0 of 0 for ""

Tre nye transformatorstasjoner for Statnett

Illustrasjon statnett

Milepæl for tre av transformatorstasjonene Sweco har prosjektert.

For å styrke strømnettet og samtidig legge til rette for fornybarsamfunnet og det grønne skiftet, er det behov for å fornye kraftnettet. Sweco har vært totalrådgiver for Statnett på tre transformatorstasjoner som nylig fikk investeringsbeslutning.

Stasjonene Orkdal, Aurland 1 og Fortun blir viktige anlegg for den grønne dreiningen i energinæringen. Anleggene vil legge til rette for fornybar produksjon og sikker strømforsyning til sine regioner og for lokal industri.

Jobben inkluderer blant annet prosjektering av stasjonene i BIM, vurdering av naturfare, byggbarhet, risiko og gjennomføring av grunn og/eller miljøundersøkelser.

– Vi har stilt med komplette tverrfaglige team for alle stasjonene. Blant annet har vi levert prosjekteringsledelse, bygg, høyspent, brann, SHA, BIM, geoteknikk, ingeniørbiologi, VA og feltundersøkelser. Dette er en viktig milepæl for oss fordi det viser at vi sammen med Statnett har utviklet et grunnlag som har vært godt nok for nettopp at Statnett kunne gjøre investeringsbeslutning for de tre anleggene, forteller Erlend Fitje, prosjekteringsgruppeleder for Fortun stasjon.

Byggestart for alle stasjonene forventes tidligst i 2023. Før den tid må prosjektet må få konsesjon fra myndighetene, anleggene må detaljeres videre og Statnetts styre gi klarsignal. Sweco har opsjoner på videre prosjektfaser.

Her kan du lese mer om Statnett.

 

 

 

 

 

Copy link
Powered by Social Snap