0 of 0 for ""

Sted

Bergen

År

2018 – 2021

Oppdragsgiver

Haraldsplass Diakonale Sykehus AS

Prosjektstørrelse

15.000 m²

Haraldsplass Diakonale Sykehus AS

Haraldsplass Diakonale Sykehus AS er et av tre store private ikke-kommersielle sykehus i Norge. Sykehuset er en viktig del av det offentlige helsetilbudet gjennom driftsavtale med Helse Vest RHF.

Prosjektet «Nye Haraldsplass» er et byggeprosjekt som primært startet for å fornye sengepostene, men som etter hvert inkluderte både nytt hovedbygg og rehabilitering av det gamle sykehuset – samt etablering av campus for VID vitenskapelige høgskole i Bergen. Prosjektet omfatter cirka 15 000 m². Av disse er cirka 4 000 m² nybygg, mens resterende er rehabilitering.

Sweco var brannrådgiver (RIBr) ved etablering av det nye sengebygget (bygg H), som ble tatt i bruk i 2017/2018. Bygget inneholder 4 sengeetasjer (plan 2-5), Sunniva palliative senter og akuttmottak i plan 1, samt utleiearealer av plan 5 – deriblant brystdiagnostisk senter for Helse Bergen og Bergen Kommune. I plan U2 er det etablert ny hovedresepsjon for hele Haraldsplass Diakonale Sykehus, og en stor avfallshall for hele sykehuset. Byggets etasjer er direkte tilknyttet eksisterende sykehus med ett kommunikasjonsmellombygg (brobygg).

LAB ble engasjert som rådgiver ibm. planlegging av tilbygg og rehabilitering av DHS, og Sweco inngikk avtale med LAB om å være rådgiver på fagrådene RIAku, RIByfy, RIE, RIV og RIVA. Avtalen har blitt utvidet med RiEn (dagslys), PGL, BIMKO, RiAut, RiSik.

Prosjektet består blant annet av kantine med plass til 300 personer, og tilhørende anretningskjøkken. To auditorium med plass til henholdsvis 222 og 70 personer, skopisenter, konsultasjons- og undersøkelsesrom, kapell, bibliotek, med mer.

I fase 2 har Sweco prosjektert sanitær-, varme-, medisinsk gass-, og kjøleanlegg. For sanitær- og varmeanlegg har det vært inkludert ny infrastruktur frem til områdene som ble bygget om. Dette som et ledd i en fornying/utskifting av eksisterende rørnett. Det etableres ny kjølesentral, med kjølekapasitet på 1120 kW. Dette blir et nytt hovedkjøleanlegg for store deler av bygningsmassen. Det er prosjektert medisinsk gass, oksygen og medisinsk, luft til skopiavdeling, samt forberedt til fremtidige operasjonsrom.

Nøkkelen for dette prosjektet har vært tett samspill med eier og bruker for å optimalisere løsninger i forhold til kostnad og bruk.

Arealene som inngår i prosjektet ligger i eksisterende sykehus, inkludert indre gårdsrom. Det skal i utgangspunktet være normal drift på sykehuset i anleggsperioden. Utfordringer i prosjektet inkluderer kompleks infrastruktur, tilkoblinger mellom nytt og eksisterende bygg, samt arbeider tett på gammel vannledning.