0 of 0 for ""

Swecodagen på Innlandet: Hvordan kan byggenæringen ta en lederrolle i det grønne skiftet?

Byggenæringen er Innlandets største utslippskilde. Onsdag 11. mai møttes aktører fra hele byggenæringen i fylket for å diskutere hvordan næringen kan bidra til at klimamålene nås.

Byggenæringen står for nesten halvparten (48 prosent) av klimagassutslippene i Innlandet og blir dermed Innlandets største utslippskilde. Her finnes det dermed store muligheter for å redusere utslippene.

Under Swecodagen «Grønn omstilling – Sammen om en bærekraftig utvikling» onsdag 11. mai samlet over 50 representanter fra hele bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen (BAE) seg for å diskutere hvordan en samlet bransje kan bidra til den grønne omstillingen. Asgeir Kvam, regionleder for Sweco Innlandet var dagens vert, og det var et variert program med innlegg fra Silje Skjelsvik, gründer og leder for klima og innovasjon i Sweco, Sverre Bjørnstad, direktør i Innovasjon Norge Innlandet og Torunn Lindeberg fra Innovasjon Norge.

Det var stort engasjement og mange gode innspill blant representantene fra næringen.

– Det er gøy å se at det er så mange engasjerte representanter fra næringen som ønsker å bidra til en grønn omstilling i Innlandet, sier Asgeir Kvam, regionleder for Sweco Innlandet.

Under samlingen ble det tydelig at en samlet bransje ser behov for at myndighetene stiller strengere klimakrav og lager gode insentiver for å gjennomføre klimatiltak. I tillegg ble det trukket frem at oppdragsgivere, både private og offentlige, må sette tydelige kriterier og etterspørre mål og kompetanse innen både klima og bærekraft.

–  Skal vi klare å redusere utslippene i byggenæringen er arenaer som dette, der vi møtes på tvers av bedrifter og fagområder for å diskutere utfordringene, kjempeviktige. Jeg går herfra med stor optimisme og en sterk tro på at vi skal klare å få til en nødvendig grønn omstilling sammen, sier Silje Skjelsvik, leder for klima og innovasjon i Sweco.

 

Copy link
Powered by Social Snap