0 of 0 for ""

Sweco har vunnet internasjonal pris for brannprosjektering av Mjøstårnet

CTBUH (Council on Tall Buildings and Urban Habitat) har tildelt Sweco prisen Life Safety Design Award 2022 for brannprosjektering av Mjøstårnet.

Mjøstårnet var inntil helt nylig verdens høyeste trebygning. På grunn av sine over 85 meter har bygget fått mye oppmerksomhet både her til lands og ikke minst rundt om i verden. I forbindelse med byggingen av Mjøstårnet har branningeniører i Sweco utarbeidet en innovativ prosess for brannprosjekteringen av bygget.

Nå har Sweco vunnet prisen Life Safety Design Award 2022 for dette arbeidet. Prisen deles hvert år ut av CTBUH, og er en del av Award of Excellence som består av flere kategorier. CTBUH er en internasjonal non-profit organisasjon med fokus på urbanisering, bærekraft og høyhus. Organisasjonen har fokus på høye bygninger i hele verden.

– Det er stas å bli anerkjent med en pris for det arbeidet vi har gjort med brannsikring i Mjøstårnet. Å bygge i høyden med trekonstruksjoner krever ekstra brannsikkerhet, sier Leif Tore Isaksen, fagsjef for brann og sikkerhet i Sweco.

Som ledd i arbeidet har Sweco blant annet utviklet et nytt verktøy for å verifisere at bygget ivaretar kravene som norske myndigheter har satt i regelverket. Verktøyet har blant annet tatt i bruk nye beregningsmodeller for å undersøke hvor mye brannlast bygget tåler og hvor mye synlige trekonstrukajoner som kan tillates. Utregningene har i tillegg blitt testet i praksis i et laboratorium hos Rise i Trondheim.

Målet med testingen var å undersøke hva som skjer med treverk når det brenner og i avkjølingsprosessen i etterkant. Resultatene viste at limtrekonstruksjonens kjerne hadde en makstemperatur på bare 40 grader. Til sammenligning hadde ovnen den var plassert i en temperatur på over tusen grader. Testen viste også at søylene i limtrekonstruksjonen fikk mindre innbrenning enn forventet. I løpet av de 5 og en halv timene testen varte var innbrenningen begrenset til ca 75 mm.

– Grove trekonstruksjoner er et velegnet materiale så lenge det blir brukt og håndtert på riktig måte. Vi håper at andre kan dra nytte av arbeidet vi har gjort og bidra til økt kunnskap om brannsikkerhetstiltak i høye trekonstruksjoner. Derfor gleder jeg meg veldig til konferansen i november, sier Isaksen.

I november skal flere av Swecos brannrådgivere presentere prosjektet som del av den internasjonale CTBUH-konferansen i Chicago.

Sweco har også tidligere vunnet en pris for konstruksjonsprinsippet i Mjøstårnet.