0 of 0 for ""

Sted

Bergen

År

2019 –

Oppdragsgiver

RKK/BOB

Størrelse

12 000 m2

Våre fagområder

Prosjektledelse, Plan, Landskapsarkitektur, Veg, Kulturminne, Trafikk/mobilitet, Breeam, Medvirkning, Klima, Energi, Akustikk, ROS, Brann, VA, Veg

Smartby Bergen Montana

Smartbyen Montana blir Bergens mest klimavennlige nabolag. Med deling, sirkulærøkonomi og småskalatetthet, skal trafostasjonen Montana på Landås i Bergen forvandles til en bærekraftig fjellandsby. Planen er å bruke varme fra kompaktanlegget til oppvarming, strøm skal hentes fra solceller – og kanskje også fra parkerte elbiler som tar imot overskuddsenergi. Ved å gjenbruke og rehabilitere den gamle bygningen som står der istedenfor å bygge nytt, skal Sweco redusere materialutslipp. Det som må bygges skal ellers være relativt små, prefabrikkerte trehus i 1-4 etasjer. Først og fremst er det delekultur og sirkulær tankegang som skal sørge for at området blir et lavutslippssamfunn. Innbyggerne i Montana-området vil også få tilgang til elektriske transportmidler, inkludert et nytt stoppested for taubanen. På Montana skal nemlig alt ligge til rette for at bærekraftig transport. Visste du at ved å fjerne 10 % av mange enheter og heller skape attraktive deleløsninger, kan man kutte mye i klimagassutslipp? Visjonen bak Montana er at samfunnsbygging i bunn og grunn handler om å synkronisere brukerbehov og skape muligheter for å dele ressurser og steder.

Illustrasjoner: 3RW arkitekter

En skisse over smartbyen Montana. Her er husene tegnet på skrå i flere forskjellige retninger, for å optimalisere plassen. En stor blokk i midten og hus og grøntarealer rundt.
En tegning som viser mennesker som sitter i fellesområdet mellom husene. Her er det en dam og grøntarealer.
Copy link
Powered by Social Snap