0 of 0 for ""

Sweco Norge med beste Q1-resultat i gruppen

Sweco Norge leverte den beste resultatmarginen i Sweco-gruppen i første kvartal. Selskapet fortsetter den gode fremgangen fra 2016.

Driftsresultat (EBITA) for første kvartal i 2017 ble 82,9 millioner kroner for Sweco Norge. Det er nær en tredobling av resultatet på 29,3 millioner kroner i samme periode i fjor. Forbedringen skyldes hovedsakelig en positiv kalendereffekt av påskeferiedager. Resultatmarginen på 14 prosent er likevel den sterkeste i Sweco-gruppen i første kvartal.

Driftsinntektene for første kvartal ble 566 millioner kroner, en oppgang fra nivået på 509 millioner kroner (11,1 prosent) i første kvartal 2016.

– Sweco Norge leverer en solid start på 2017. Resultatene er i hovedsak drevet av en kalendereffekt knyttet til påsken, men selv når vi justerer for den, ser vi at organisasjonen presterer godt. Vi opererer i et marked der vi opplever fortsatt press på prisene. Derfor fortsetter vårt arbeid med fokus på kundene, markedsarbeid og kostnadskontroll, sier adm. direktør Grete Aspelund.

Sweco Group, som har virksomhet i 15 land i Europa, leverte det beste kvartalsresultatet hittil, også løftet av positive kalendereffekter. Driftsresultatet (EBITA) steg til 494 millioner svenske kroner, en dobling av nivået på 228 millioner svenske kroner i første kvartal 2016. Driftsinntektene steg til 4.408 millioner svenske kroner (9,7 prosent) i årets første kvartal, fra 4.018 millioner svenske kroner i samme periode i fjor.