0 of 0 for ""

Sted

Lørenskog

År

2015 – 2020

Oppdragsgiver

NRV/NRA IKS

Våre fagområder

ARK, KON, VA, LARK, VENT, VVS, på en av stasjonene, og ARK på samtlige

Enklere håndtering av avløpsvann

Mottak for avløpsvann i Lørenskog

Swecos arkitekter har blitt engasjert av det interkommunale vann- og avløpsselskapet NRV/NRA IKS for å prosjektere tre stasjoner i Lørenskog. Det er lagt stor vekt på å få sammenhengende visuelt inntrykk av bygningene som ligger nære hverandre, godt synlige fra bilvei og turvei. Stiene ligger tett på byggene, og gående kommer tett på. Felles for anleggene er formspråket og materialvalget, tilpasset stasjonenes behov. Det har resultert i forskjellige størrelser på bygningene og form på tak, samt bearbeidelse av området rundt stasjonene. Byggene er utformet for å harmonisere med den naturlige omgivelsen og bidra til å gi alle brukere og de som kjører langs veien ekstra verdi i hverdagen. NRV/NRA IKS har med disse tre stasjonene satt sin preg på et viktig strøk som også innefatter turområder og landbruk.

Sweco har bidratt i tre attraktive bygninger som gir samfunnet en viktig funksjon ved å rense avløpsvannet. Slik skåner vi både omgivelsene og sørger for en trygg drikkeleveranse.

Renseanlegg med steinfasade
Renseanlegg med steinfasade og to dører

Sweco har prosjektert bygninger som gjør det tryggere og enklere for det interkommunale avløpsselskapet å i det ene bygget håndtere avløpsvannet og forhindre dårlig lukt. Samt i de to andre å sikre trygg drikkevannsleveranse. Materialene er valgt for å tåle mange års bruk med minimalt vedlikehold, så det vil bli mindre behov for utskifting. Takene på to av bygningene er dekket med gress som vil holde en del av regnvannet over lenger tid og dempe tilførselen til omgivelsen. For å effektivisere prosessene er det er brukt 3D modellering for alle fag ved prosjekteringen.

Bilder: StoneCo og NRVA

Renseanlegg med skrått tak og steinfasade
Copy link
Powered by Social Snap