0 of 0 for ""

Sted

Biri, Gjøvik kommune

År

2016 – 2021

Oppdragsgiver

Gjøvik kommune

Våre fag

Prosjektledelse, byggeledelse, SHA-koordinator utførelse, regulering, uavhengig kontroll, prosjektering, SHA-koordinator utførelse, regulering, uavhengig kontroll, prosjektering

Nytt omsorgssenter på Biri med 4 avdelinger

Biri Omsorgssenter

Sweco har hatt prosjektledelse, byggeledelse, SHA-koordinator-rollen for utførelse, reguleringsarbeid og uavhengig kontroll ved bygging av nytt omsorgssenter på Biri i Gjøvik kommune. Prosjektet omfatter 4 avdelinger for 32 beboere, administrasjon, base for hjemmetjeneste, nytt produksjonskjøkken, kaféarealer og dagsenter, etc. Bygget er i 2 og 3 etasjer, samlet ca. 5 500 kvm. Bygget er i massivtre. Utomhusområdet og infrastruktur med bru er en del av prosjektet.

Miljø
Bygget er i massivtre over bakken, og det er vektlagt lavt karbonavtrykk i byggeprosessen. Det er også utprøvd elektrisk gravemaskin i prosjektet.

 

Bilde av Biri omsorgssenter fra innsiden. Skråtak og sorte lamper. Felles oppholdsrom med bord og stoler. Materiale i tre.

Swecos oppdrag
Oppgaven omfatter utarbeidelse av reguleringsplan for området.

– Sweco utarbeidet romprogram, prekvalifiseringsdokumenter, kravspesifikasjon og konkurransedokumenter for en samspillentreprise.

– Sweco ledet juryering og bedømming av pris- og designkonkurransen.

– Sweco ledet samspillfase og deltok på vegne av byggherren i ICE- sesjoner under detaljprosjektering.

– Sweco var ansvarlig for kontraktsforhandlinger og utarbeidelse av kontrakt basert på NS8407. Budsjettering av byggesaken og fremlegging for politiske utvalg og kommunestyre for beslutning. Prosjektledelse og byggeledelse av utbygging med rapportering til Styringsgruppen.

– Sweco organiserer og leder innkjøp av inventar og kunstnerisk utsmykning.

– Sweco har ivareattt SHA-KU-rollen i prosjektet.

– Sweco har også gjort en større rapport på miljøtiltak om bærekraftige bygging og fulgt opp det senere i byggingen.

Bilder: Melissa Hegge

Fem trebygg står vedsiden av hverandre i forskjellige størrelser
Copy link
Powered by Social Snap