0 of 0 for ""

Vindanalyser

Lervigkvartalet i Stavanger

Sweco har vært med i hele planprosessen for kvartalet, som inkluderer skole, barnehage, kontor, dagligvarebutikk, og et eksisterende sykehjem over totalt 3 nivåer. For å sikre at allerede begrensede utendørsarealer for barnehage og skoleplass kan brukes som tiltenkt og ikke får redusert anvendelighet som følge av ugunstige vindforhold, er det blitt utført grundige vindanalyser av hele området i samarbeid med arkitekt og planleggere.

Det er brukt Lawson vindkomfort- og sikkerhetskriterier for å beskrive faktisk vindbelastning over tid, basert på lokale vindforhold og vindmålinger. For å skape effektiv vindreduksjon – og ikke bare vindforflytning, er det i hovedsak planlagt permeable flater og strukturer som skjermingselementer. Dette har resultert i svært lav vindpåkjenning for utendørsområdene, og samtidig kunne opprettholdt god åpenhet og utsikt mot sør og øst.

Vindsimulering. Bildet viser hvordan vinden vil oppføre seg ift til bygningen. Bygningen er tegnet i grått, og vinden i blått til rødt etter hastighet.
Copy link
Powered by Social Snap