiskunnskap om programvaren. Sweco tilbyr BIM-kurs som er skreddersydd etter kursdeltagernes forkunnskaper og behov i arbeidshverdagen. Det er først når man forstår oppbygningen at man kan endre BIM-kravene, og dermed tilrettelegge rapportene etter ulike variabler i prosjektet. Videre kan det lages interaktive dashboards som viser modenheten til objektene i modellen, noe som gir interaktive, visuelle illustrasjoner av prosjektet. Våre rådgivere samarbeider på tvers, noe som skaper gode synergier mellom fagene, og resulterer i komplette leveranser som dekker alle fagområder.    

Kjell Einar Knutsen

Regionleder, Bygg Bergen

Bård Eivind Steffensen

Regionleder, Trondheim

Lena Grimsrud Aarrestad

Avdelingsleder PA, Oslo

Hilde Birkeland Sund

Regionleder, Stavanger

Usikker på hvem du skal kontakte?

Våre BIM-rådgivere holder til på flere av våre kontorer og vi setter deg gjerne i kontakt med en rådgiver i nærheten av deg. Send oss en henvendelse, så hører du fra oss.
  • Fortell oss hvor du holder til, så sender vi deg til riktig kontor.