0 of 0 for ""

Sted

Vestland Fylke

År

2020 – 2021

Oppdragsgiver

Vestland Fylkeskommune

Våre fag

Konstruksjon
SHA

Bruvedlikehold Vestland sør

Sweco har utført prosjektering av vedlikeholdstiltak av fire bruer i Vestland fylke for Vestland Fylkeskommune. På tre av bruene ble det gjennomført fullstendige beregninger for å vurdere bæreevnekapasitet. For den siste, kvernhusbekken, ble bruen sin overbygning byttet ut.

Beskrivelse av oppdraget

Prosjektet gjald prosjektering av vedlikeholdstiltak for fire bruer som listet opp under:

Kvernhusbekken – Lengde 9,0 m – Stålbjelkebru

Bårdsundet | – Lengde 39,2 m – Betongbjelkebru

Bårdsundet || – Lengde 156,0 m – Frittfrem bru

Bårdsundet ||| – Lengde 161,0 m – Frittfrem bru

Sweco har bidratt til å sikre at kunden får utført det mest hensiktsmessige vedlikeholdet av bruene med tanke på økonomi, fremdrift og kvalitet.

Konstruksjonsteknikerne våre har utført beregninger og prosjektert vedlikeholdstiltakene. Hydrologene har utført flomberegninger for Kvernhusbekken,  og våre SHA-rådgivere har ivaretatt alle lovmessige krav i forhold til faget.