0 of 0 for ""

Med to nye avtaler om utleie av jurister til byggesaksbehandling i kommunesektoren, styrker Sweco posisjonen som en av landets største rådgivere innen plan- og byggesaksbehandling.

 

Skar, Wilhelm Holst

 

Sweco har nylig inngått en rammeavtale med Gulen kommune og en avtale om bistand til byggesaksbehandling for Askøy kommune. Avtalene føyer seg inn i rekken av oppdrag byggesaksgruppen i Sweco har sikret den seneste tiden. I fjor landet juristene på Fantoft rammeavtale med Tysnes kommune i Vestland og Balsfjord kommune i Troms og Finnmark. Byggesaksgruppen yter også bistand til en rekke andre kommuner over hele landet.

– Mange kommuner klarer ikke å holde tritt med pågangen av byggesaker, og dermed hoper restansen seg opp. Høyt sykefravær under pandemien har økt etterspørselen etter våre tjenester. Juristene på byggesaksgruppen vår behersker de fleste kommunale saksbehandlingssystemer og kan gå rett inn i produksjon. Det eneste vi trenger er en innføring i kommunens rutiner og praksis, sier jurist og seniorrådgiver Charlotte Wolf Apelthun.

Rekrutterer fagfolk
De fleste oppdragene løses ved fjerntilknytning til kommunenes saksbehandlingssystemer. Dermed kan juristene jobbe fulle, effektive dager fra Sweco-kontoret. Denne praksisen ble etablert lenge før pandemien, og gjorde fjerntilknytning til en dagligdags arbeidsmetode for ressurser som leies inn til kommuner fra Sweco. Løsningen er meget effektiv og fungerer svært bra.

– Vi tar markedsandeler og befester posisjonen som største konsulentselskap i bransjen opp mot utleie til kommunesektoren på plan- og byggesaksbehandling. Nå skal gruppen utvides, og vi skal blant annet ansette senior grunnerverver. Vi ser det er behov for bistand i saker som gjelder oppmåling og grunnerverv, samt rådgivning innenfor ekspropriasjon. Dette kan være både i det private markedet, men også opp mot offentlige utbyggere. Selv i et presset arbeidsmarked opplever vi at vi har et såpass godt renommé på oss at vi klarer å sikre oss fagfolkene vi trenger, sier Charlotte.

Befeste posisjonen
Innenfor byggesaksbehandling yter også Swecos fagfolk bistand med å utrede byggesaker som skal til politisk behandling, samt ulovlighetsoppfølging i byggesaker. Byggesaksgruppen gir i tillegg opplæring til kommunale byggesaksbehandlere, og bistand med å utarbeide maler, sjekklister og kvalitetssikringsrutiner til bruk i det daglige virket som byggesaksbehandlere.

– Vi får positive tilbakemeldinger fra våre kunder som registrerer at vi styrker satsingen på kommunesektoren. At vi har landets største fagmiljø innenfor kommunal plan- og byggesaksbehandling, gir kundene trygghet når vi i neste omgang skal utføre jobben som ansvarlig søker for dem. Denne posisjonen skal vi beholde og styrke, sier gruppeleder og fagekspert byggesak, Wilhelm Holst Skar, som legger til at Sweco selvsagt har gode rutiner for fortløpende habilitetsvurderinger.