0 of 0 for ""

Detaljregulering av boligområde ved Torvmyveien, Øvre Grødem, Plan 2022002, Randaberg kommune

MERKNADSFRIST: 13.01.2023

ANNONSERING: I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-9

KORT OM PLANEN: Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av boliger med tilhørende funksjoner.

KONTAKT: Merknader og opplysninger sendes til Sweco Norge AS v/Gudrun Oma, Forusparken 2, 4031 Stavanger, eller e-post: gudrun.oma@sweco.no, med kopi til Randaberg kommune, miljø og samfunnsutvikling, postboks 40, 4096 Randaberg eller som e-post til: post@randaberg.kommune.no.

Igangsettingen av planarbeidet vil også varsles på kommunens hjemmeside: https://www.randaberg.kommune.no/

 

Vedlegg: