0 of 0 for ""

Sted

Kongsvinger

År

2019 – 2021

Oppdragsgiver

GIVAS

Våre fagområder

Arkitektur, VA, konstruksjonteknikk, ventilasjon, VVS, elektro, brann og bygningsfysikk

Nytt vannverk for Kongsvinger

Granli vannverk

Swecos arkitekter har blitt engasjert til å prosjektere et nytt vannverk for Kongsvinger, fra skisser til oppfølging i byggetiden. Nye behov og krav har ført til at den lokale vannetaten må etablere et helt nytt vannverk for Kongsvinger. Det blir et kompleks bygningsverk som binder sammen to vannreservoarer med en prosesshall for vannbehandling og en administrativ del i et 3 etasjers bygg.

Bygningen er prosjektert rundt renseprosessen som gir rasjonelle arbeidsforhold for brukerne. Samtidig har tomten der vannverket står gitt noen føringer for organiseringen av planløsningene. Dette samspillet har resultert i forskjellige byggemåter for de ulike delene av bygget. Alle materialer er miljø- og helsevennlige, og er valgt for å gi et langvarig bruk med lange vedlikeholdsintervaller og enkel daglig drift.

Stilspråket og materialvalget på fasadene på anlegget er bevist valgt for å smelte inn i sin naturlige og kulturelle omgivelse.

Et hus i brunt treverk, omgitt av jord. Utenfor står det tre menn i gule arbeidsjakker, og en blå lift.
Copy link
Powered by Social Snap