0 of 0 for ""

Sted

Oslo

År

2020

Oppdragsgiver

Bane NOR Eiendom

Størrelse

40 000 NOK

Våre fag

Rådgivende ingeniør bygg (RIB)

Rehabilitering av Grefsen Stasjon

Sweco har i de siste årene hatt en rammeavtale med Bane NOR for rådgivning i bygg, eiendom, tilstandsvurderinger, anlegg og infrastruktur, samt prosjektering innenfor alle fag og bistand med byggesøknader og utarbeidelse av tegningsgrunnlag. Bane Nor Eiendom ønsket å verifisere og vurdere utførelse av utvendig fasadearbeid ved Grefsen Stasjon mot dokumentasjonen som var grunnlaget for utførelsen av arbeidet. 

Oppgaven til RIB gikk ut på å vurdere arbeidet som hadde blitt utført på eksisterende stasjonsbygningen ved Grefsen Stasjon. Blant oppgavene som måtte gjennomføres for en riktig vurdering var å opparbeide en teknisk innsikt i byggets oppbygning og materialbruk i sokkel, yttervegger og tak. Verifiseringen ble gjort ved en befaring og vurderingen ble deretter beskrevet i en befaringsrapport som inkluderte anbefalte utbedringstiltak. Verifisering av fasadearbeidet kunne gi et bilde av fremgangen og mulige områder med forbedringspotensial. Dette skulle bidra til å sikre en riktig og pålitelig utførelse av arbeidet. 

Det var utfordrende med tilkomst til de øvre delene av fasaden (taket) i løpet av befaringen. Dette ble løst ved at tilstandsvurderingen ble gjennomført fra bakkenivå og en ny befaring ble avtalt til et senere tidspunkt hvor drone kunne anvendes for bedre tilkomst. 

Copy link
Powered by Social Snap