0 of 0 for ""

Sweco ny rådgiver for Kleverud-Sørli-Åkersvika

Sweco Norge AS har vunnet kontrakten for rådgivertjenester knyttet til prosjektering og prosjektstøtte for dobbeltspor gjennom Stange kommune.

Bane NOR gikk ut med konkurranse om ny rådgiverkontrakt som skal dekke hele strekningen fra Kleverud til Åkersvika i september 2020. Kontrakten har en estimert verdi på 160MNOK, inklusiv opsjoner.

– Vi er svært godt fornøyde med å få Sweco med oss videre i arbeidet med utbyggingen av dobbeltsporet. De viser en god forståelse av oppdraget og hva som kreves for å gjennomføre et så stort prosjekt. Sweco har levert en meget god beskrivelse av arbeidsmetode og plan for oppdraget, sier Stine Undrum, konserndirektør Utbygging i Bane NOR.

Hovedoppdraget i den nye rådgiverkontrakten omfatter utarbeidelse av teknisk konkurransegrunnlag for to store underbygningsentrepriser basert på NTK og to fagdelte utførelsesentrepriser for jernbaneteknikk. Underbygningsentreprisene omfatter ny Tangen stasjon og ombygging av Stange stasjon. De jernbanetekniske arbeidene omfatter 30 km med dobbeltspor for fagene spor, kontaktledning, elkraft og tele. I tillegg kommer nødvendige tiltak på Hamar stasjon for å kunne ta imot et utvidet togtilbud.

– Vi er svært fornøyde med å bli tildelt prosjekteringsoppdraget for dette samfunnsviktige prosjektet, og for tilliten Bane NOR gir oss. Vi har mange kompetente rådgivere som er klare til å gå i gang og sørge for en vellykket gjennomføring, sier Tor Helge Indrebø, divisjonsdirektør for Infrastruktur i Sweco.

Kontrakten omfatter også flere opsjoner, blant annet bidrag til oppfølging av kontraktene i byggetiden og bistand til ytterligere konkurransegrunnlag for forberedende arbeider.