0 of 0 for ""

Sweco-kontorene i Tromsø og Narvik oppretter egen gruppe for feltundersøkelser

– Det er en tydelig etterspørsel etter disse tjenestene. Nå håper vi å ta en større del av markedet, forteller Roger Pedersen.

Denne uken dro den nyopprettede gruppen for feltundersøkelser på sitt første oppdrag. Gruppen består av personer fra både Tromsø- og Narvikkontoret. Martin Dyhrberg Pettersen leder gruppen og er fornøyd med at Sweco nå kan tilby disse tjenestene i nord.

– Vi har drevet med grunnundersøkelser siden 2010, men tidligere har vi måtte låne ekspertise og borerigg fra Sweco sine kontorer i Luleå og Boden i Sverige. Nå kan vi levere alt selv, og det er selvfølgelig positivt, forteller Martin.

Gruppelederen understreker at det er flere fordeler med at kontorene nå har en egen gruppe for feltundersøkelser.

– Vi har såpass mange oppdrag på riggen vi låner av svenskene, så det var egentlig naturlig at vi fikk vår egen. Dette er en effektivisering og forenkling av prosessen, utdyper Martin.

Vil ta en større del av markedet

Gruppen er allerede i gang med sitt første oppdrag: grunnundersøkelser i forbindelse med et boligprosjekt i Tromsø by, og oppdragene har ikke latt vente på seg.

– Vi skal også gå i gang med oppdrag i Lyngen, Berg og Senja, forteller gruppeleder for Infrastruktur i Tromsø, Roger Pedersen.

Han håper også at etableringen av gruppen vil føre til synergieffekter på tvers av kontorene.

– Det er ingen tvil om at dette vil styrke vår posisjon i det geotekniske markedet. Jeg tror også det vil ha positive ringvirkninger og vil kunne skape merverdi på tvers. Utstyret kan også brukes for prøvetakning i forbindelse med miljøoppdrag. Nå kan vi tilby alle disse tjenestene in-house og det er en stor fordel.  

Roger understreker at etableringen vil gi større eierskap til både prosessen og de ulike prosjektene, og trekker frem muligheten til å tilby geoteknisk saksbehandling og grunnundersøkelser som gunstig.

– En annen fordel er at vi nå kan gjøre hele jobben selv, dette betyr at vi får tilgang til all informasjonen fra undersøkelsene og det er positivt, sier Roger.

– At vi nå har egen rigg og eget personell vil også være kostnadsbesparende for kunden.  Alt i alt er vi nå mer fleksible og styrket. Nå skal vi spise oss inn i markedet, avslutter boreleder Stig Bjarne Larsen.