0 of 0 for ""

Energi, miljø og industri

Mat og medisiner

Sweco er vi opptatt av å sikre at næringsmiddelindustrien er konkurransedyktig. Vi har eksperter som hjelper kunden med å forbedre prosesser og opprettholde gode rutiner for hygiene og effektiv energibruk i sine mat- og medisinprosjekter. 

Andre eksempler på kjerneområder er logistikk, ventilasjon, kjøling, soneinndeling og produksjonslayout. Sweco tenker langsiktig og planlegger alle installasjoner slik at endringer og ombygginger kan skje med minimale inngrep i produksjonsarealet. 

Næringsmidler

Swecos spesialister forbedrer prosesser og prosjekterer gode løsninger som ivaretar hygienekrav for næringsmidler, og bidrar til effektiv energibruk i næringsmiddelproduksjon. Vi bistår under ombygging og utvidelse av anlegg, og legger til rette for at produksjonen kan opprettholdes mens arbeidene pågår. Mange av våre spesialister har erfaring fra næringsmiddelindustrien, og har inngående innsikt i velfungerende tekniske løsninger og hvilke krav som stilles til tekniske anlegg og lokaler. Vi dimensjonerer effektive ventilasjons- og kjøleanlegg, etablerer soneinndeling og god logistikk for å skape god og helhetlig produksjonslayout. Vi bistår også med rådgivning vedrørende materialer og spesialutrustning, og bistår til at krav blir ivaretatt ved anskaffelser av teknisk utstyr og prosesstekniske anlegg. 

Sjømat

Sjømat er et av Norges viktigste handelsområder. Swecos eksperter på sjømat er representert langs hele kysten av Norge, fra Tromsø til Mandal. Vi kan bistå i alle prosjekter som innebærer sjømat; eksempelvis oppdrett i sjø, oppdrett på land, fabrikker, foredling av sjømat og energibruk. Vi utfører også søk og regulering, og forsikrer oss om at det er forsvarlig å plassere et anlegget på tenkt plass. Våre rådgivere kan også bistå med ENOVA-søknader, og har et sterkt fokus på miljø og bærekraft i sine prosjekter.

Farmasi og bioteknologi

Swecos rådgivere bidrar til bedre kvalitet, kontroll, prosessflyt og lønnsomhet i farmasi- og legemiddelbransjen. Vi prosjekterer moderne anlegg med høy energieffektivitet og med særlig oppmerksomhet på verdiskaping og arbeidsmiljø. Våre spesialister tilrettelegger og prosjekterer velegnede produksjonsfasiliteter og effektive tekniske hjelpesystemer som sikrer høy produktkvalitet, og ivaretar miljøprofilen med tanke på sidestrømmer, slik at anlegget forurenser minimalt. Vi gir også råd om rensing under produksjonsprosessen, slik at stoffer som ikke går inn i selve produktet kan gjenbrukes og benyttes som en fullverdig innsatsfaktor i ny produksjon. 

Vi har mer enn 30 års erfaring med en rekke prosesser og anlegg for farmasi- og bioteknologibransjen, blant annet fra produksjonsanlegg, laboratorier og pakkerier. Våre nøkkelleveranser innenfor farmasi og bioteknologi er «space management», prosessdesign, produksjonseffektivitet, effektiv energibruk, hygiene, ren ventilasjon, soneinndeling og produksjonsflyt. 

Bilde av Arild Haugene, team industri

Arild Haugene

Kontaktperson Industri, Øst
Bilde av Phillip Pedersen, team industri

Philip Pedersen

Kontaktperson Industri, Sør

Jan Rune Sigurdsen

Regionleder, Vestfold og Telemark
Bilde av Kjell Einar Knutsen, Regionleder Bergen

Kjell Einar Knutsen

Regionleder, Bygg Bergen
Bilde av Regionleder, Torbjørn Sellæg

Torbjørn Sellæg

Regionleder, Steinkjer

Vil du vite mer om våre tjenester innen mat og medisiner? 

Fyll ut kontaktskjemaet, så hører du fra en av våre eksperter.
  • Fortell oss hvor du holder til, så sender vi deg til riktig kontor.