0 of 0 for ""

Søknadsfrist

2021-06-08

Bli del av et fagmiljø i vekst!

I Sweco møter du dyktige kolleger som setter pris på meningene dine. Sammen jobber dere på spennende prosjekter som skaper framtidens Norge. Jobben vår er å sørge for bærekraftige byer og samfunn. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren en person som er tilgjengelig, kompetent og engasjert i kundenes prosjekter.

Hos oss gjør du en forskjell. Du blir del av et høykompetent miljø av rådgivere og prosjektledere. Du vil kunne ta rolle som prosjektleder for planoppdrag eller fagansvarlig arealplanlegger i prosjektene som du blir engasjert i. Du blir også en viktig ressurs for å videreutvikle fagområdet plan i Sweco. Vi har varierte prosjekter, men ønsker nå å styrke oss spesielt mot byutvikling og store infrastrukturplaner. Sweco Bergen har et solid rådgiver-miljø som dekker de aller fleste fagområder. Region infrastruktur teller 46 ansatte som jobber innenfor fagområdene arealplanlegging, kulturminner, VA, landskapsarkitektur, akvakultur og veiplanlegging.

Hos oss utvikler du deg. Vi legger til rette for at våre ansatte lykkes med sine karrierevalg og arbeidsprestasjoner. Du vil få arbeide i utfordrende og varierte prosjekter for myndigheter og private aktører. Vi har spennende oppdrag både lokalt og andre steder i landet. Vi søker deg som er en engasjert arealplanlegger som kan være med å utarbeide ulike overordnede planer og mulighetsstudier.

Dine arbeidsoppgaver:

 • Aktiv bidragsyter i mulighetsstudier, herunder vurdering av byroms- og uteromsutforming
 • Lede og/eller bistå i utarbeidelse av reguleringsplaner, kommunedelplaner, konsekvensutredninger, risiko- og sårbarhetsanalyser, mulighetsstudier, stedsanalyser m.m.
 • Utrede/analysere og framstille kartfestet informasjon og data ved hjelp av GIS
 • Tegne og konstruere plankart
 • Tilbudsarbeid
 • Markedskontakt og kundeoppfølging

Dette kan du:

 • Du har erfaring fra overordnet planlegging, eksempelvis kommunedelplaner eller kommuneplaner
 • Du har erfaring fra detaljplanlegging, eksempelvis områdereguleringsplaner eller detaljreguleringsplaner
 • Du har erfaring med formgiving av ulike områder (byrom, uterom, m.m.)
 • Du har erfaringer fra arbeid med mulighetsstudier og tidligfaseutredninger
 • Du har erfaring fra offentlig forvaltning eller rådgivning
 • Du er sivilingeniør (M.Sc) eller arkitekt med fordypning i byutvikling eller har tilsvarende utdannelse som arealplanlegger eller samfunnsviter med minimum 10 års erfaring

I tillegg er det ønskelig at:

 • Du har erfaring fra infrastrukturprosjekter eller byutviklingsprosjekter
 • Du er fremtidsrettet, kreativ og nytenkende
 • Du viser engasjement og har godt humør, også i krevende situasjoner
 • Du er en lagspiller
 • Du er tydelig og klar i din kommunikasjon
 • Du har positive holdninger med stor interesse for fagområdene
 • Du har forretningsfokus og trives med kunde- og markedsarbeid

Empowered people, transforming society together. Sweco is Europes leading architecture and engineering consultancy. With 17,500 employees in Northern Europe, we offer our clients the right expertise for every project. We carry out projects in 70 countries annually throughout the world.