0 of 0 for ""

Sted

Oslo

År

jan 2020 – okt 2020

Oppdragsgiver

Omsorgsbygg Oslo KF

(OBY)

Våre fag

PGL, RIB, RIBfys, LARK, RIM, RIG og RIVA.

Grønlandsleiret 28

Grønlandsleiret 28 er en eldre verneverdig trebygning som ble bygget i 1812 på Grønland i Oslo Kommune.  Bygningen er på ca 150 m² BRA fordelt på 2 etasjer (80 + 70m²). Bystyret i Oslo har vedtatt at bygningen skal rehabiliteres, og i tillegg skal det oppføres et mindre tilbygg på ca 70m² BRA. Føringer fra Oslo Byantikvar (BYA) står sentralt i forbindelse med rehabilitering. Sweco er engasjert av OBY som teknisk rådgiver. Prosjektet innebærer arbeid med rammesøknad og bistand til levering av denne. Det er opsjon på senere faser. Arbeidet med rammesøknad er ferdig og videre arbeid er satt på vent grunnet korona. Swecos sin bistand har hovedsakelig vært innenfor fagområdene RIB, RIBfys, LARK, RIM, RIG og RIVA.

Leveranser i prosjektet har blant annet vært vurdering av kostnader og tilstand for å sette bygget i forsvarlig stand, ivaretakelse av overvann, landskapsplan, geoteknisk vurdering og tiltaksplan forurenset grunn. Bygget bærer preg av manglende vedlikehold og har omfattende råteskader og pågående vannlekkasjer. Løsning ble å komme med forslag til løsninger for rehabilitering og bistå arkitekt ved rammesøknad og ivaretakelse av løsninger tilpasset vernestatus. Sweco bistår med rehabilitering for at bygget igjen kan tas i bruk på en fornuftig måte og kunne benyttes til et offentlig formål rettet mot nærområdet.

Copy link
Powered by Social Snap