0 of 0 for ""

Sweco Groups års- og bærekraftsrapport

Grønn vegg, grønne planter omkranser vinduene i en bygård

I dag lanseres Sweco-gruppens årsrapport for 2021, i denne inngår også konsernets bærekraftsrapport. Til tross for pandemi og utfordringene den medførte, har vi klart å styrke vår posisjon som Europas ledende ingeniør- og arkitektselskap.

Sweco Group hadde driftsinntekter på 22 milliarder SEK, med en margin på 9.5 prosent i 2021. I løpet av året gjennomførte vi åtte oppkjøp og ansatte i overkant av 400 nye medarbeidere, og etterspørselen etter Swecos tjenester var i hovedsak drevet av megatrender knyttet til bærekraft og digitalisering.

– I samarbeid med våre kunder har vi bidratt til en bærekraftig utvikling på tvers av land og fag. Jeg er overbevist om at både farten og innsatsen som legges ned i den bærekraftige utviklingen vil øke gjennom året, sier Åsa Bergman, konsernsjef i Sweco.

Bærekraft er en viktig og integrert del av Swecos strategi på konsernnivå, og vi har forpliktet oss til en bærekraftig utvikling gjennom å:

  • Fremme bærekraftig utvikling gjennom våre prosjekter
  • Øke bærekraft i våre prosjekter
  • Ivareta bærekraft i vårt virke som selskap

I fjor bidro våre kolleger til bærekraftig utvikling gjennom å fremme FNs klimamål i sine prosjekter, i tillegg til at vi også har fortsatt vårt interne bærekraftsarbeid.

–  Sammen med 18.000 kolleger i 14 europeiske land har vi satt oss et hårete mål om at hele konsernet skal være klimanøytrale i 2040. Og vi er i rute, bare i løpet av det siste året har vi redusert våre egne klimagassutslipp med 10% på konsernnivå. Her i Norge reduserte vi våre utslipp med rundt 30 prosent sammenlignet med 2019 som er vårt referanseår, så vi er godt i gang, sier Sweco Norges bærekraftsdirektør, Merete Saugestad.

Års- og bærekraftsrapporten finner du her

Bærekraftsrapporten kan du lese her

 

Copy link
Powered by Social Snap