0 of 0 for ""

Sted

Bergen

År

2007 – 2019

Oppdragsgiver

Helse Helse Bergen HF

Prosjektstørrelse

5,4 MNOK

Helse Bergen HF – Barne- og ungdomssjukehuset

Helse Bergen HF bygger nytt barne- og ungdomssykehus i 2 trinn på Haukeland universitetssjukehus. Hele prosjektet omfatter nybygg for barn- og ungdomspsykiatri, og ny barneklinikk som også inkluderer fødeavdeling.  

Pasienten i fokus

Grunntanken i det nye barnesykehuset er at legen skal komme til pasienten – ikke omvendt. I det nye barnesykehuset skal syke barn slippe en slitsom runddans mellom avtaler med forskjellige leger i ulike bygg. Når hele barne- og ungdomssykehuset står ferdig vil all behandling av barn og unge være samlet på Haukeland.  

Et unikt prosjekt

Sweco er engasjert som prosjekteringsleder og SHA-koordinator prosjektering for begge trinn. Sweco var engasjert med hovedbyggeledelse og flerfaglig byggeledelse for trinn 1. Trinn 1 omfatter i hovedsak psykiatrifunksjonene. Det inngår også skoleanlegg i prosjektet, noen arealer for alderspsykiatri, samt undervisningsarealer inkludert laboratorium for UiB og HiB. I prosjektets trinn 1 inngår Barnas Energisenter (bestående av idrettshall, svømmeanlegg med terapibasseng m.m.) som skal være et trivselssenter for pasientene. Dette er et unikt prosjekt i Norge.  

Bygningsmassen består av gjennomgående etasjer på de 3 nederste plan (basen), og blokker (tangenter) i 2. – 7. etasje. Hovedkonstruksjonen i basen er betong, og i etasjene over stål og betong med glassfasader. De to nederste etasjene, samt toppetasjene, inneholder tekniske anlegg. 

Bærekraft

Det nye barne- og ungdomssjukehuset på Haukeland blir bygget med framtidas energiløsninger, med blant annet 75 energibrønner i fjell, varmesentral med varmepumpe, og vindu med innebygde solceller.